Catalogue Kyoritsu 2020 – 2021

  • Mã SP: __No sku
  • Giá bán:
  • Tình trạng: Còn hàng
  • No attributes
Mô tả sản phẩm:

Catalogue Kyoritsu 2020 – 2021

Catalogue Kyoritsu 2020 – 2021

 

MODEL Contents Size DL
1009 Digital Multimeter 426 KB PDF
1011/1012 Digital Multimeter 728 KB PDF
1019R Digital Multimeter 1.36 MB PDF
1020R Digital Multimeter 4.97 MB PDF
1021R Digital Multimeter 1.29 MB PDF
1030 Digital Multimeter 271 KB PDF
1051/1052/1061/1062 Digital Multimeter 1.64 MB PDF
2000A/2001A/2012RA Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor 1.33 MB PDF
2002PA AC Digital Clamp Meter 1.76 MB PDF
2003A AC/DC Digital Clamp Meter 1.76 MB PDF
2007R AC Digital Clamp Meter 2.63 MB PDF
2007R/2117R/2127R AC Digital Clamp Meter 2.33 MB PDF
2009R AC/DC Digital Clamp Meter 2.15 MB PDF
2031 AC Digital Clamp Meter 307 KB PDF
2033 AC/DC Digital Clamp Meter 333 KB PDF
2046R/2055/2056R AC/DC Digital Clamp Meter 490 KB PDF
2060BT Clamp Power Meter 5.07 MB PDF
2117R AC Digital Clamp Meter 2.84 MB PDF
2200/2200R AC Digital Clamp Meter 1.75 MB PDF
2204R/2210R AC Digital Clamp Meter 1.93 MB PDF
2300R Fork Current Tester 249 KB PDF
2431 Leakage Clamp Meter 293 KB PDF
2432/2433 Leakage Clamp Meter 344 KB PDF
2434 Leakage Clamp Meter 153 KB PDF
2500 DC Milliamp Clamp Meter 1.85 MB PDF
2510 DC Milliamp Clamp Logger 1.86 MB PDF
2608A AC Analogue Clamp Meter 324 KB PDF
3005A/3007A Digital Insulation / Continuity Tester 1.54 MB PDF
3021A/3022A/3023A Digital Insulation / Continuity Tester 1.93 MB PDF
3025A/3125A High Voltage Insulation Tester 1.97 MB PDF
3121B/3122B High Voltage Insulation Tester 1.09 MB PDF
3123A High Voltage Insulation Tester 731 KB PDF
3124A High Voltage Insulation Tester 1.39 MB PDF
3127 High Voltage Insulation Tester 1.34 MB PDF
3128 High Voltage Insulation Tester 1.23 MB PDF
3131A/3132A Analogue Insulation / Continuity Tester 1.54 MB PDF
3431 Analogue Insulation Tester 3.04 MB PDF
3551/3552/3552BT Digital Insulation / Continuity Tester 1.30 MB PDF
4102A Earth Tester 6.67 MB PDF
4105A Earth Tester 1.87 MB PDF
4105DL Earth Tester 3.55 MB PDF
4106 Earth Resistance & Resistivity Tester 1.55 MB PDF
4140 LOOP/PFC/PSC Tester 555 KB PDF
4200 Earth Clamp Tester 666 KB PDF
4202 Earth Clamp Tester 1.13 MB PDF
5010/5020 Logger 1.21 MB PDF
5050 Ior Logger 6.67 MB PDF
5202 Light Meter 323 KB PDF
5204 Light Meter 1004 KB PDF
5410 RCD Tester 780 KB PDF
5510 Infrared Thermometer 327 KB PDF
5711 Voltage Detector 1.38 MB PDF
6010B Multi Function Tester 958 KB PDF
6011A Multi Function Tester 1.43 MB PDF
6016 Multi Function Tester 1.07 MB PDF
6024PV Multi Function Tester 2.78 MB PDF
6205 Portable Appliance Tester 1.49 MB PDF
6305 Power Meter 2.12 MB PDF
6315 Power Quality Analyzer 1.91 MB PDF
8035 Non-Contact Safety Phase Indicator 836 KB PDF
8121/8122/8123 Load current clamp sensor 9.40 MB PDF
8124/8125/8126/8127/8128 Load current clamp sensor 9.40 MB PDF
8146/8147/8148 Leakage & Load current clamp sensor 9.40 MB PDF
General Catalogue_2018-2019 General catalogue 35.5 MB PDF
General Catalogue_2020-2021 General catalogue 25.2 MB PDF

Discontinued Products

MODEL Contents Size DL
1017 Digital Multimeter 323 KB PDF
1700 Voltage Tester 802 KB PDF
1710 Voltage Tester 801 KB PDF
2000/2001/2012R Digital Multimeter with AC/DC Clamp Sensor 1.97 MB PDF
2007A AC Digital Clamp Meter 319 KB PDF
2009A AC/DC Digital Clamp Meter 1.76 MB PDF
2037 AC/DC Digital Clamp Meter 371 KB PDF
2040 AC Digital Clamp Meter 490 KB PDF
2417 Leakage Clamp Meter 364 KB PDF
3021/3022/3023 Digital Insulation / Continuity Tester 380 KB PDF
3121A/3122A High Voltage Insulation Tester 731 KB PDF
3125 High Voltage Insulation Tester 830 KB PDF
3126 High Voltage Insulation Tester 747 KB PDF
5000 Leak Logger 737 KB PDF
5001 Leak Logger 737 KB PDF
6010A Multi Function Tester 1.43 MB PDF
6015 Multi Function Tester 1.43 MB PDF
6050 Combi Tester 1.43 MB PDF
6300 Power Meter 478 KB PDF
6310 Power Quality Analyzer 3.49 MB PDF
8141/8142/8143 Leakage current clamp sensor PDF

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng
[contact-form-7 404 "Not Found"]