Thiết bị điện EMIC

Biến dòng điện EMIC

 • Biến dòng đo lường EMIC 50/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 50/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 50/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 75/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 75/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 75/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 100/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 100/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 100/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 150/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 150/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 150/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 200/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 200/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 200/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 250/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 250/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 250/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 300/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 300/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 300/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…
 • Biến dòng đo lường EMIC 400/5A

  Biến dòng hạ thế EMIC 400/5A Mã sản phẩm: EMIC CT0.6 400/5A Thông số kĩ thuật: – Điện áp định mức: 600V. – Dòng điện…

Công tơ điện EMIC

Công tơ điện tử EMIC

Hỗ trợ

Chọn kênh để liên hệ với chúng tôi

Đăng nhập