Bảng giá thiết bị điện Himel 2021

Bảng giá Himel 2021 – Hoangphuong.com.vn

HWDPB1G1W Công tắc đơn 1 chiều phím to 37,800 Himel
HWDPB1G2W Công tắc đơn 2 chiều phím to 44,100 Himel
HWDPB2G1W Công tắc đôi 1 chiều phím to 56,700 Himel
HWDPB2G2W Công tắc đôi 2 chiều phím to 63,000 Himel
HWDPB3G1W Công tắc ba 1 chiều phím to 69,300 Himel
HWDPB3G2W Công tắc ba 2 chiều phím to 81,900 Himel
HWDPB4G1W Công tắc bốn 1 chiều phím to 88,200 Himel
HWDPB4G2W Công tắc bốn 2 chiều phím to 100,800 Himel
HWDPS1G1W Công tắc đơn 1 chiều phím nhỏ 26,250 Himel
HWDPS1G2W Công tắc đơn 2 chiều phím nhỏ 33,600 Himel
HWDPS2G1W Công tắc đôi 1 chiều phím nhỏ 35,700 Himel
HWDPS2G2W Công tắc đôi 2 chiều phím nhỏ 42,000 Himel
HWDPS3G1W Công tắc ba 1 chiều phím nhỏ 47,250 Himel
HWDPS3G2W Công tắc ba 2 chiều phím nhỏ 57,750 Himel
HWDPS4G1W Công tắc bốn 1 chiều phím nhỏ 63,000 Himel
HWDPS4G2W Công tắc bốn 2 chiều phím nhỏ 75,600 Himel
HWDPS5G1W Công tắc năm 1 chiều phím nhỏ 102,900 Himel
HWDPS6G1W Công tắc sáu 1 chiều phím nhỏ 115,500 Himel
HWDPBDB Công tắc chuông cửa 73,500 Himel
HWDPMF Ổ cắm đơn ba chấu đa năng 13A 81,900 Himel
HWDPMFSN2USB Ổ cắm đơn ba chấu đa năng 13A + 2 USB 189,000 Himel
HWDP5PS Ổ cắm đơn ba chấu đa năng + ổ đơn 2 chấu 13A 90,825 Himel
HWDP5PSSN2USB Ổ cắm đơn ba chấu đa năng + ổ đơn 2 chấu 13A + 2 USB 220,500 Himel
HWDP20A Công tắc bình nước nóng 20A 94,500 Himel
HWDP2PS Ổ cắm đơn hai chấu 52,500 Himel
HWDP2G2PS Ổ cắm đôi hai chấu 84,000 Himel
HWDP2P2USB Ổ cắm đơn hai chấu + 2 USB 157,500 Himel
HWDPBP3 Mặt che trơn 21,000 Himel
HWDPTV Ổ cắm tivi 52,500 Himel
HWDPTEL Ổ cắm điện thoại 63,000 Himel
HWDPCOM Ổ cắm mạng RJ45 94,500 Himel
HWDPTVTEL Ổ cắm tivi + điện thoại 99,750 Himel
HWDPHS3 Ổ cắm dao cạo râu 840,000 Himel
HWDPFS5 Chiết áp quạt 500W 157,500 Himel
HWDPLD5 Chiết áp đèn 500W 157,500 Himel
HWDPHDND Nút nhấn báo dọn phòng, không làm phiền 210,000 Himel
HWDPHKC Công tắc thẻ 472,500 Himel
HWDPPH Giá đỡ điện thoại gắn tường 52,500 Himel
HWDPPHS Giá đỡ điện thoại gắn đế âm ổ cắm 78,750 Himel
HDPM316IP441 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC100-130V, 2P+E, 16A 73,500 Himel
HDPM332IP441 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC100-130V, 2P+E, 32A 131,250 Himel
HDPM316IP44 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC230-250V, 2P+E, 16A 75,600 Himel
HDPM332IP44 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC230-250V, 2P+E, 32A 133,350 Himel
HDPM416IP44 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC400-415V, 3P+E, 16A 98,700 Himel
HDPM432IP44 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC400-415V, 3P+E, 32A 144,900 Himel
HDPM516IP44 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC230-400V, 3P+N+E, 16A 110,250 Himel
HDPM532IP44 MOVING INDSTRIAL PLUG IP44, AC240-415V, 3P+N+E, 32A 168,000 Himel
HDPM363IP67 MOVING INDSTRIAL PLUG IP67, AC230-250V, 2P+E, 63A 768,600 Himel
HDPM3125IP67 MOVING INDSTRIAL PLUG IP67, AC230-250V, 2P+E, 125A 1,461,600 Himel
HDPM463IP67 MOVING INDSTRIAL PLUG IP67, AC400-415V, 3P+E, 63A 803,250 Himel
HDPM4125IP67 MOVING INDSTRIAL PLUG IP67, AC400-415V, 3P+E, 125A 1,808,100 Himel
HDPM563IP67 MOVING INDSTRIAL PLUG IP67, AC230-400V, 3P+N+E, 63A 826,350 Himel
HDPM5125IP67 MOVING INDSTRIAL PLUG IP67, AC240-415V, 3P+N+E, 125A 2,039,100 Himel
HDP316IP441 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC100-130V, 2P+E, 16A 80,850 Himel
HDP332IP441 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC100-130V, 2P+E, 32A 144,900 Himel
HDP316IP44 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC230-250V, 2P+E, 16A 82,950 Himel
HDP332IP44 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC230-250V, 2P+E, 32A 147,000 Himel
HDP416IP44 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC400-415V, 3P+E, 16A 108,150 Himel
HDP432IP44 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC400-415V, 3P+E, 32A 159,600 Himel
HDP516IP44 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC230-400V, 3P+N+E, 16A 121,800 Himel
HDP532IP44 FIXED INDSTRIAL PLUG IP44, AC240-415V, 3P+N+E, 32A 184,800 Himel
HDP363IP67 FIXED INDSTRIAL PLUG IP67, AC230-250V, 2P+E, 63A 845,250 Himel
HDP463IP67 FIXED INDSTRIAL PLUG IP67, AC400-415V, 3P+E, 63A 861,000 Himel
HDP563IP67 FIXED INDSTRIAL PLUG IP67, AC230-400V, 3P+N+E, 63A 884,100 Himel
HDSM316IP441 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC100-130V, 2P+E, 16A 141,750 Himel
HDSM332IP441 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC100-130V, 2P+E, 32A 152,250 Himel
HDSM316IP44 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC230-250V, 2P+E, 16A 144,900 Himel
HDSM332IP44 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC230-250V, 2P+E, 32A 156,450 Himel
HDSM416IP44 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC400-415V, 3P+E, 16A 133,350 Himel
HDSM432IP44 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC400-415V, 3P+E, 32A 179,550 Himel
HDSM516IP44 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC230-400V, 3P+N+E, 16A 144,900 Himel
HDSM532IP44 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP44, AC240-415V, 3P+N+E, 32A 248,850 Himel
HDSM363IP67 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP67, AC230-250V, 2P+E, 63A 907,200 Himel
HDSM3125IP67 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP67, AC230-250V, 2P+E, 125A 2,501,100 Himel
HDSM463IP67 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP67, AC400-415V, 3P+E, 63A 930,300 Himel
HDSM4125IP67 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP67, AC400-415V, 3P+E, 125A 2,154,600 Himel
HDSM563IP67 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP67, AC230-400V, 3P+N+E, 63A 941,850 Himel
HDSM5125IP67 MOVING INDSTRIAL SOCKET IP67, AC240-415V, 3P+N+E, 125A 2,269,050 Himel
HDSF316IP441 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC100-130V, 2P+E, 16A 131,250 Himel
HDSF332IP441 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC100-130V, 2P+E, 32A 157,500 Himel
HDSF316IP44 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC230-250V, 2P+E, 16A 144,900 Himel
HDSF332IP44 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC230-250V, 2P+E, 32A 191,100 Himel
HDSF416IP44 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC400-415V, 3P+E, 16A 179,550 Himel
HDSF432IP44 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC400-415V, 3P+E, 32A 214,200 Himel
HDSF516IP44 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC230-400V, 3P+N+E, 16A 191,100 Himel
HDSF532IP44 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP44, AC240-415V, 3P+N+E, 32A 225,750 Himel
HDSF363IP67 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP67, AC230-250V, 2P+E, 63A 814,800 Himel
HDSF3125IP67 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP67, AC230-250V, 2P+E, 125A 2,500,050 Himel
HDSF463IP67 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP67, AC400-415V, 3P+E, 63A 429,450 Himel
HDSF4125IP67 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP67, AC400-415V, 3P+E, 125A 2,616,600 Himel
HDSF563IP67 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP67, AC230-400V, 3P+N+E, 63A 884,100 Himel
HDSF5125IP67 FIXED INDSTRIAL SOCKET IP67, AC240-415V, 3P+N+E, 125A 2,732,100 Himel
HDPS316110 MULTI-FUNCTION 1PLUG 2SOCKET, AC230V, 2P+E, 16A 352,800 Himel
HDPS316230 MULTI-FUNCTION 1PLUG 2SOCKET, AC110V, 2P+E, 16A 352,800 Himel
HDPS416110 MULTI-FUNCTION 1PLUG 3SOCKET, AC230V, 2P+E, 16A 420,000 Himel
HDPS416230 MULTI-FUNCTION 1PLUG 3SOCKET, AC110V, 2P+E, 16A 420,000 Himel
HDB3wL1C1 MCB 1P C 1A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C2 MCB 1P C 2A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C3 MCB 1P C 3A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C4 MCB 1P C 4A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C5 MCB 1P C 5A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C6 MCB 1P C 6A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C8 MCB 1P C 8A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C10 MCB 1P C 10A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C13 MCB 1P C 13A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C16 MCB 1P C 16A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C20 MCB 1P C 20A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C25 MCB 1P C 25A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C32 MCB 1P C 32A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C40 MCB 1P C 40A 4.5kA 56,700 Himel
HDB3wL1C50 MCB 1P C 50A 4.5kA 61,950 Himel
HDB3wL1C63 MCB 1P C 63A 4.5kA 61,950 Himel
HDB3wL5C10 MCB 1P+N C 10A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C13 MCB 1P+N C 13A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C16 MCB 1P+N C 16A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C20 MCB 1P+N C 20A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C25 MCB 1P+N C 25A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C32 MCB 1P+N C 32A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C40 MCB 1P+N C 40A 4.5kA 99,750 Himel
HDB3wL5C50 MCB 1P+N C 50A 4.5kA 110,250 Himel
HDB3wL5C63 MCB 1P+N C 63A 4.5kA 110,250 Himel
HDB3wL2C1 MCB 2P C 1A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C2 MCB 2P C 2A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C3 MCB 2P C 3A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C4 MCB 2P C 4A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C5 MCB 2P C 5A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C6 MCB 2P C 6A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C8 MCB 2P C 8A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C10 MCB 2P C 10A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C13 MCB 2P C 13A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C16 MCB 2P C 16A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C20 MCB 2P C 20A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C25 MCB 2P C 25A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C32 MCB 2P C 32A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C40 MCB 2P C 40A 4.5kA 119,700 Himel
HDB3wL2C50 MCB 2P C 50A 4.5kA 132,300 Himel
HDB3wL2C63 MCB 2P C 63A 4.5kA 132,300 Himel
HDB3wL3C1 MCB 3P C 1A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C2 MCB 3P C 2A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C3 MCB 3P C 3A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C4 MCB 3P C 4A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C5 MCB 3P C 5A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C6 MCB 3P C 6A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C8 MCB 3P C 8A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C10 MCB 3P C 10A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C13 MCB 3P C 13A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C16 MCB 3P C 16A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C20 MCB 3P C 20A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C25 MCB 3P C 25A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C32 MCB 3P C 32A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C40 MCB 3P C 40A 4.5kA 193,200 Himel
HDB3wL3C50 MCB 3P C 50A 4.5kA 214,200 Himel
HDB3wL3C63 MCB 3P C 63A 4.5kA 214,200 Himel
HDB3wL6C10 MCB 3P+N C 10A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C13 MCB 3P+N C 13A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C16 MCB 3P+N C 16A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C20 MCB 3P+N C 20A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C25 MCB 3P+N C 25A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C32 MCB 3P+N C 32A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C40 MCB 3P+N C 40A 4.5kA 264,600 Himel
HDB3wL6C50 MCB 3P+N C 50A 4.5kA 294,000 Himel
HDB3wL6C63 MCB 3P+N C 63A 4.5kA 294,000 Himel
HDB3wL4C1 MCB 4P C 1A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C2 MCB 4P C 2A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C3 MCB 4P C 3A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C4 MCB 4P C 4A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C5 MCB 4P C 5A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C6 MCB 4P C 6A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C8 MCB 4P C 8A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C10 MCB 4P C 10A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C13 MCB 4P C 13A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C16 MCB 4P C 16A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C20 MCB 4P C 20A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C25 MCB 4P C 25A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C32 MCB 4P C 32A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C40 MCB 4P C 40A 4.5kA 340,200 Himel
HDB3wL4C50 MCB 4P C 50A 4.5kA 376,950 Himel
HDB3wL4C63 MCB 4P C 63A 4.5kA 376,950 Himel
HDB3wN1C1 MCB 1P C 1A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C2 MCB 1P C 2A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C3 MCB 1P C 3A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C4 MCB 1P C 4A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C5 MCB 1P C 5A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C6 MCB 1P C 6A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C8 MCB 1P C 8A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C10 MCB 1P C 10A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C13 MCB 1P C 13A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C16 MCB 1P C 16A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C20 MCB 1P C 20A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C25 MCB 1P C 25A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C32 MCB 1P C 32A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C40 MCB 1P C 40A 6kA 61,950 Himel
HDB3wN1C50 MCB 1P C 50A 6kA 67,200 Himel
HDB3wN1C63 MCB 1P C 63A 6kA 67,200 Himel
HDB3wN5C10 MCB 1P+N C 10A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C13 MCB 1P+N C 13A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C16 MCB 1P+N C 16A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C20 MCB 1P+N C 20A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C25 MCB 1P+N C 25A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C32 MCB 1P+N C 32A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C40 MCB 1P+N C 40A 6kA 110,250 Himel
HDB3wN5C50 MCB 1P+N C 50A 6kA 120,750 Himel
HDB3wN5C63 MCB 1P+N C 63A 6kA 120,750 Himel
HDB3wN2C1 MCB 2P C 1A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C2 MCB 2P C 2A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C3 MCB 2P C 3A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C4 MCB 2P C 4A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C5 MCB 2P C 5A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C6 MCB 2P C 6A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C8 MCB 2P C 8A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C10 MCB 2P C 10A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C13 MCB 2P C 13A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C16 MCB 2P C 16A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C20 MCB 2P C 20A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C25 MCB 2P C 25A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C32 MCB 2P C 32A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C40 MCB 2P C 40A 6kA 132,300 Himel
HDB3wN2C50 MCB 2P C 50A 6kA 144,900 Himel
HDB3wN2C63 MCB 2P C 63A 6kA 144,900 Himel
HDB3wN3C1 MCB 3P C 1A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C2 MCB 3P C 2A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C3 MCB 3P C 3A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C4 MCB 3P C 4A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C5 MCB 3P C 5A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C6 MCB 3P C 6A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C8 MCB 3P C 8A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C10 MCB 3P C 10A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C13 MCB 3P C 13A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C16 MCB 3P C 16A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C20 MCB 3P C 20A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C25 MCB 3P C 25A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C32 MCB 3P C 32A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C40 MCB 3P C 40A 6kA 214,200 Himel
HDB3wN3C50 MCB 3P C 50A 6kA 235,200 Himel
HDB3wN3C63 MCB 3P C 63A 6kA 235,200 Himel
HDB3wN6C10 MCB 3P+N C 10A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C13 MCB 3P+N C 13A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C16 MCB 3P+N C 16A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C20 MCB 3P+N C 20A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C25 MCB 3P+N C 25A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C32 MCB 3P+N C 32A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C40 MCB 3P+N C 40A 6kA 294,000 Himel
HDB3wN6C50 MCB 3P+N C 50A 6kA 320,250 Himel
HDB3wN6C63 MCB 3P+N C 63A 6kA 320,250 Himel
HDB3wN4C1 MCB 4P C 1A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C2 MCB 4P C 2A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C3 MCB 4P C 3A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C4 MCB 4P C 4A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C5 MCB 4P C 5A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C6 MCB 4P C 6A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C8 MCB 4P C 8A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C10 MCB 4P C 10A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C13 MCB 4P C 13A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C16 MCB 4P C 16A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C20 MCB 4P C 20A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C25 MCB 4P C 25A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C32 MCB 4P C 32A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C40 MCB 4P C 40A 6kA 376,950 Himel
HDB3wN4C50 MCB 4P C 50A 6kA 409,500 Himel
HDB3wN4C63 MCB 4P C 63A 6kA 409,500 Himel
HDB3w125N1C63 MCB 125AF 1P C 63A 6kA 175,350 Himel
HDB3w125N1C80 MCB 125AF 1P C 80A 6kA 175,350 Himel
HDB3w125N1C100 MCB 125AF 1P C 100A 6kA 175,350 Himel
HDB3w125N1C125 MCB 125AF 1P C 125A 6kA 175,350 Himel
HDB3w125N2C63 MCB 125AF 2P C 63A 6kA 315,000 Himel
HDB3w125N2C80 MCB 125AF 2P C 80A 6kA 315,000 Himel
HDB3w125N2C100 MCB 125AF 2P C 100A 6kA 315,000 Himel
HDB3w125N2C125 MCB 125AF 2P C 125A 6kA 315,000 Himel
HDB3w125N3C63 MCB 125AF 3P C 63A 6kA 512,400 Himel
HDB3w125N3C80 MCB 125AF 3P C 80A 6kA 512,400 Himel
HDB3w125N3C100 MCB 125AF 3P C 100A 6kA 512,400 Himel
HDB3w125N3C125 MCB 125AF 3P C 125A 6kA 512,400 Himel
HDB3w125N4C63 MCB 125AF 4P C 63A 6kA 651,000 Himel
HDB3w125N4C80 MCB 125AF 4P C 80A 6kA 651,000 Himel
HDB3w125N4C100 MCB 125AF 4P C 100A 6kA 651,000 Himel
HDB3w125N4C125 MCB 125AF 4P C 125A 6kA 651,000 Himel
HDB3w125H1C63 MCB 125AF 1P C 63A 10kA 210,000 Himel
HDB3w125H1C80 MCB 125AF 1P C 80A 10kA 210,000 Himel
HDB3w125H1C100 MCB 125AF 1P C 100A 10kA 210,000 Himel
HDB3w125H1C125 MCB 125AF 1P C 125A 10kA 210,000 Himel
HDB3w125H2C63 MCB 125AF 2P C 63A 10kA 378,000 Himel
HDB3w125H2C80 MCB 125AF 2P C 80A 10kA 378,000 Himel
HDB3w125H2C100 MCB 125AF 2P C 100A 10kA 378,000 Himel
HDB3w125H2C125 MCB 125AF 2P C 125A 10kA 378,000 Himel
HDB3w125H3C63 MCB 125AF 3P C 63A 10kA 615,300 Himel
HDB3w125H3C80 MCB 125AF 3P C 80A 10kA 615,300 Himel
HDB3w125H3C100 MCB 125AF 3P C 100A 10kA 615,300 Himel
HDB3w125H3C125 MCB 125AF 3P C 125A 10kA 615,300 Himel
HDB3w125H4C63 MCB 125AF 4P C 63A 10kA 781,200 Himel
HDB3w125H4C80 MCB 125AF 4P C 80A 10kA 781,200 Himel
HDB3w125H4C100 MCB 125AF 4P C 100A 10kA 781,200 Himel
HDB3w125H4C125 MCB 125AF 4P C 125A 10kA 781,200 Himel
HDB3WOF HDB3w Auxiliary Contact (OF) 111,300 Himel
HDB3WSD HDB3w Alarm Contact (SD) 142,800 Himel
HDB3WMO220 HDB3w Shunt Release (MX+OF) 325,500 Himel
HDB3WMO24 HDB3w Shunt Release (MX+OF) 325,500 Himel
HDB3WMV HDB3w Over Voltage Release (MV) 304,500 Himel
HDB3WMN HDB3w Under Voltage Release (MN) 304,500 Himel
HDB3WMVMN HDB3w Over/Under Voltage Release (MVMN) 325,500 Himel
HDB963MX24 HDB9-63 MX+OF AC/DC12/24V 517,650 Himel
HDB963MX415 HDB9-63 MX+OF AC110-415V DC110-130V 517,650 Himel
HDB963MX48 HDB9-63 MX+OF AC/DC48V 517,650 Himel
HDB963OF HDB9-63 OF 183,750 Himel
HDB963SD HDB9-63 SD 202,650 Himel
HDB9H63A1C1 MCB 1P C 1A  10KA 0 Himel
HDB9H63A1C2 MCB 1P C 2A  10KA 0 Himel
HDB9H63A1C4 MCB 1P C 4A  10KA 0 Himel
HDB9H63A1C6 MCB 1P C 6A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C10 MCB 1P C 10A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C16 MCB 1P C 16A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C20 MCB 1P C 20A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C25 MCB 1P C 25A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C32 MCB 1P C 32A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C40 MCB 1P C 40A  10KA 92,400 Himel
HDB9H63A1C50 MCB 1P C 50A  10KA 110,250 Himel
HDB9H63A1C63 MCB 1P C 63A  10KA 110,250 Himel
HDB9H63A2C1 MCB 2P C 1A  10KA 0 Himel
HDB9H63A2C2 MCB 2P C 2A  10KA 0 Himel
HDB9H63A2C4 MCB 2P C 4A  10KA 0 Himel
HDB9H63A2C6 MCB 2P C 6A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C10 MCB 2P C 10A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C16 MCB 2P C 16A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C20 MCB 2P C 20A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C25 MCB 2P C 25A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C32 MCB 2P C 32A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C40 MCB 2P C 40A  10KA 197,400 Himel
HDB9H63A2C50 MCB 2P C 50A  10KA 231,000 Himel
HDB9H632AC63 MCB 2P C 63A  10KA 231,000 Himel
HDB9H63A3C1 MCB 3P C 1A  10KA 0 Himel
HDB9H63A3C2 MCB 3P C 2A  10KA 0 Himel
HDB9H63A3C4 MCB 3P C 4A  10KA 0 Himel
HDB9H63A3C6 MCB 3P C 6A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C10 MCB 3P C 10A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C16 MCB 3P C 16A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C20 MCB 3P C 20A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C25 MCB 3P C 25A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C32 MCB 3P C 32A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C40 MCB 3P C 40A  10KA 320,250 Himel
HDB9H63A3C50 MCB 3P C 50A  10KA 411,600 Himel
HDB9H63A3C63 MCB 3P C 63A  10KA 411,600 Himel
HDB9H63A4C1 MCB 4P C 1A  10KA 0 Himel
HDB9H63A4C2 MCB 4P C 2A  10KA 0 Himel
HDB9H63A4C4 MCB 4P C 4A  10KA 0 Himel
HDB9H63A4C6 MCB 4P C 6A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C10 MCB 4P C 10A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C16 MCB 4P C 16A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C20 MCB 4P C 20A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C25 MCB 4P C 25A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C32 MCB 4P C 32A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C40 MCB 4P C 40A  10KA 492,450 Himel
HDB9H63A4C50 MCB 4P C 50A  10KA 572,250 Himel
HDB9H63A4C63 MCB 4P C 63A  10KA 572,250 Himel
HBBT1P40A12P COMB BUSBAR PIN-TYPE 1P 40A 131,250 Himel
HBBT1P63A12P COMB BUSBAR PIN-TYPE 1P 63A 189,000 Himel
HBBT1P75A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 1P 75A 273,000 Himel
HBBT1P80A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 1P 80A 283,500 Himel
HBBT1P85A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 1P 85A 294,000 Himel
HBBT2P40A12P COMB BUSBAR PIN-TYPE 2P 40A 258,300 Himel
HBBT2P63A12P COMB BUSBAR PIN-TYPE 2P 63A 367,500 Himel
HBBT2P75A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 2P 75A 546,000 Himel
HBBT2P80A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 2P 80A 588,000 Himel
HBBT2P85A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 2P 85A 609,000 Himel
HBBT3P40A12P COMB BUSBAR PIN-TYPE 3P 40A 346,500 Himel
HBBT3P75A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 3P 75A 609,000 Himel
HBBT3P80A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 3P 80A 651,000 Himel
HBBT3P85A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 3P 85A 682,500 Himel
HBBT4P40A12P COMB BUSBAR PIN-TYPE 4P 40A 489,300 Himel
HBBT4P75A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 4P 75A 826,350 Himel
HBBT4P80A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 4P 80A 945,000 Himel
HBBT4P85A15P COMB BUSBAR PIN-TYPE 4P 85A 966,000 Himel
HBBT1P40A12F COMB BUSBAR U-TYPE 1P 40A 157,500 Himel
HBBT1P63A15F COMB BUSBAR U-TYPE 1P 63A 220,500 Himel
HBBT1P75A15F COMB BUSBAR U-TYPE 1P 75A 294,000 Himel
HBBT1P80A15F COMB BUSBAR U-TYPE 1P 80A 315,000 Himel
HBBT1P85A15F COMB BUSBAR U-TYPE 1P 85A 336,000 Himel
HBBT2P40A12F COMB BUSBAR U-TYPE 2P 40A 289,800 Himel
HBBT2P63A15F COMB BUSBAR U-TYPE 2P 63A 378,000 Himel
HBBT2P75A15F COMB BUSBAR U-TYPE 2P 75A 525,000 Himel
HBBT2P80A15F COMB BUSBAR U-TYPE 2P 80A 546,000 Himel
HBBT2P85A15F COMB BUSBAR U-TYPE 2P 85A 567,000 Himel
HBBT3P40A12F COMB BUSBAR U-TYPE 3P 40A 350,700 Himel
HBBT3P63A15F COMB BUSBAR U-TYPE 3P 63A 483,000 Himel
HBBT3P75A15F COMB BUSBAR U-TYPE 3P 75A 630,000 Himel
HBBT3P80A15F COMB BUSBAR U-TYPE 3P 80A 735,000 Himel
HBBT3P85A15F COMB BUSBAR U-TYPE 3P 85A 756,000 Himel
HBBT4P40A12F COMB BUSBAR U-TYPE 4P 40A 496,650 Himel
HBBT4P63A15F COMB BUSBAR U-TYPE 4P 63A 693,000 Himel
HBBT4P75A15F COMB BUSBAR U-TYPE 4P 75A 850,500 Himel
HBBT4P80A15F COMB BUSBAR U-TYPE 4P 80A 945,000 Himel
HBBT4P85A15F COMB BUSBAR U-TYPE 4P 85A 987,000 Himel
HDPZ50PR4IP30F HDPZ50 Full Plastic 4ways IP30 flush-mounted ABS flame retardancy 113,400 Himel
HDPZ50PR6IP30F HDPZ50 Full Plastic 6ways IP30 flush-mounted  ABS flame retardancy 174,300 Himel
HDPZ50PR8IP30F HDPZ50 Full Plastic 8ways IP30 flush-mounted  ABS flame retardancy 267,750 Himel
HDPZ50PR12IP30F HDPZ50 Full Plastic 12ways IP30 flush-mounted ABS flame retardancy 333,900 Himel
HDPZ50PR15IP30F HDPZ50 Full Plastic 15ways IP30 flush-mounted ABS flame retardancy 365,400 Himel
HDPZ50PR18IP30F HDPZ50 Full Plastic 18ways IP30 flush-mounted ABS flame retardancy 533,400 Himel
HDPZ50PR24IP30F HDPZ50 Full Plastic 24ways IP30 flush-mounted ABS flame retardancy 848,400 Himel
HDPZ50PR36IP30F HDPZ50 Full Plastic 36ways IP30 flush-mounted ABS flame retardancy 1,134,000 Himel
HDPZ50PM4IP30F HDPZ50 Full Plastic 4ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 113,400 Himel
HDPZ50PM6IP30F HDPZ50 Full Plastic 6ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 174,300 Himel
HDPZ50PM8IP30F HDPZ50 Full Plastic 8ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 267,750 Himel
HDPZ50PM12IP30F HDPZ50 Full Plastic 12ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 333,900 Himel
HDPZ50PM15IP30F HDPZ50 Full Plastic 15ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 365,400 Himel
HDPZ50PM18IP30F HDPZ50 Full Plastic 18ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 533,400 Himel
HDPZ50PM24IP30F HDPZ50 Full Plastic 24ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 848,400 Himel
HDPZ50PM36IP30F HDPZ50 Full Plastic 36ways IP30 surface-mounted ABS flame retardancy 1,134,000 Himel
HDPZ50PR4IP30NF HDPZ50 Full Plastic 4ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 101,850 Himel
HDPZ50PR6IP30NF HDPZ50 Full Plastic 6ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 156,450 Himel
HDPZ50PR8IP30NF HDPZ50 Full Plastic 8ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 241,500 Himel
HDPZ50PR12IP30NF HDPZ50 Full Plastic 12ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 300,300 Himel
HDPZ50PR15IP30NF HDPZ50 Full Plastic 15ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 328,650 Himel
HDPZ50PR18IP30NF HDPZ50 Full Plastic 18ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 479,850 Himel
HDPZ50PR24IP30NF HDPZ50 Full Plastic 24ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 763,350 Himel
HDPZ50PR36IP30NF HDPZ50 Full Plastic 36ways IP30 flush-mounted ABS without flame retardancy 1,020,600 Himel
HDPZ50PM4IP30NF HDPZ50 Full Plastic 4ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 101,850 Himel
HDPZ50PM6IP30NF HDPZ50 Full Plastic 6ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 156,450 Himel
HDPZ50PM8IP30NF HDPZ50 Full Plastic 8ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 241,500 Himel
HDPZ50PM12IP30NF HDPZ50 Full Plastic 12ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 300,300 Himel
HDPZ50PM15IP30NF HDPZ50 Full Plastic 15ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 328,650 Himel
HDPZ50PM18IP30NF HDPZ50 Full Plastic 18ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 479,850 Himel
HDPZ50PM24IP30NF HDPZ50 Full Plastic 24ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 763,350 Himel
HDPZ50PM36IP30NF HDPZ50 Full Plastic 36ways IP30 surface-mounted ABS without flame retardancy 1,020,600 Himel
HDB3VR210SC HDB3VR 2P 10A 30mA AC 512,400 Himel
HDB3VR210YC HDB3VR 2P 10A 100mA AC 595,350 Himel
HDB3VR210TC HDB3VR 2P 10A 300mA AC 595,350 Himel
HDB3VR216SC HDB3VR 2P 16A 30mA AC 512,400 Himel
HDB3VR216YC HDB3VR 2P 16A 100mA AC 595,350 Himel
HDB3VR216TC HDB3VR 2P 16A 300mA AC 595,350 Himel
HDB3VR225SC HDB3VR 2P 25A 30mA AC 512,400 Himel
HDB3VR225YC HDB3VR 2P 25A 100mA AC 595,350 Himel
HDB3VR225TC HDB3VR 2P 25A 300mA AC 595,350 Himel
HDB3VR240SC HDB3VR 2P 40A 30mA AC 512,400 Himel
HDB3VR240YC HDB3VR 2P 40A 100mA AC 595,350 Himel
HDB3VR240TC HDB3VR 2P 40A 300mA AC 595,350 Himel
HDB3VR263SC HDB3VR 2P 63A 30mA AC 512,400 Himel
HDB3VR263YC HDB3VR 2P 63A 100mA AC 595,350 Himel
HDB3VR263TC HDB3VR 2P 63A 300mA AC 595,350 Himel
HDB3VR280SC HDB3VR 2P 80A 30mA AC 612,150 Himel
HDB3VR280YC HDB3VR 2P 80A 100mA AC 705,600 Himel
HDB3VR280TC HDB3VR 2P 80A 300mA AC 705,600 Himel
HDB3VR2100SC HDB3VR 2P 100A 30mA AC 711,900 Himel
HDB3VR2100YC HDB3VR 2P 100A 100mA AC 816,900 Himel
HDB3VR2100TC HDB3VR 2P 100A 300mA AC 816,900 Himel
HDB3VR410SC HDB3VR 4P 10A 30mA AC 816,900 Himel
HDB3VR410YC HDB3VR 4P 10A 100mA AC 816,900 Himel
HDB3VR410TC HDB3VR 4P 10A 300mA AC 816,900 Himel
HDB3VR416SC HDB3VR 4P 16A 30mA AC 816,900 Himel
HDB3VR416YC HDB3VR 4P 16A 100mA AC 816,900 Himel
HDB3VR416TC HDB3VR 4P 16A 300mA AC 816,900 Himel
HDB3VR425SC HDB3VR 4P 25A 30mA AC 816,900 Himel
HDB3VR425YC HDB3VR 4P 25A 100mA AC 816,900 Himel
HDB3VR425TC HDB3VR 4P 25A 300mA AC 816,900 Himel
HDB3VR440SC HDB3VR 4P 40A 30mA AC 816,900 Himel
HDB3VR440YC HDB3VR 4P 40A 100mA AC 816,900 Himel
HDB3VR440TC HDB3VR 4P 40A 300mA AC 816,900 Himel
HDB3VR463SC HDB3VR 4P 63A 30mA AC 816,900 Himel
HDB3VR463YC HDB3VR 4P 63A 100mA AC 816,900 Himel
HDB3VR463TC HDB3VR 4P 63A 300mA AC 816,900 Himel
HDB3VR480SC HDB3VR 4P 80A 30mA AC 1,048,950 Himel
HDB3VR480YC HDB3VR 4P 80A 100mA AC 1,048,950 Himel
HDB3VR480TC HDB3VR 4P 80A 300mA AC 1,048,950 Himel
HDB3VR4100SC HDB3VR 4P 100A 30mA AC 1,048,950 Himel
HDB3VR4100YC HDB3VR 4P 100A 100mA AC 1,048,950 Himel
HDB3VR4100TC HDB3VR 4P 100A 300mA AC 1,048,950 Himel
HDB6VR210SC RCCB  2P 10A 30mA AC-Type 512,400 Himel
HDB6VR210YC RCCB  2P 10A 100mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR210TC RCCB  2P 10A 300mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR216SC RCCB  2P 16A 30mA AC-Type 512,400 Himel
HDB6VR216YC RCCB  2P 16A 100mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR216TC RCCB  2P 16A 300mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR225SC RCCB  2P 25A 30mA AC-Type 512,400 Himel
HDB6VR225YC RCCB  2P 25A 100mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR225TC RCCB  2P 25A 300mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR240SC RCCB  2P 40A 30mA AC-Type 512,400 Himel
HDB6VR240YC RCCB  2P 40A 100mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR240TC RCCB  2P 40A 300mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR263SC RCCB  2P 63A 30mA AC-Type 512,400 Himel
HDB6VR263YC RCCB  2P 63A 100mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR263TC RCCB  2P 63A 300mA AC-Type 595,350 Himel
HDB6VR280SC RCCB  2P 80A 30mA AC-Type 612,150 Himel
HDB6VR280YC RCCB  2P 80A 100mA AC-Type 705,600 Himel
HDB6VR280TC RCCB  2P 80A 300mA AC-Type 705,600 Himel
HDB6VR2100SC RCCB  2P 100A 30mA AC-Type 711,900 Himel
HDB6VR2100YC RCCB  2P 100A 100mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR2100TC RCCB  2P 100A 300mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR410SC RCCB  4P 10A 30mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR410YC RCCB  4P 10A 100mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR410TC RCCB  4P 10A 300mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR416SC RCCB  4P 16A 30mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR416YC RCCB  4P 16A 100mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR416TC RCCB  4P 16A 300mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR425SC RCCB  4P 25A 30mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR425YC RCCB  4P 25A 100mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR425TC RCCB  4P 25A 300mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR440SC RCCB  4P 40A 30mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR440YC RCCB  4P 40A 100mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR440TC RCCB  4P 40A 300mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR463SC RCCB  4P 63A 30mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR463YC RCCB  4P 63A 100mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR463TC RCCB  4P 63A 300mA AC-Type 816,900 Himel
HDB6VR480SC RCCB  4P 80A 30mA AC-Type 1,048,950 Himel
HDB6VR480YC RCCB  4P 80A 100mA AC-Type 1,048,950 Himel
HDB6VR480TC RCCB  4P 80A 300mA AC-Type 1,048,950 Himel
HDB6VR4100SC RCCB  4P 100A 30mA AC-Type 1,048,950 Himel
HDB6VR4100YC RCCB  4P 100A 100mA AC-Type 1,048,950 Himel
HDB6VR4100TC RCCB  4P 100A 300mA AC-Type 1,048,950 Himel
HDB6pLEC6 RCBO 4.5kA 1P+N C 6A 30mA 357,000 Himel
HDB6pLEC10 RCBO 4.5kA 1P+N C 10A  30mA 357,000 Himel
HDB6pLEC16 RCBO 4.5kA 1P+N C 16A 30mA 357,000 Himel
HDB6pLEC20 RCBO 4.5kA 1P+N C 20A 30mA 357,000 Himel
HDB6pLEC25 RCBO 4.5kA 1P+N C 25A 30mA 357,000 Himel
HDB6pLEC32 RCBO 4.5kA 1P+N C 32A 30mA 357,000 Himel
HDB6pLEC40 RCBO 4.5kA 1P+N C 40A 30mA 357,000 Himel
HDB9LEN321C6s RCBO 6kA 1P+N C curve 6A 30mA 420,000 Himel
HDB9LEN321C10s RCBO 6kA 1P+N C curve 10A 30mA 420,000 Himel
HDB9LEN321C16s RCBO 6kA 1P+N C curve 16A 30mA 420,000 Himel
HDB9LEN321C20s RCBO 6kA 1P+N C curve 20A 30mA 420,000 Himel
HDB9LEN321C25s RCBO 6kA 1P+N C curve 25A 30mA 420,000 Himel
HDB9LEN321C32s RCBO 6kA 1P+N C curve 32A 30mA 420,000 Himel
HDB9LEN631C40s RCBO 6kA 1P+NC curve 40A 30mA 472,500 Himel
HDB9LEN631C50s RCBO 6kA 1P+N C curve 50A 30mA 472,500 Himel
HDB9LEN631C63s RCBO 6kA 1P+N C curve 63A 30mA 472,500 Himel
HDB9LEN322C6s RCBO 6kA 2P C curve 6A 30mA 565,950 Himel
HDB9LEN322C10s RCBO 6kA 2P C curve 10A 30mA 565,950 Himel
HDB9LEN322C16s RCBO 6kA 2P C curve 16A 30mA 565,950 Himel
HDB9LEN322C20s RCBO 6kA 2P C curve 20A 30mA 565,950 Himel
HDB9LEN322C25s RCBO 6kA 2P C curve 25A 30mA 565,950 Himel
HDB9LEN322C32s RCBO 6kA 2P C curve 32A 30mA 565,950 Himel
HDB9LEN632C40s RCBO 6kA 2P C curve 40A 30mA 661,500 Himel
HDB9LEN632C50s RCBO 6kA 2P C curve 50A 30mA 661,500 Himel
HDB9LEN632C63s RCBO 6kA 2P C curve 63A 30mA 661,500 Himel
HDB9LEN323C6s RCBO 6kA 3P C curve 6A 30mA 714,000 Himel
HDB9LEN323C10s RCBO 6kA 3P C curve 10A 30mA 714,000 Himel
HDB9LEN323C16s RCBO 6kA 3P C curve 16A 30mA 714,000 Himel
HDB9LEN323C20s RCBO 6kA 3P C curve 20A 30mA 714,000 Himel
HDB9LEN323C25s RCBO 6kA 3P C curve 25A 30mA 714,000 Himel
HDB9LEN323C32s RCBO 6kA 3P C curve 32A 30mA 714,000 Himel
HDB9LEN633C40s RCBO 6kA 3P C curve 40A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN633C50s RCBO 6kA 3P C curve 50A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN633C63s RCBO 6kA 3P C curve 63A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN326C6s RCBO 6kA 3P+N C curve 6A 30mA 735,000 Himel
HDB9LEN326C10s RCBO 6kA 3P+N C curve 10A 30mA 735,000 Himel
HDB9LEN326C16s RCBO 6kA 3P+N C curve 16A 30mA 735,000 Himel
HDB9LEN326C20s RCBO 6kA 3P+N C curve 20A 30mA 735,000 Himel
HDB9LEN326C25s RCBO 6kA 3P+N C curve 25A 30mA 735,000 Himel
HDB9LEN326C32s RCBO 6kA 3P+N C curve 32A 30mA 735,000 Himel
HDB9LEN636C40s RCBO 6kA 3P+N C curve 40A 30mA 892,500 Himel
HDB9LEN636C50s RCBO 6kA 3P+N C curve 50A 30mA 892,500 Himel
HDB9LEN636C63s RCBO 6kA 3P+N C curve 63A 30mA 892,500 Himel
HDB9LEN324C6s RCBO 6kA 4P C curve 6A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN324C10s RCBO 6kA 4P C curve 10A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN324C16s RCBO 6kA 4P C curve 16A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN324C20s RCBO 6kA 4P C curve 20A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN324C25s RCBO 6kA 4P C curve 25A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN324C32s RCBO 6kA 4P C curve 32A 30mA 871,500 Himel
HDB9LEN634C40s RCBO 6kA 4P C curve 40A 30mA 1,102,500 Himel
HDB9LEN634C50s RCBO 6kA 4P C curve 50A 30mA 1,102,500 Himel
HDB9LEN634C63s RCBO 6kA 4P C curve 63A 30mA 1,102,500 Himel
HDY3201 Chống sét lan truyền 20kA 1P 385V 283,500 Himel
HDY3401 Chống sét lan truyền 40kA 1P 385V 315,000 Himel
HDY3651 Chống sét lan truyền 65kA 1P 385V 472,500 Himel
HDY3801 Chống sét lan truyền 80kA 1P 385V 630,000 Himel
HDY31201 Chống sét lan truyền 120kA 1P 385V 945,000 Himel
HDY31601 Chống sét lan truyền 160kA 1P 385V 1,365,000 Himel
HDY3205 Chống sét lan truyền 20kA 1P+N 385V 525,000 Himel
HDY3405 Chống sét lan truyền 40kA 1P+N 385V 630,000 Himel
HDY3655 Chống sét lan truyền 65kA 1P+N 385V 787,500 Himel
HDY3805 Chống sét lan truyền 80kA 1P+N 385V 1,155,000 Himel
HDY31205 Chống sét lan truyền 120kA 1P+N 385V 1,680,000 Himel
HDY31605 Chống sét lan truyền 160kA 1P+N 385V 2,520,000 Himel
HDY3202 Chống sét lan truyền 20kA 2P 385V 577,500 Himel
HDY3402 Chống sét lan truyền 40kA 2P 385V 682,500 Himel
HDY3652 Chống sét lan truyền 65kA 2P 385V 892,500 Himel
HDY3802 Chống sét lan truyền 80kA 2P 385V 1,207,500 Himel
HDY31202 Chống sét lan truyền 120kA 2P 385V 1,785,000 Himel
HDY31602 Chống sét lan truyền 160kA 2P 385V 2,677,500 Himel
HDY3203 Chống sét lan truyền 20kA 3P 385V 787,500 Himel
HDY3403 Chống sét lan truyền 40kA 3P 385V 892,500 Himel
HDY3653 Chống sét lan truyền 65kA 3P 385V 1,365,000 Himel
HDY3803 Chống sét lan truyền 80kA 3P 385V 1,732,500 Himel
HDY31203 Chống sét lan truyền 120kA 3P 385V 2,677,500 Himel
HDY31603 Chống sét lan truyền 160kA 3P 385V 4,042,500 Himel
HDY3206 Chống sét lan truyền 20kA 3P+N 385V 1,050,000 Himel
HDY3406 Chống sét lan truyền 40kA 3P+N 385V 1,155,000 Himel
HDY3656 Chống sét lan truyền 65kA 3P+N 385V 1,680,000 Himel
HDY3806 Chống sét lan truyền 80kA 3P+N 385V 2,152,500 Himel
HDY31206 Chống sét lan truyền 120kA 3P+N 385V 3,412,500 Himel
HDY31606 Chống sét lan truyền 160kA 3P+N 385V 5,250,000 Himel
HDY3204 Chống sét lan truyền 20kA 4P 385V 1,102,500 Himel
HDY3404 Chống sét lan truyền 40kA 4P 385V 1,207,500 Himel
HDY3654 Chống sét lan truyền 65kA 4P 385V 1,785,000 Himel
HDY3804 Chống sét lan truyền 80kA 4P 385V 2,257,500 Himel
HDY31204 Chống sét lan truyền 120kA 4P 385V 3,517,500 Himel
HDY31604 Chống sét lan truyền 160kA 4P 385V 5,355,000 Himel
HDM363L1033XX MCCB 63L 3P 10A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L1633XX MCCB 63L 3P 16A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L2033XX MCCB 63L 3P 20A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L2533XX MCCB 63L 3P 25A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L3233XX MCCB 63L 3P 32A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L4033XX MCCB 63L 3P 40A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L5033XX MCCB 63L 3P 50A, 18kA 892,500 Himel
HDM363L6333XX MCCB 63L 3P 63A, 18kA 892,500 Himel
HDM3100L1033XX MCCB 100L 3P 10A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L1633XX MCCB 100L 3P 16A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L2033XX MCCB 100L 3P 20A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L2533XX MCCB 100L 3P 25A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L3233XX MCCB 100L 3P 32A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L4033XX MCCB 100L 3P 40A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L5033XX MCCB 100L 3P 50A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L6333XX MCCB 100L 3P 63A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L8033XX MCCB 100L 3P 80A, 18kA 945,000 Himel
HDM3100L10033XX MCCB 100L 3P 100A, 18kA 945,000 Himel
HDM3160L10033XX MCCB 160L 3P 100A, 21kA 1,260,000 Himel
HDM3160L12533XX MCCB 160L 3P 125A, 21kA 1,260,000 Himel
HDM3160L14033XX MCCB 160L 3P 140A, 21kA 1,260,000 Himel
HDM3160L16033XX MCCB 160L 3P 160A, 21kA 1,260,000 Himel
HDM3250L10033XX MCCB 250L 3P 100A, 21kA 1,365,000 Himel
HDM3250L12533XX MCCB 250L 3P 125A, 21kA 1,365,000 Himel
HDM3250L14033XX MCCB 250L 3P 140A, 21kA 1,365,000 Himel
HDM3250L16033XX MCCB 250L 3P 160A, 21kA 1,365,000 Himel
HDM3250L18033XX MCCB 250L 3P 180A, 21kA 1,470,000 Himel
HDM3250L20033XX MCCB 250L 3P 200A, 21kA 1,470,000 Himel
HDM3250L22533XX MCCB 250L 3P 225A, 21kA 1,470,000 Himel
HDM3250L25033XX MCCB 250L 3P 250A, 21kA 1,470,000 Himel
HDM3400L20033XX MCCB 400L 3P 200A, 21kA 3,045,000 Himel
HDM3400L22533XX MCCB 400L 3P 225A, 21kA 3,045,000 Himel
HDM3400L25033XX MCCB 400L 3P 250A, 21kA 3,045,000 Himel
HDM3400L31533XX MCCB 400L 3P 315A, 21kA 3,097,500 Himel
HDM3400L35033XX MCCB 400L 3P 350A, 21kA 3,097,500 Himel
HDM3400L40033XX MCCB 400L 3P 400A, 21kA 3,097,500 Himel
HDM3630L40033XX MCCB 630L 3P 400A, 21kA 3,990,000 Himel
HDM3630L50033XX MCCB 630L 3P 500A, 21kA 3,990,000 Himel
HDM3630L63033XX MCCB 630L 3P 630A, 21kA 3,990,000 Himel
HDM3800L63033XX MCCB 800L 3P 630A, 25kA 8,085,000 Himel
HDM3800L70033XX MCCB 800L 3P 700A, 25kA 8,085,000 Himel
HDM3800L80033XX MCCB 800L 3P 800A, 25kA 8,085,000 Himel
HDM363S1033XX MCCB 63S 3P 10A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S1633XX MCCB 63S 3P 16A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S2033XX MCCB 63S 3P 20A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S2533XX MCCB 63S 3P 25A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S3233XX MCCB 63S 3P 32A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S4033XX MCCB 63S 3P 40A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S5033XX MCCB 63S 3P 50A, 25kA 945,000 Himel
HDM363S6333XX MCCB 63S 3P 63A, 25kA 945,000 Himel
HDM3100S1033XX MCCB 100S 3P 10A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S1633XX MCCB 100S 3P 16A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S2033XX MCCB 100S 3P 20A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S2533XX MCCB 100S 3P 25A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S3233XX MCCB 100S 3P 32A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S4033XX MCCB 100S 3P 40A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S5033XX MCCB 100S 3P 50A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S6333XX MCCB 100S 3P 63A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S8033XX MCCB 100S 3P 80A, 25kA 997,500 Himel
HDM3100S10033XX MCCB 100S 3P 100A, 25kA 997,500 Himel
HDM3160S10033XX MCCB 160S 3P 100A, 35kA 1,312,500 Himel
HDM3160S12533XX MCCB 160S 3P 125A, 35kA 1,312,500 Himel
HDM3160S14033XX MCCB 160S 3P 140A, 35kA 1,312,500 Himel
HDM3160S16033XX MCCB 160S 3P 160A, 35kA 1,312,500 Himel
HDM3250S10033XX MCCB 250S 3P 100A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3250S12533XX MCCB 250S 3P 125A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3250S14033XX MCCB 250S 3P 140A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3250S16033XX MCCB 250S 3P 160A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3250S18033XX MCCB 250S 3P 180A, 35kA 1,522,500 Himel
HDM3250S20033XX MCCB 250S 3P 200A, 35kA 1,522,500 Himel
HDM3250S22533XX MCCB 250S 3P 225A, 35kA 1,522,500 Himel
HDM3250S25033XX MCCB 250S 3P 250A, 35kA 1,522,500 Himel
HDM3400S20033XX MCCB 400S 3P 200A, 35kA 3,097,500 Himel
HDM3400S22533XX MCCB 400S 3P 225A, 35kA 3,097,500 Himel
HDM3400S25033XX MCCB 400S 3P 250A, 35kA 3,097,500 Himel
HDM3400S31533XX MCCB 400S 3P 315A, 35kA 3,150,000 Himel
HDM3400S35033XX MCCB 400S 3P 350A, 35kA 3,150,000 Himel
HDM3400S40033XX MCCB 400S 3P 400A, 35kA 3,150,000 Himel
HDM3630S40033XX MCCB 630S 3P 400A, 35kA 4,042,500 Himel
HDM3630S50033XX MCCB 630S 3P 500A, 35kA 4,042,500 Himel
HDM3630S63033XX MCCB 630S 3P 630A, 35kA 4,042,500 Himel
HDM3800S63033XX MCCB 800S 3P 630A, 50kA 8,242,500 Himel
HDM3800S70033XX MCCB 800S 3P 700A, 50kA 8,242,500 Himel
HDM3800S80033XX MCCB 800S 3P 800A, 50kA 8,242,500 Himel
HDM363F1033XX MCCB 63F 3P 10A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F1633XX MCCB 63F 3P 16A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F2033XX MCCB 63F 3P 20A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F2533XX MCCB 63F 3P 25A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F3233XX MCCB 63F 3P 32A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F4033XX MCCB 63F 3P 40A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F5033XX MCCB 63F 3P 50A, 30kA 997,500 Himel
HDM363F6333XX MCCB 63F 3P 63A, 30kA 997,500 Himel
HDM3100F4033XX MCCB 100F 3P 40A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3100F5033XX MCCB 100F 3P 50A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3100F6333XX MCCB 100F 3P 63A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3100F8033XX MCCB 100F 3P 80A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3100F10033XX MCCB 100F 3P 100A, 35kA 1,417,500 Himel
HDM3160F10033XX MCCB 160F 3P 100A, 50kA 1,522,500 Himel
HDM3160F12533XX MCCB 160F 3P 125A, 50kA 1,522,500 Himel
HDM3160F14033XX MCCB 160F 3P 140A, 50kA 1,522,500 Himel
HDM3160F16033XX MCCB 160F 3P 160A, 50kA 1,522,500 Himel
HDM3250F10033XX MCCB 250F 3P 100A, 50kA 1,575,000 Himel
HDM3250F12533XX MCCB 250F 3P 125A, 50kA 1,575,000 Himel
HDM3250F14033XX MCCB 250F 3P 140A, 50kA 1,575,000 Himel
HDM3250F16033XX MCCB 250F 3P 160A, 50kA 1,575,000 Himel
HDM3250F18033XX MCCB 250F 3P 180A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3250F20033XX MCCB 250F 3P 200A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3250F22533XX MCCB 250F 3P 225A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3250F25033XX MCCB 250F 3P 250A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3400N20033XX MCCB 400N 3P 200A, 70kA 3,412,500 Himel
HDM3400N22533XX MCCB 400N 3P 225A, 70kA 3,412,500 Himel
HDM3400N25033XX MCCB 400N 3P 250A, 70kA 3,412,500 Himel
HDM3400N31533XX MCCB 400N 3P 315A, 70kA 3,517,500 Himel
HDM3400N35033XX MCCB 400N 3P 350A, 70kA 3,517,500 Himel
HDM3400N40033XX MCCB 400N 3P 400A, 70kA 3,517,500 Himel
HDM3630N40033XX MCCB 630N 3P 400A, 70kA 4,462,500 Himel
HDM3630N50033XX MCCB 630N 3P 500A, 70kA 4,462,500 Himel
HDM3630N63033XX MCCB 630N 3P 630A, 70kA 4,462,500 Himel
HDM3800F63033XX MCCB 800F 3P 630A, 70kA 9,082,500 Himel
HDM3800F70033XX MCCB 800F 3P 700A, 70kA 9,082,500 Himel
HDM3800F80033XX MCCB 800F 3P 800A, 70kA 9,082,500 Himel
HDM31250N80033XX MCCB 1250N 3P 800A, 85kA 20,475,000 Himel
HDM31250N100033XX MCCB 1250N 3P 1000A, 85kA 21,525,000 Himel
HDM31250N125033XX MCCB 1250N 3P 1250A, 85kA 22,575,000 Himel
HDM363L10B3XX MCCB 63L 4P 10A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L16B3XX MCCB 63L 4P 16A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L20B3XX MCCB 63L 4P 20A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L25B3XX MCCB 63L 4P 25A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L32B3XX MCCB 63L 4P 32A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L40B3XX MCCB 63L 4P 40A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L50B3XX MCCB 63L 4P 50A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM363L63B3XX MCCB 63L 4P 63A, 18kA 1,155,000 Himel
HDM3100L10B3XX MCCB 100L 4P 10A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L16B3XX MCCB 100L 4P 16A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L20B3XX MCCB 100L 4P 20A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L25B3XX MCCB 100L 4P 25A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L32B3XX MCCB 100L 4P 32A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L40B3XX MCCB 100L 4P 40A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L50B3XX MCCB 100L 4P 50A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L63B3XX MCCB 100L 4P 63A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L80B3XX MCCB 100L 4P 80A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3100L100B3XX MCCB 100L 4P 100A, 18kA 1,207,500 Himel
HDM3160L100B3XX MCCB 160L 4P 100A, 21kA 1,575,000 Himel
HDM3160L125B3XX MCCB 160L 4P 125A, 21kA 1,575,000 Himel
HDM3160L140B3XX MCCB 160L 4P 140A, 21kA 1,575,000 Himel
HDM3160L160B3XX MCCB 160L 4P 160A, 21kA 1,575,000 Himel
HDM3250L100B3XX MCCB 250L 4P 100A, 21kA 1,627,500 Himel
HDM3250L125B3XX MCCB 250L 4P 125A, 21kA 1,627,500 Himel
HDM3250L140B3XX MCCB 250L 4P 140A, 21kA 1,627,500 Himel
HDM3250L160B3XX MCCB 250L 4P 160A, 21kA 1,627,500 Himel
HDM3250L180B3XX MCCB 250L 4P 180A, 21kA 1,785,000 Himel
HDM3250L200B3XX MCCB 250L 4P 200A, 21kA 1,785,000 Himel
HDM3250L225B3XX MCCB 250L 4P 225A, 21kA 1,785,000 Himel
HDM3250L250B3XX MCCB 250L 4P 250A, 21kA 1,785,000 Himel
HDM3400L200B3XX MCCB 400L 4P 200A, 21kA 3,675,000 Himel
HDM3400L225B3XX MCCB 400L 4P 225A, 21kA 3,675,000 Himel
HDM3400L250B3XX MCCB 400L 4P 250A, 21kA 3,675,000 Himel
HDM3400L315B3XX MCCB 400L 4P 315A, 21kA 3,780,000 Himel
HDM3400L350B3XX MCCB 400L 4P 350A, 21kA 3,780,000 Himel
HDM3400L400B3XX MCCB 400L 4P 400A, 21kA 3,780,000 Himel
HDM3630L400B3XX MCCB 630L 4P 400A, 21kA 4,725,000 Himel
HDM3630L500B3XX MCCB 630L 4P 500A, 21kA 4,725,000 Himel
HDM3630L630B3XX MCCB 630L 4P 630A, 21kA 4,725,000 Himel
HDM3800L630B3XX MCCB 800L 4P 630A, 25kA 11,602,500 Himel
HDM3800L700B3XX MCCB 800L 4P 700A, 25kA 11,602,500 Himel
HDM3800L800B3XX MCCB 800L 4P 800A, 25kA 11,602,500 Himel
HDM363S10B3XX MCCB 63S 4P 10A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S16B3XX MCCB 63S 4P 16A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S20B3XX MCCB 63S 4P 20A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S25B3XX MCCB 63S 4P 25A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S32B3XX MCCB 63S 4P 32A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S40B3XX MCCB 63S 4P 40A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S50B3XX MCCB 63S 4P 50A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM363S63B3XX MCCB 63S 4P 63A, 25kA 1,207,500 Himel
HDM3100S10B3XX MCCB 100S 4P 10A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S16B3XX MCCB 100S 4P 16A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S20B3XX MCCB 100S 4P 20A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S25B3XX MCCB 100S 4P 25A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S32B3XX MCCB 100S 4P 32A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S40B3XX MCCB 100S 4P 40A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S50B3XX MCCB 100S 4P 50A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S63B3XX MCCB 100S 4P 63A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S80B3XX MCCB 100S 4P 80A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3100S100B3XX MCCB 100S 4P 100A, 25kA 1,260,000 Himel
HDM3160S100B3XX MCCB 160S 4P 100A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3160S125B3XX MCCB 160S 4P 125A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3160S140B3XX MCCB 160S 4P 140A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3160S160B3XX MCCB 160S 4P 160A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3250S100B3XX MCCB 250S 4P 100A, 35kA 1,680,000 Himel
HDM3250S125B3XX MCCB 250S 4P 125A, 35kA 1,680,000 Himel
HDM3250S140B3XX MCCB 250S 4P 140A, 35kA 1,680,000 Himel
HDM3250S160B3XX MCCB 250S 4P 160A, 35kA 1,680,000 Himel
HDM3250S180B3XX MCCB 250S 4P 180A, 35kA 1,837,500 Himel
HDM3250S200B3XX MCCB 250S 4P 200A, 35kA 1,837,500 Himel
HDM3250S225B3XX MCCB 250S 4P 225A, 35kA 1,837,500 Himel
HDM3250S250B3XX MCCB 250S 4P 250A, 35kA 1,837,500 Himel
HDM3400S200B3XX MCCB 400S 4P 200A, 35kA 3,832,500 Himel
HDM3400S225B3XX MCCB 400S 4P 225A, 35kA 3,832,500 Himel
HDM3400S250B3XX MCCB 400S 4P 250A, 35kA 3,832,500 Himel
HDM3400S315B3XX MCCB 400S 4P 315A, 35kA 3,937,500 Himel
HDM3400S350B3XX MCCB 400S 4P 350A, 35kA 3,937,500 Himel
HDM3400S400B3XX MCCB 400S 4P 400A, 35kA 3,937,500 Himel
HDM3630S400B3XX MCCB 630S 4P 400A, 35kA 4,935,000 Himel
HDM3630S500B3XX MCCB 630S 4P 500A, 35kA 4,935,000 Himel
HDM3630S630B3XX MCCB 630S 4P 630A, 35kA 4,935,000 Himel
HDM3800S630B3XX MCCB 800S 4P 630A, 50kA 12,075,000 Himel
HDM3800S700B3XX MCCB 800S 4P 700A, 50kA 12,075,000 Himel
HDM3800S800B3XX MCCB 800S 4P 800A, 50kA 12,075,000 Himel
HDM363F10B3XX MCCB 63F 4P 10A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F16B3XX MCCB 63F 4P 16A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F20B3XX MCCB 63F 4P 20A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F25B3XX MCCB 63F 4P 25A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F32B3XX MCCB 63F 4P 32A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F40B3XX MCCB 63F 4P 40A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F50B3XX MCCB 63F 4P 50A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM363F63B3XX MCCB 63F 4P 63A, 30kA 1,260,000 Himel
HDM3100F40B3XX MCCB 100F 4P 40A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3100F50B3XX MCCB 100F 4P 50A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3100F63B3XX MCCB 100F 4P 63A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3100F80B3XX MCCB 100F 4P 80A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3100F100B3XX MCCB 100F 4P 100A, 35kA 1,627,500 Himel
HDM3160F100B3XX MCCB 160F 4P 100A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3160F125B3XX MCCB 160F 4P 125A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3160F140B3XX MCCB 160F 4P 140A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3160F160B3XX MCCB 160F 4P 160A, 50kA 1,680,000 Himel
HDM3250F100B3XX MCCB 250F 4P 100A, 50kA 1,732,500 Himel
HDM3250F125B3XX MCCB 250F 4P 125A, 50kA 1,732,500 Himel
HDM3250F140B3XX MCCB 250F 4P 140A, 50kA 1,732,500 Himel
HDM3250F160B3XX MCCB 250F 4P 160A, 50kA 1,732,500 Himel
HDM3250F180B3XX MCCB 250F 4P 180A, 50kA 2,047,500 Himel
HDM3250F200B3XX MCCB 250F 4P 200A, 50kA 2,047,500 Himel
HDM3250F225B3XX MCCB 250F 4P 225A, 50kA 2,047,500 Himel
HDM3250F250B3XX MCCB 250F 4P 250A, 50kA 2,047,500 Himel
HDM3400N200B3XX MCCB 400N 4P 200A, 70kA 4,042,500 Himel
HDM3400N225B3XX MCCB 400N 4P 225A, 70kA 4,042,500 Himel
HDM3400N250B3XX MCCB 400N 4P 250A, 70kA 4,042,500 Himel
HDM3400N315B3XX MCCB 400N 4P 315A, 70kA 4,357,500 Himel
HDM3400N350B3XX MCCB 400N 4P 350A, 70kA 4,357,500 Himel
HDM3400N400B3XX MCCB 400N 4P 400A, 70kA 4,357,500 Himel
HDM3630N400B3XX MCCB 630N 4P 400A, 70kA 5,197,500 Himel
HDM3630N500B3XX MCCB 630N 4P 500A, 70kA 5,197,500 Himel
HDM3630N630B3XX MCCB 630N 4P 630A, 70kA 5,197,500 Himel
HDM3800F630B3XX MCCB 800F 4P 630A, 70kA 12,390,000 Himel
HDM3800F700B3XX MCCB 800F 4P 700A, 70kA 12,390,000 Himel
HDM3800F800B3XX MCCB 800F 4P 800A, 70kA 12,390,000 Himel
HDM3100N4033XX HDM3-100F/3P Mag-therm 40A 1,470,000 Himel
HDM3100N5033XX HDM3-100F/3P Mag-therm 50A 1,470,000 Himel
HDM3100N6333XX HDM3-100F/3P Mag-therm 63A 1,470,000 Himel
HDM3100N8033XX HDM3-100F/3P Mag-therm 80A 1,470,000 Himel
HDM3100N10033XX HDM3-100F/3P Mag-therm 100A 1,470,000 Himel
HDM3100N40B3XX HDM3-100F/4P Mag-therm B 40A 1,627,500 Himel
HDM3100N50B3XX HDM3-100F/4P Mag-therm B 50A 1,627,500 Himel
HDM3100N63B3XX HDM3-100F/4P Mag-therm B 63A 1,627,500 Himel
HDM3100N80B3XX HDM3-100F/4P Mag-therm B 80A 1,627,500 Himel
HDM3100N100B3XX HDM3-100F/4P Mag-therm B 100A 1,627,500 Himel
HDM3400F20033XX HDM3-400F/3P Mag-therm 200A 3,255,000 Himel
HDM3400F22533XX HDM3-400F/3P Mag-therm 225A 3,255,000 Himel
HDM3400F25033XX HDM3-400F/3P Mag-therm 250A 3,255,000 Himel
HDM3400F31533XX HDM3-400F/3P Mag-therm 315A 3,360,000 Himel
HDM3400F35033XX HDM3-400F/3P Mag-therm 350A 3,360,000 Himel
HDM3400F40033XX HDM3-400F/3P Mag-therm 400A 3,360,000 Himel
HDM3400F200B3XX HDM3-400F/4P Mag-therm B 200A 3,937,500 Himel
HDM3400F225B3XX HDM3-400F/4P Mag-therm B 225A 3,937,500 Himel
HDM3400F250B3XX HDM3-400F/4P Mag-therm B 250A 3,937,500 Himel
HDM3400F315B3XX HDM3-400F/4P Mag-therm B 315A 4,147,500 Himel
HDM3400F350B3XX HDM3-400F/4P Mag-therm B 350A 4,147,500 Himel
HDM3400F400B3XX HDM3-400F/4P Mag-therm B 400A 4,147,500 Himel
HDM3630F40033XX HDM3-630F/3P Mag-therm 400A 4,357,500 Himel
HDM3630F50033XX HDM3-630F/3P Mag-therm 500A 4,357,500 Himel
HDM3630F63033XX HDM3-630F/3P Mag-therm 630A 4,357,500 Himel
HDM3630F400B3XX HDM3-630F/4P Mag-therm B 400A 5,040,000 Himel
HDM3630F500B3XX HDM3-630F/4P Mag-therm B 500A 5,040,000 Himel
HDM3630F630B3XX HDM3-630F/4P Mag-therm B 630A 5,040,000 Himel
HDM363C3 HDM3-63 Expanding terminal 3P(3pcs) 115,500 Himel
HDM363C4 HDM3-63 Expanding terminal 4P(4pcs) 147,000 Himel
HDM3100SC3 HDM3-100S Expanding terminal 3P(3pcs) 115,500 Himel
HDM3100SC4 HDM3-100S Expanding terminal 4P(4pcs) 147,000 Himel
HDM3100FNC3 HDM3-100FN Expanding terminal 3P(3pcs) 115,500 Himel
HDM3100FNC4 HDM3-100FN Expanding terminal 4P(4pcs) 147,000 Himel
HDM3160C3 HDM3-160 Expanding terminal 3P(3pcs) 472,500 Himel
HDM3160C4 HDM3-160 Expanding terminal 4P(4pcs) 630,000 Himel
HDM3250C3 HDM3-250 Expanding terminal 3P(3pcs) 472,500 Himel
HDM3250C4 HDM3-250 Expanding terminal 4P(4pcs) 630,000 Himel
HDM3400C3 HDM3-400 Expanding terminal 3P(3pcs) 735,000 Himel
HDM3400C4 HDM3-400 Expanding terminal 4P(4pcs) 945,000 Himel
HDM3630C3 HDM3-630 Expanding terminal 3P(3pcs) 735,000 Himel
HDM3630C4 HDM3-630 Expanding terminal 4P(4pcs) 945,000 Himel
HDM3800C3 HDM3-800 Expanding terminal 3P(6pcs) 2,100,000 Himel
HDM3800C4 HDM3-800 Expanding terminal 4P(8pcs) 2,625,000 Himel
HDM363IB3 HDM3-63 Interphase clapboard 3P(2pcs) 31,500 Himel
HDM363IB4 HDM3-63 Interphase clapboard 4P(3pcs) 36,750 Himel
HDM3100SIB3 HDM3-100S Interphase clapboard 3P(2pcs) 31,500 Himel
HDM3100SIB4 HDM3-100S Interphase clapboard 4P(3pcs) 36,750 Himel
HDM3100FNIB3 HDM3-100FN Interphase clapboard 3P(2pcs) 31,500 Himel
HDM3100FNIB4 HDM3-100FN Interphase clapboard 4P(3pcs) 36,750 Himel
HDM3160SIB3 HDM3-160S Interphase clapboard 3P(2pcs) 42,000 Himel
HDM3160SIB4 HDM3-160S Interphase clapboard 4P(3pcs) 52,500 Himel
HDM3160FIB3 HDM3-160FNH Interphase clapboard 3P(2pcs) 42,000 Himel
HDM3160FIB4 HDM3-160FNH Interphase clapboard 4P(3pcs) 52,500 Himel
HDM3250SIB3 HDM3-250S Interphase clapboard 3P(2pcs) 42,000 Himel
HDM3250SIB4 HDM3-250S Interphase clapboard 4P(3pcs) 52,500 Himel
HDM3250FIB3 HDM3-250FNH Interphase clapboard 3P(2pcs) 42,000 Himel
HDM3250FIB4 HDM3-250FNH Interphase clapboard 4P(3pcs) 52,500 Himel
HDM3400IB3 HDM3-400 Interphase clapboard 3P(2pcs) 52,500 Himel
HDM3400IB4 HDM3-400 Interphase clapboard 4P(3pcs) 63,000 Himel
HDM3630IB3 HDM3-630 Interphase clapboard 3P(2pcs) 52,500 Himel
HDM3630IB4 HDM3-630 Interphase clapboard 4P(3pcs) 63,000 Himel
HDM3800IB3 HDM3-800 Interphase clapboard 3P(2pcs) 147,000 Himel
HDM3800IB4 HDM3-800 Interphase clapboard 4P(3pcs) 168,000 Himel
HDM363H1 HDM3-63 Round Direct Rotation Handle 651,000 Himel
HDM363H2 HDM3-63 Square Direct Rotation Handle 651,000 Himel
HDM363HL1 HDM3-63 Round Extended Rotation Handle 651,000 Himel
HDM363HL2 HDM3-63 Square Extended Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100SH1 HDM3-100S Round Direct Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100SH2 HDM3-100S Square Direct Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100SHL1 HDM3-100S Round Extended Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100SHL2 HDM3-100S Square Extended Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100FNH1 HDM3-100FN Round Direct Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100FNH2 HDM3-100FN Square Direct Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100FNHL1 HDM3-100FN Round Extended Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3100FNHL2 HDM3-100FN Square Extended Rotation Handle 651,000 Himel
HDM3160H1 HDM3-160 Round Direct Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3160H2 HDM3-160 Square Direct Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3160HL1 HDM3-160 Round Extended Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3160HL2 HDM3-160 Square Extended Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3250H1 HDM3-250 Round Direct Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3250H2 HDM3-250 Square Direct Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3250HL1 HDM3-250 Round Extended Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3250HL2 HDM3-250 Square Extended Rotation Handle 756,000 Himel
HDM3400H1 HDM3-400 Round Direct Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3400H2 HDM3-400 Square Direct Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3400HL1 HDM3-400 Round Extended Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3400HL2 HDM3-400 Square Extended Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3630H1 HDM3-630 Round Direct Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3630H2 HDM3-630 Square Direct Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3630HL1 HDM3-630 Round Extended Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3630HL2 HDM3-630 Square Extended Rotation Handle 871,500 Himel
HDM3800H1 HDM3-800 Round Direct Rotation Handle 892,500 Himel
HDM3800H2 HDM3-800 Square Direct Rotation Handle 892,500 Himel
HDM3800HL1 HDM3-800 Round Extended Rotation Handle 892,500 Himel
HDM3800HL2 HDM3-800 Square Extended Rotation Handle 892,500 Himel
HDM363OF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-63 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM363OF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-63 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3100SOF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-100S 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3100SOF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-100S 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3100FNOF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-100FN 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3100FNOF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-100FN 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3160OF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-160 1NO 1NC 283,500 Himel
HDM3160OF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-160 1NO 1NC 283,500 Himel
HDM3250OF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-250 1NO 1NC 283,500 Himel
HDM3250OF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-250 1NO 1NC 283,500 Himel
HDM3400OF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-400 1NO 1NC 472,500 Himel
HDM3400OF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-400 1NO 1NC 472,500 Himel
HDM3630OF11K1BL Auxiliary contact left(with wire)HDM3-630 1NO 1NC 472,500 Himel
HDM3630OF21K1BL Auxiliary contact left(with terminal)HDM3-630 1NO 1NC 472,500 Himel
HDM363OF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-63 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM363OF21K1BR3P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-63 1NO 1NC 3P 262,500 Himel
HDM363OF21K1BR4P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-63 1NO 1NC 4P 262,500 Himel
HDM3100SOF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-100S 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3100SOF21K1BR3P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-100S 1NO 1NC 3P 262,500 Himel
HDM3100SOF21K1BR4P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-100S 1NO 1NC 4P 262,500 Himel
HDM3100FNOF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-100FN 1NO 1NC 262,500 Himel
HDM3100FOF21K1BR3 Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-100FN 1NO 1NC 3P 262,500 Himel
HDM3100FOF21K1BR4 Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-100FN 1NO 1NC 4P 262,500 Himel
HDM3160OF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-160 1NO 1NC 283,500 Himel
HDM3160OF21K1BR3P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-160 1NO 1NC 3P 283,500 Himel
HDM3160OF21K1BR4P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-160 1NO 1NC 4P 283,500 Himel
HDM3250OF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-250 1NO 1NC 283,500 Himel
HDM3250OF21K1BR3P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-250 1NO 1NC 3P 283,500 Himel
HDM3250OF21K1BR4P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-250 1NO 1NC 4P 283,500 Himel
HDM3400OF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-400 1NO 1NC 472,500 Himel
HDM3400OF21K1BR3P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-400 1NO 1NC 3P 472,500 Himel
HDM3400OF21K1BR4P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-400 1NO 1NC 4P 472,500 Himel
HDM3630OF11K1BR Auxiliary contact right(with wire)HDM3-630 1NO 1NC 472,500 Himel
HDM3630OF21K1BR3P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-630 1NO 1NC 3P 472,500 Himel
HDM3630OF21K1BR4P Auxiliary contact right(with terminal)HDM3-630 1NO 1NC 4P 472,500 Himel
HDM363AL1L Alarm left(with wire)HDM3-63 262,500 Himel
HDM363AL2L Alarm left(with terminal)HDM3-63 262,500 Himel
HDM3100SAL1L Alarm left(with wire)HDM3-100S 262,500 Himel
HDM3100SAL2L Alarm left(with terminal)HDM3-100S 262,500 Himel
HDM3100FNAL1L Alarm left(with wire)HDM3-100FN 262,500 Himel
HDM3100FNAL2L Alarm left(with terminal)HDM3-100FN 262,500 Himel
HDM3160AL1L Alarm left(with wire)HDM3-160 283,500 Himel
HDM3160AL2L Alarm left(with terminal)HDM3-160 283,500 Himel
HDM3250AL1L Alarm left(with wire)HDM3-250 283,500 Himel
HDM3250AL2L Alarm left(with terminal)HDM3-250 283,500 Himel
HDM3400AL1L Alarm left(with wire)HDM3-400 357,000 Himel
HDM3400AL2L Alarm left(with terminal)HDM3-400 357,000 Himel
HDM3630AL1L Alarm left(with wire)HDM3-630 357,000 Himel
HDM3630AL2L Alarm left(with terminal)HDM3-630 357,000 Himel
HDM363AL1R Alarm right(with wire)HDM3-63 262,500 Himel
HDM363AL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-63 3P 262,500 Himel
HDM363AL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-63 4P 357,000 Himel
HDM3100SAL1R Alarm right(with wire)HDM3-100S 262,500 Himel
HDM3100SAL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-100S 3P 262,500 Himel
HDM3100SAL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-100S 4P 357,000 Himel
HDM3100FNAL1R Alarm right(with wire)HDM3-100FN 262,500 Himel
HDM3100FNAL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-100FN 3P 262,500 Himel
HDM3100FNAL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-100FN 4P 262,500 Himel
HDM3160AL1R Alarm right(with wire)HDM3-160 283,500 Himel
HDM3160AL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-160 3P 283,500 Himel
HDM3160AL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-160 4P 283,500 Himel
HDM3250AL1R Alarm right(with wire)HDM3-250 283,500 Himel
HDM3250AL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-250 3P 283,500 Himel
HDM3250AL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-250 4P 283,500 Himel
HDM3400AL1R Alarm right(with wire)HDM3-400 357,000 Himel
HDM3400AL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-400 3P 357,000 Himel
HDM3400AL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-400 4P 357,000 Himel
HDM3630AL1R Alarm right(with wire)HDM3-630 357,000 Himel
HDM3630AL2R3P Alarm right(with terminal)HDM3-630 3P 357,000 Himel
HDM3630AL2R4P Alarm right(with terminal)HDM3-630 4P 357,000 Himel
HDM363OFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-63 378,000 Himel
HDM363OFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-63 378,000 Himel
HDM3100SOFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-100S 378,000 Himel
HDM3100SOFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-100S 378,000 Himel
HDM3100FNOFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-100FN 378,000 Himel
HDM3100FNOFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-100FN 378,000 Himel
HDM3160OFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-160 399,000 Himel
HDM3160OFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-160 399,000 Himel
HDM3250OFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-250 399,000 Himel
HDM3250OFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-250 399,000 Himel
HDM3400OFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-400 472,500 Himel
HDM3400OFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-400 472,500 Himel
HDM3630OFAL1L Auxiliary alarm (left)(with wire)HDM3-630 472,500 Himel
HDM3630OFAL2L Auxiliary alarm (left)(with terminal)HDM3-630 472,500 Himel
HDM363OFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-63 378,000 Himel
HDM363OFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-63 3P 378,000 Himel
HDM363OFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-63 4P 378,000 Himel
HDM3100SOFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-100S 378,000 Himel
HDM3100SOFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-100S 3P 378,000 Himel
HDM3100SOFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-100S 4P 378,000 Himel
HDM3100FNOFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-100FN 378,000 Himel
HDM3100FNOFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-100FN 3P 378,000 Himel
HDM3100FNOFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-100FN 4P 378,000 Himel
HDM3160OFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-160 399,000 Himel
HDM3160OFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-160 3P 399,000 Himel
HDM3160OFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-160 4P 399,000 Himel
HDM3250OFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-250 399,000 Himel
HDM3250OFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-250 3P 399,000 Himel
HDM3250OFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-250 4P 399,000 Himel
HDM3400OFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-400 472,500 Himel
HDM3400OFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-400 3P 472,500 Himel
HDM3400OFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-400 4P 472,500 Himel
HDM3630OFAL1R Auxiliary alarm (right)(with wire)HDM3-630 472,500 Himel
HDM3630OFAL2R3P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-630 3P 472,500 Himel
HDM3630OFAL2R4P Auxiliary alarm (right)(with terminal)HDM3-630 4P 472,500 Himel
HDM363MX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-63 DC24V 472,500 Himel
HDM363MX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-63 AC230V 472,500 Himel
HDM363MX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-63 AC400V 472,500 Himel
HDM3100SMX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-100S DC24V 472,500 Himel
HDM3100SMX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-100S AC230V 472,500 Himel
HDM3100SMX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-100S AC400V 472,500 Himel
HDM3100FNMX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-100FN DC24V 472,500 Himel
HDM3100FNMX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-100FN AC230V 472,500 Himel
HDM3100FNMX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-100FN AC400V 472,500 Himel
HDM3160MX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-160 DC24V 472,500 Himel
HDM3160MX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-160 AC230V 472,500 Himel
HDM3160MX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-160 AC400V 472,500 Himel
HDM3250MX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-250 DC24V 472,500 Himel
HDM3250MX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-250 AC230V 472,500 Himel
HDM3250MX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-250 AC400V 472,500 Himel
HDM3400MX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-400 DC24V 945,000 Himel
HDM3400MX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-400 AC230V 945,000 Himel
HDM3400MX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-400 AC400V 945,000 Himel
HDM3630MX1D2 Shunt release right(with wire)HDM3-630 DC24V 945,000 Himel
HDM3630MX1A2 Shunt release right(with wire)HDM3-630 AC230V 945,000 Himel
HDM3630MX1A3 Shunt release right(with wire)HDM3-630 AC400V 945,000 Himel
HDM363MX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-63 DC24V 3P 472,500 Himel
HDM363MX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-63 AC230V 3P 472,500 Himel
HDM363MX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-63 AC400V 3P 472,500 Himel
HDM363MX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-63 DC24V 4P 472,500 Himel
HDM363MX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-63 AC230V 4P 472,500 Himel
HDM363MX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-63 AC400V 4P 472,500 Himel
HDM3100SMX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-100S DC24V 3P 472,500 Himel
HDM3100SMX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-100S AC230V 3P 472,500 Himel
HDM3100SMX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-100S AC400V 3P 472,500 Himel
HDM3100SMX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-100S DC24V 4P 472,500 Himel
HDM3100SMX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-100S AC230V 4P 472,500 Himel
HDM3100SMX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-100S AC400V 4P 472,500 Himel
HDM3100FNMX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-100FN DC24V 3P 472,500 Himel
HDM3100FNMX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-100FN AC230V 3P 472,500 Himel
HDM3100FNMX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-100FN AC400V 3P 472,500 Himel
HDM3100FNMX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-100FN DC24V 4P 472,500 Himel
HDM3100FNMX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-100FN AC230V 4P 472,500 Himel
HDM3100FNMX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-100FN AC400V 4P 472,500 Himel
HDM3160MX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-160 DC24V 3P 472,500 Himel
HDM3160MX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-160 AC230V 3P 472,500 Himel
HDM3160MX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-160 AC400V 3P 472,500 Himel
HDM3160MX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-160 DC24V 4P 472,500 Himel
HDM3160MX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-160 AC230V 4P 472,500 Himel
HDM3160MX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-160 AC400V 4P 472,500 Himel
HDM3250MX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-250 DC24V 3P 472,500 Himel
HDM3250MX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-250 AC230V 3P 472,500 Himel
HDM3250MX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-250 AC400V 3P 472,500 Himel
HDM3250MX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-250 DC24V 4P 472,500 Himel
HDM3250MX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-250 AC230V 4P 472,500 Himel
HDM3250MX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-250 AC400V 4P 472,500 Himel
HDM3400MX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-400 DC24V 3P 945,000 Himel
HDM3400MX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-400 AC230V 3P 945,000 Himel
HDM3400MX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-400 AC400V 3P 945,000 Himel
HDM3400MX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-400 DC24V 4P 945,000 Himel
HDM3400MX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-400 AC230V 4P 945,000 Himel
HDM3400MX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-400 AC400V 4P 945,000 Himel
HDM3630MX2D23P Shunt release right(with terminal)HDM3-630 DC24V 3P 945,000 Himel
HDM3630MX2A23P Shunt release right(with terminal)HDM3-630 AC230V 3P 945,000 Himel
HDM3630MX2A33P Shunt release right(with terminal)HDM3-630 AC400V 3P 945,000 Himel
HDM3630MX2D24P Shunt release right(with terminal)HDM3-630 DC24V 4P 945,000 Himel
HDM3630MX2A24P Shunt release right(with terminal)HDM3-630 AC230V 4P 945,000 Himel
HDM3630MX2A34P Shunt release right(with terminal)HDM3-630 AC400V 4P 945,000 Himel
HDM363MNA2L Undervoltage release(left) HDM3-63 AC230V 840,000 Himel
HDM363MNA3L Undervoltage release(left) HDM3-63 AC400V 840,000 Himel
HDM3100SMNA2L Undervoltage release(left) HDM3-100S AC230V 840,000 Himel
HDM3100SMNA3L Undervoltage release(left) HDM3-100S AC400V 840,000 Himel
HDM3100FNMNA2L Undervoltage release(left) HDM3-100FN AC230V 840,000 Himel
HDM3100FNMNA3L Undervoltage release(left) HDM3-100FN AC400V 840,000 Himel
HDM3160MNA2L Undervoltage release(left) HDM3-160 AC230V 892,500 Himel
HDM3160MNA3L Undervoltage release(left) HDM3-160 AC400V 892,500 Himel
HDM3250MNA2L Undervoltage release(left) HDM3-250 AC230V 892,500 Himel
HDM3250MNA3L Undervoltage release(left) HDM3-250 AC400V 892,500 Himel
HDM3400MNA2L Undervoltage release(left) HDM3-400 AC230V 1,312,500 Himel
HDM3400MNA3L Undervoltage release(left) HDM3-400 AC400V 1,312,500 Himel
HDM3630MNA2L Undervoltage release(left) HDM3-630 AC230V 1,312,500 Himel
HDM3630MNA3L Undervoltage release(left) HDM3-630 AC400V 1,312,500 Himel
HDM363D2 HDM3-63 Motor Mechanism DC220 5,565,000 Himel
HDM363D1A2 HDM3-63 Motor Mechanism AC230 5,565,000 Himel
HDM363D1A3 HDM3-63 Motor Mechanism AC400 5,565,000 Himel
HDM3100SD2 HDM3-100S Motor Mechanism DC220 5,617,500 Himel
HDM3100SD1A2 HDM3-100S Motor Mechanism AC230 5,617,500 Himel
HDM3100SD1A3 HDM3-100S Motor Mechanism AC400 5,617,500 Himel
HDM3100FND2 HDM3-100FN Motor Mechanism DC220 5,617,500 Himel
HDM3100FND1A2 HDM3-100FN Motor Mechanism AC230 5,617,500 Himel
HDM3100FND1A3 HDM3-100FN Motor Mechanism AC400 5,617,500 Himel
HDM3160SD2 HDM3-160S Motor Mechanism DC220 6,037,500 Himel
HDM3160SD1A2 HDM3-160S Motor Mechanism AC230 6,037,500 Himel
HDM3160SD1A3 HDM3-160S Motor Mechanism AC400 6,037,500 Himel
HDM3160FD2 HDM3-160F Motor Mechanism DC220 6,037,500 Himel
HDM3160FD1A2 HDM3-160F Motor Mechanism AC230 6,037,500 Himel
HDM3160FD1A3 HDM3-160F Motor Mechanism AC400 6,037,500 Himel
HDM3250SD2 HDM3-250S Motor Mechanism DC220 6,037,500 Himel
HDM3250SD1A2 HDM3-250S Motor Mechanism AC230 6,037,500 Himel
HDM3250SD1A3 HDM3-250S Motor Mechanism AC400 6,037,500 Himel
HDM3250FD2 HDM3-250F Motor Mechanism DC220 6,037,500 Himel
HDM3250FD1A2 HDM3-250F Motor Mechanism AC230 6,037,500 Himel
HDM3250FD1A3 HDM3-250F Motor Mechanism AC400 6,037,500 Himel
HDM3400D2 HDM3-400 Motor Mechanism DC220 7,875,000 Himel
HDM3400D1A2 HDM3-400 Motor Mechanism AC230 7,875,000 Himel
HDM3400D1A3 HDM3-400 Motor Mechanism AC400 7,875,000 Himel
HDM3630D2 HDM3-630 Motor Mechanism DC220 7,875,000 Himel
HDM3630D1A2 HDM3-630 Motor Mechanism AC230 7,875,000 Himel
HDM3630D1A3 HDM3-630 Motor Mechanism AC400 7,875,000 Himel
HDM3800D1A2 HDM3-800 Motor Mechanism AC230 7,875,000 Himel
HDM3800D1A3 HDM3-800 Motor Mechanism AC400 7,875,000 Himel
HDM6s100M0163XXX3 MCCB-100M 3P 16A, 50kA, Thermal Adj 1,866,900 Himel
HDM6s100M0253XXX3 MCCB-100M 3P 25A, 50kA,  Thermal Adj 1,866,900 Himel
HDM6s100M0403XXX3 MCCB-100M 3P 40A, 50kA,  Thermal Adj 1,866,900 Himel
HDM6s100M0633XXX3 MCCB-100M 3P 63A, 50kA,  Thermal Adj 1,866,900 Himel
HDM6s100M1003XXX3 MCCB-100M 3P 100A, 50kA,  Thermal Adj 1,866,900 Himel
HDM6s250M1253XXX3 MCCB-250M 3P 125A, 50kA, Thermal Adj 2,070,600 Himel
HDM6s250M1603XXX3 MCCB-250M 3P 160A, 50kA, Thermal Adj 2,070,600 Himel
HDM6s250M2003XXX3 MCCB-250M 3P 200A, 50kA, Thermal Adj 2,070,600 Himel
HDM6s250M2503XXX3 MCCB-250M 3P 250A, 50kA, Thermal Adj 2,070,600 Himel
HDM6s400M2503XXX3 MCCB-400M 3P 250A, 70kA,  Thermal Adj 5,413,800 Himel
HDM6s400M4003XXX3 MCCB-400M 3P 400A, 70kA,  Thermal Adj 5,413,800 Himel
HDM6s630M5003XXX3 MCCB-630M 3P 500A, 70kA,  Thermal Adj 7,719,600 Himel
HDM6s630M6303XXX3 MCCB-630M 3P 630A, 70kA,  Thermal Adj 7,719,600 Himel
HDM6s100M0164XXX3 MCCB-100M 4P 16A, 50kA,  Thermal Adj 2,217,600 Himel
HDM6s100M0254XXX3 MCCB-100M 4P 25A, 50kA,  Thermal Adj 2,217,600 Himel
HDM6s100M0404XXX3 MCCB-100M 4P 40A, 50kA,  Thermal Adj 2,217,600 Himel
HDM6s100M0634XXX3 MCCB-100M 4P 63A, 50kA,  Thermal Adj 2,217,600 Himel
HDM6s100M1004XXX3 MCCB-100M 4P 100A, 50kA,  Thermal Adj 2,217,600 Himel
HDM6s250M1254XXX3 MCCB-250M 4P 125A, 50kA,  Thermal Adj 2,793,000 Himel
HDM6s250M1604XXX3 MCCB-250M 4P 160A, 50kA,  Thermal Adj 2,793,000 Himel
HDM6s250M2004XXX3 MCCB-250M 4P 200A, 50kA,  Thermal Adj 3,733,800 Himel
HDM6s250M2504XXX3 MCCB-250M 4P 250A, 50kA,  Thermal Adj 3,733,800 Himel
HDM6s400M2504XXX3 MCCB-400M 4P 250A, 70kA,  Thermal Adj 6,883,800 Himel
HDM6s400M4004XXX3 MCCB-400M 4P 400A, 70kA,  Thermal Adj 6,883,800 Himel
HDM6s630M5004XXX3 MCCB-630M 4P 500A, 70kA,  Thermal Adj 10,033,800 Himel
HDM6s630M6304XXX3 MCCB-630M 4P 630A, 70kA,  Thermal Adj 10,033,800 Himel
HDM6E250M2503XXXF MCCB-250M 3P 250A, 50kA, Thermal Adj (Electronic) 5,670,000 Himel
HDM6E250M250BXXXF MCCB-250M 4P 250A, 50kA, Thermal Adj (Electronic) 6,930,000 Himel
HDM6E400M4003XXXF MCCB-400M 3P 400A, 70kA, Thermal Adj (Electronic) 7,297,500 Himel
HDM6E400M400BXXXF MCCB-400M 4P 400A, 70kA, Thermal Adj (Electronic) 8,872,500 Himel
HDM6E800M8003XXXF MCCB-800M 3P 800A, 70kA, Thermal Adj (Electronic) 12,022,500 Himel
HDM6E800M800BXXXF MCCB-800M 4P 800A, 70kA, Thermal Adj (Electronic) 15,435,000 Himel
HDM6L100L403XXTF ELCB-100L 3P 40A 100/300/500mA 2,079,000 Himel
HDM6L100L503XXTF ELCB-100L 3P 50A 100/300/500mA 2,079,000 Himel
HDM6L100L633XXTF ELCB-100L 3P 63A 100/300/500mA 2,079,000 Himel
HDM6L100L803XXTF ELCB-100L 3P 80A 100/300/500mA 2,079,000 Himel
HDM6L100L1003XXTF ELCB-100L 3P 100A 100/300/500mA 2,079,000 Himel
HDM6L250L1003XXTF ELCB-250L 3P 100A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L250L1253XXTF ELCB-250L 3P 125A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L250L1603XXTF ELCB-250L 3P 160A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L250L1803XXTF ELCB-250L 3P 180A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L250L2003XXTF ELCB-250L 3P 200A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L250L2253XXTF ELCB-250L 3P 225A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L250L2503XXTF ELCB-250L 3P 250A 100/300/500mA 2,614,500 Himel
HDM6L400L2003XXTF ELCB-400L 3P 200A 100/300/500mA 6,300,000 Himel
HDM6L400L2253XXTF ELCB-400L 3P 225A 100/300/500mA 6,300,000 Himel
HDM6L400L2503XXTF ELCB-400L 3P 250A 100/300/500mA 6,300,000 Himel
HDM6L400L3153XXTF ELCB-400L 3P 315A 100/300/500mA 6,300,000 Himel
HDM6L400L3503XXTF ELCB-400L 3P 350A 100/300/500mA 6,300,000 Himel
HDM6L400L4003XXTF ELCB-400L 3P 400A 100/300/500mA 6,300,000 Himel
HDM6L630L4003XXTF ELCB-630L 3P 400A 100/300/500mA 10,132,500 Himel
HDM6L630L5003XXTF ELCB-630L 3P 500A 100/300/500mA 10,132,500 Himel
HDM6L630L6303XXTF ELCB-630L 3P 630A 100/300/500mA 10,132,500 Himel
HDM6L100L40BXXTF ELCB-100L 4P B 40A 100/300/500mA 2,467,500 Himel
HDM6L100L50BXXTF ELCB-100L 4P B 50A 100/300/500mA 2,467,500 Himel
HDM6L100L63BXXTF ELCB-100L 4P B 63A 100/300/500mA 2,467,500 Himel
HDM6L100L80BXXTF ELCB-100L 4P B 80A 100/300/500mA 2,467,500 Himel
HDM6L100L100BXXTF ELCB-100L 4P B 100A 100/300/500mA 2,467,500 Himel
HDM6L250L100BXXTF ELCB-250L 4P B 100A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L250L125BXXTF ELCB-250L 4P B 125A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L250L160BXXTF ELCB-250L 4P B 160A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L250L180BXXTF ELCB-250L 4P B 180A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L250L200BXXTF ELCB-250L 4P B 200A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L250L225BXXTF ELCB-250L 4P B 225A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L250L250BXXTF ELCB-250L 4P B 250A 100/300/500mA 3,097,500 Himel
HDM6L400L200BXXTF ELCB-400L 4P B 200A 100/300/500mA 7,507,500 Himel
HDM6L400L225BXXTF ELCB-400L 4P B 225A 100/300/500mA 7,507,500 Himel
HDM6L400L250BXXTF ELCB-400L 4P B 250A 100/300/500mA 7,507,500 Himel
HDM6L400L315BXXTF ELCB-400L 4P B 315A 100/300/500mA 7,507,500 Himel
HDM6L400L350BXXTF ELCB-400L 4P B 350A 100/300/500mA 7,507,500 Himel
HDM6L400L400BXXTF ELCB-400L 4P B 400A 100/300/500mA 7,507,500 Himel
HDM6L630L400BXXTF ELCB-630L 4P B 400A 100/300/500mA 13,702,500 Himel
HDM6L630L500BXXTF ELCB-630L 4P B 500A 100/300/500mA 13,702,500 Himel
HDM6L630L630BXXTF ELCB-630L 4P B 630A 100/300/500mA 13,702,500 Himel
HDM6L100M403XXTF ELCB-100M 3P 40A 100/300/500mA 2,205,000 Himel
HDM6L100M503XXTF ELCB-100M 3P 50A 100/300/500mA 2,205,000 Himel
HDM6L100M633XXTF ELCB-100M 3P 63A 100/300/500mA 2,205,000 Himel
HDM6L100M803XXTF ELCB-100M 3P 80A 100/300/500mA 2,205,000 Himel
HDM6L100M1003XXTF ELCB-100M 3P 100A 100/300/500mA 2,205,000 Himel
HDM6L250M1003XXTF ELCB-250M 3P 100A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L250M1253XXTF ELCB-250M 3P 125A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L250M1603XXTF ELCB-250M 3P 160A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L250M1803XXTF ELCB-250M 3P 180A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L250M2003XXTF ELCB-250M 3P 200A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L250M2253XXTF ELCB-250M 3P 225A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L250M2503XXTF ELCB-250M 3P 250A 100/300/500mA 2,677,500 Himel
HDM6L400M2003XXTF ELCB-400M 3P 200A 100/300/500mA 6,457,500 Himel
HDM6L400M2253XXTF ELCB-400M 3P 225A 100/300/500mA 6,457,500 Himel
HDM6L400M2503XXTF ELCB-400M 3P 250A 100/300/500mA 6,457,500 Himel
HDM6L400M3153XXTF ELCB-400M 3P 315A 100/300/500mA 6,457,500 Himel
HDM6L400M3503XXTF ELCB-400M 3P 350A 100/300/500mA 6,457,500 Himel
HDM6L400M4003XXTF ELCB-400M 3P 400A 100/300/500mA 6,457,500 Himel
HDM6L630M4003XXTF ELCB-630M 3P 400A 100/300/500mA 10,447,500 Himel
HDM6L630M5003XXTF ELCB-630M 3P 500A 100/300/500mA 10,447,500 Himel
HDM6L630M6303XXTF ELCB-630M 3P 630A 100/300/500mA 10,447,500 Himel
HDM6L100M40BXXTF ELCB-100M 4P B 40A 100/300/500mA 2,572,500 Himel
HDM6L100M50BXXTF ELCB-100M 4P B 50A 100/300/500mA 2,572,500 Himel
HDM6L100M63BXXTF ELCB-100M 4P B 63A 100/300/500mA 2,572,500 Himel
HDM6L100M80BXXTF ELCB-100M 4P B 80A 100/300/500mA 2,572,500 Himel
HDM6L100M100BXXTF ELCB-100M 4P B 100A 100/300/500mA 2,572,500 Himel
HDM6L250M100BXXTF ELCB-250M 4P B 100A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L250M125BXXTF ELCB-250M 4P B 125A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L250M160BXXTF ELCB-250M 4P B 160A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L250M180BXXTF ELCB-250M 4P B 180A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L250M200BXXTF ELCB-250M 4P B 200A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L250M225BXXTF ELCB-250M 4P B 225A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L250M250BXXTF ELCB-250M 4P B 250A 100/300/500mA 3,202,500 Himel
HDM6L400M200BXXTF ELCB-400M 4P B 200A 100/300/500mA 7,749,000 Himel
HDM6L400M225BXXTF ELCB-400M 4P B 225A 100/300/500mA 7,749,000 Himel
HDM6L400M250BXXTF ELCB-400M 4P B 250A 100/300/500mA 7,749,000 Himel
HDM6L400M315BXXTF ELCB-400M 4P B 315A 100/300/500mA 7,749,000 Himel
HDM6L400M350BXXTF ELCB-400M 4P B 350A 100/300/500mA 7,749,000 Himel
HDM6L400M400BXXTF ELCB-400M 4P B 400A 100/300/500mA 7,749,000 Himel
HDM6L630M400BXXTF ELCB-630M 4P B 400A 100/300/500mA 14,175,000 Himel
HDM6L630M500BXXTF ELCB-630M 4P B 500A 100/300/500mA 14,175,000 Himel
HDM6L630M630BXXTF ELCB-630M 4P B 630A 100/300/500mA 14,175,000 Himel
HDM6S100T1X HDM6s-100 Spreader 3P 84,000 Himel
HDM6S100T2X HDM6s-100 Spreader 4P 110,250 Himel
HDM6S250T1X HDM6s-250 Spreader 3P 294,000 Himel
HDM6S250T2X HDM6s-250 Spreader 4P 406,350 Himel
HDM6S400T1X HDM6s-400 Spreader 3P 598,500 Himel
HDM6S400T2X HDM6s-400 Spreader 4P 798,000 Himel
HDM6S630T1X HDM6s-630 Spreader 3P 2,068,500 Himel
HDM6S630T2X HDM6s-630 Spreader 4P 2,719,500 Himel
HDM6S063H1X HDM6s-63 Round Extended Rotary Handle 489,300 Himel
HDM6S063H2X HDM6s-63 Square Extended Rotary Handle 489,300 Himel
HDM6S100H1X HDM6s-100 Round Extended Rotary Handle 489,300 Himel
HDM6S100H2X HDM6s-100 Square Extended Rotary Handle 489,300 Himel
HDM6S250H1X HDM6s-250 Round Extended Rotary Handle 609,000 Himel
HDM6S250H2X HDM6s-250 Square Extended Rotary Handle 609,000 Himel
HDM6S400H1X HDM6s-400 Round Extended Rotary Handle 724,500 Himel
HDM6S400H2X HDM6s-400 Square Extended Rotary Handle 724,500 Himel
HDM6S400H1XW HDM6s-400 Round Extended Rotary Handle(Drawer-out Rear Connection) 724,500 Himel
HDM6S400H2XW HDM6s-400 Square Extended Rotary Handle(Drawer-out Rear Connection) 724,500 Himel
HDM6S630H1X HDM6s-630 Round Extended Rotary Handle 735,000 Himel
HDM6S630H2X HDM6s-630 Square Extended Rotary Handle 735,000 Himel
HDM6S630H1XW HDM6s-630 Round Extended Rotary Handle(Drawer-out Rear Connection) 735,000 Himel
HDM6S630H2XW HDM6s-630 Square Extended Rotary Handle(Drawer-out Rear Connection) 735,000 Himel
HDM6S630H1XP HDM6s-630 Round Extended Rotary Handle(Plug-in Rear Connection) 735,000 Himel
HDM6S630H2XP HDM6s-630 Square Extended Rotary Handle(Plug-in Rear Connection) 735,000 Himel
HDM6S063LX HDM6s-63 Mechanical Interlock 3P 735,000 Himel
HDM6S100LX HDM6s-100 Mechanical Interlock 3P 787,500 Himel
HDM6S250LX HDM6s-250 Mechanical Interlock 3P 892,500 Himel
HDM6S400LX HDM6s-400 Mechanical Interlock 3P 1,102,500 Himel
HDM6S630LX HDM6s-630 Mechanical Interlock 3P 1,260,000 Himel
HDM6S400D1N HDM6s-400 AC Motor Mechanism AC230V 5,544,000 Himel
HDM6S400D1N4 HDM6s-400 AC Motor Mechanism AC400V 5,544,000 Himel
HDM6S400D1NW HDM6s-400 AC Motor Mechanism AC230V(Drawer-out Rear Connection) 5,544,000 Himel
HDM6S400D1NW4 HDM6s-400 AC Motor Mechanism AC400V(Drawer-out Rear Connection) 5,544,000 Himel
HDM6S630D1N HDM6s-630 AC Motor Mechanism AC230V 5,544,000 Himel
HDM6S630D1N4 HDM6s-630 AC Motor Mechanism AC400V 5,544,000 Himel
HDM6S630D1NW HDM6s-630 AC Motor Mechanism AC230V(Drawer-out Rear Connection) 5,544,000 Himel
HDM6S630D1NW4 HDM6s-630 AC Motor Mechanism AC400V(Drawer-out Rear Connection) 5,544,000 Himel
HDM6S630D1NP HDM6s-630 AC Motor Mechanism AC230V(Plug-in Rear Connection) 5,544,000 Himel
HDM6S630D1NP4 HDM6s-630 AC Motor Mechanism AC400V(Plug-in Rear Connection) 5,544,000 Himel
HDM6S063OFXL HDM6s-63 Auxiliary Contact (left) (1NO 1NC) 231,000 Himel
HDM6S063OFXL2 HDM6s-63 Auxiliary Contact (left) (2NO 2NC) 315,000 Himel
HDM6S100OFXL HDM6s-100 Auxiliary Contact (left) (1NO 1NC) 262,500 Himel
HDM6S100OFXL2 HDM6s-100 Auxiliary Contact (left) (2NO 2NC) 367,500 Himel
HDM6S250OFXL HDM6s-250 Auxiliary Contact (left) (1NO 1NC) 262,500 Himel
HDM6S250OFXL2 HDM6s-250 Auxiliary Contact (left) (2NO 2NC) 399,000 Himel
HDM6S400OFXL HDM6s-400 Auxiliary Contact (left) (1NO 1NC) 262,500 Himel
HDM6S400OFXL2 HDM6s-400 Auxiliary Contact (left) (2NO 2NC) 399,000 Himel
HDM6S630OFXL HDM6s-630 Auxiliary Contact (left) (1NO 1NC) 472,500 Himel
HDM6S630OFXL2 HDM6s-630 Auxiliary Contact (left) (2NO 2NC) 682,500 Himel
HDM6S063OFX HDM6s-63 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 3P 231,000 Himel
HDM6S100OFX HDM6s-100 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 3P 262,500 Himel
HDM6S250OFX HDM6s-250 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 3P 262,500 Himel
HDM6S400OFX HDM6s-400 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 3P 262,500 Himel
HDM6S400OFX4 HDM6s-400 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 4P 262,500 Himel
HDM6S630OFX HDM6s-630 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 3P 472,500 Himel
HDM6S630OFX4 HDM6s-630 Auxiliary Contact (right) (1NO 1NC) 4P 472,500 Himel
HDM6S063SDX HDM6s-63 Alarm Switch (left) 204,750 Himel
HDM6S100SDX HDM6s-100 Alarm Switch (left) 225,750 Himel
HDM6S250SDX HDM6s-250 Alarm Switch (left) 257,250 Himel
HDM6S400SDX HDM6s-400 Alarm Switch (left) 288,750 Himel
HDM6S630SDX HDM6s-630 Alarm Switch (left) 336,000 Himel
HDM6S063SFXDX HDM6s-63 Auxiliary Contact + Alarm Switch (left) 325,500 Himel
HDM6S100SFXDX HDM6s-100 Auxiliary Contact + Alarm Switch (left) 367,500 Himel
HDM6S250SFXDX HDM6s-250 Auxiliary Contact + Alarm Switch (left) 420,000 Himel
HDM6S400SFXDX HDM6s-400 Auxiliary Contact + Alarm Switch (left) 420,000 Himel
HDM6S630SFXDX HDM6s-630 Auxiliary Contact + Alarm Switch (left) 630,000 Himel
HDM6S063MXK HDM6s-63 Shunt Release (left) DC24V 430,500 Himel
HDM6S063MXN HDM6s-63 Shunt Release (left) AC230V 430,500 Himel
HDM6S063MXV HDM6s-63 Shunt Release (left) AC400V 430,500 Himel
HDM6S100MXK HDM6s-100 Shunt Release (left) DC24V 472,500 Himel
HDM6S100MXN HDM6s-100 Shunt Release (left) AC230V 472,500 Himel
HDM6S100MXV HDM6s-100 Shunt Release (left) AC400V 472,500 Himel
HDM6S250MXK HDM6s-250 Shunt Release (left) DC24V 525,000 Himel
HDM6S250MXN HDM6s-250 Shunt Release (left) AC230V 525,000 Himel
HDM6S250MXV HDM6s-250 Shunt Release (left) AC400V 525,000 Himel
HDM6S400MXK HDM6s-400 Shunt Release (left) DC24V 976,500 Himel
HDM6S400MXN HDM6s-400 Shunt Release (left) AC230V 976,500 Himel
HDM6S400MXV HDM6s-400 Shunt Release (left) AC400V 976,500 Himel
HDM6S630MXK HDM6s-630 Shunt Release (left) DC24V 1,260,000 Himel
HDM6S630MXN HDM6s-630 Shunt Release (left) AC230V 1,260,000 Himel
HDM6S630MXV HDM6s-630 Shunt Release (left) AC400V 1,260,000 Himel
HDM6S063MXK3 HDM6s-63 Shunt Release (right) DC24V 3P 430,500 Himel
HDM6S063MXN3 HDM6s-63 Shunt Release (right) AC230V 3P 430,500 Himel
HDM6S063MXV3 HDM6s-63 Shunt Release (right) AC400V 3P 430,500 Himel
HDM6S100MXK3 HDM6s-100 Shunt Release (right) DC24V 3P 472,500 Himel
HDM6S100MXN3 HDM6s-100 Shunt Release (right) AC230V 3P 472,500 Himel
HDM6S100MXV3 HDM6s-100 Shunt Release (right) AC400V 3P 472,500 Himel
HDM6S100MXK4 HDM6s-100 Shunt Release (right) DC24V 4P 472,500 Himel
HDM6S100MXN4 HDM6s-100 Shunt Release (right) AC230V 4P 472,500 Himel
HDM6S100MXV4 HDM6s-100 Shunt Release (right) AC400V 4P 472,500 Himel
HDM6S250MXK3 HDM6s-250 Shunt Release (right) DC24V 3P 525,000 Himel
HDM6S250MXN3 HDM6s-250 Shunt Release (right) AC230V 3P 525,000 Himel
HDM6S250MXV3 HDM6s-250 Shunt Release (right) AC400V 3P 525,000 Himel
HDM6S250MXK4 HDM6s-250 Shunt Release (right) DC24V 4P 525,000 Himel
HDM6S250MXN4 HDM6s-250 Shunt Release (right) AC230V 4P 525,000 Himel
HDM6S250MXV4 HDM6s-250 Shunt Release (right) AC400V 4P 525,000 Himel
HDM6S400MXK3 HDM6s-400 Shunt Release (right) DC24V 3P 976,500 Himel
HDM6S400MXN3 HDM6s-400 Shunt Release (right) AC230V 3P 976,500 Himel
HDM6S400MXV3 HDM6s-400 Shunt Release (right) AC400V 3P 976,500 Himel
HDM6S400MXK4 HDM6s-400 Shunt Release (right) DC24V 4P 976,500 Himel
HDM6S400MXN4 HDM6s-400 Shunt Release (right) AC230V 4P 976,500 Himel
HDM6S400MXV4 HDM6s-400 Shunt Release (right) AC400V 4P 976,500 Himel
HDM6S630MXK3 HDM6s-630 Shunt Release (right) DC24V 3P 1,260,000 Himel
HDM6S630MXN3 HDM6s-630 Shunt Release (right) AC230V 3P 1,260,000 Himel
HDM6S630MXV3 HDM6s-630 Shunt Release (right) AC400V 3P 1,260,000 Himel
HDM6S630MXK4 HDM6s-630 Shunt Release (right) DC24V 4P 1,260,000 Himel
HDM6S630MXN4 HDM6s-630 Shunt Release (right) AC230V 4P 1,260,000 Himel
HDM6S630MXV4 HDM6s-630 Shunt Release (right) AC400V 4P 1,260,000 Himel
HDM6S063MNN HDM6s-63 Under-voltage Release (right) AC230V 3P 605,850 Himel
HDM6S063MNV HDM6s-63 Under-voltage Release (right) AC400V 3P 605,850 Himel
HDM6S100MNN HDM6s-100 Under-voltage Release (right) AC230V 3P 682,500 Himel
HDM6S100MNV HDM6s-100 Under-voltage Release (right) AC400V 3P 682,500 Himel
HDM6S100MNN4 HDM6s-100 Under-voltage Release (right) AC230V 4P 682,500 Himel
HDM6S100MNV4 HDM6s-100 Under-voltage Release (right) AC400V 4P 682,500 Himel
HDM6S250MNN HDM6s-250 Under-voltage Release (right) AC230V 3P 735,000 Himel
HDM6S250MNV HDM6s-250 Under-voltage Release (right) AC400V 3P 735,000 Himel
HDM6S250MNN4 HDM6s-250 Under-voltage Release (right) AC230V 4P 735,000 Himel
HDM6S250MNV4 HDM6s-250 Under-voltage Release (right) AC400V 4P 735,000 Himel
HDM6S400MNN HDM6s-400 Under-voltage Release (right) AC230V 3P 1,102,500 Himel
HDM6S400MNV HDM6s-400 Under-voltage Release (right) AC400V 3P 1,102,500 Himel
HDM6S400MNN4 HDM6s-400 Under-voltage Release (right) AC230V 4P 1,102,500 Himel
HDM6S400MNV4 HDM6s-400 Under-voltage Release (right) AC400V 4P 1,102,500 Himel
HDM6S630MNN HDM6s-630 Under-voltage Release (right) AC230V 3P 1,155,000 Himel
HDM6S630MNV HDM6s-630 Under-voltage Release (right) AC400V 3P 1,155,000 Himel
HDM6S630MNN4 HDM6s-630 Under-voltage Release (right) AC230V 4P 1,155,000 Himel
HDM6S630MNV4 HDM6s-630 Under-voltage Release (right) AC400V 4P 1,155,000 Himel
HDW610023FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 1000AF/200AT 42KA 36,750,000 Himel
HDW610043FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 1000AF/400AT 42KA 36,750,000 Himel
HDW610063FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 1000AF/630AT 42KA 37,895,550 Himel
HDW610083FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 1000AF/800AT 42KA 39,701,550 Himel
HDW610103FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 1000AF/1000AT 42KA 41,507,550 Himel
HDW610024FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 1000AF/200AT 42KA 39,900,000 Himel
HDW610044FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 1000AF/400AT 42KA 39,900,000 Himel
HDW610064FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 1000AF/630AT 42KA 42,809,550 Himel
HDW610084FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 1000AF/800AT 42KA 44,594,550 Himel
HDW610104FHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 1000AF/1000AT 42KA 46,379,550 Himel
HDW610023DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 1000AF/200AT 42KA 50,400,000 Himel
HDW610043DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 1000AF/400AT 42KA 50,400,000 Himel
HDW610063DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 1000AF/630AT 42KA 51,942,450 Himel
HDW610083DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 1000AF/800AT 42KA 52,887,450 Himel
HDW610103DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 1000AF/1000AT 42KA 53,832,450 Himel
HDW610024DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 1000AF/200AT 42KA 52,500,000 Himel
HDW610044DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 1000AF/400AT 42KA 52,500,000 Himel
HDW610064DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 1000AF/630AT 42KA 54,501,300 Himel
HDW610084DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 1000AF/800AT 42KA 55,393,800 Himel
HDW610104DHVV54M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 1000AF/1000AT 42KA 56,286,300 Himel
HDW620063FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 2000AF/630AT 80KA 44,064,300 Himel
HDW620083FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 2000AF/800AT 80KA 46,164,300 Himel
HDW620103FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 2000AF/1000AT 80KA 48,264,300 Himel
HDW620123FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 2000AF/1250AT 80KA 49,314,300 Himel
HDW620163FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 2000AF/1600AT 80KA 51,414,300 Himel
HDW620203FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 2000AF/2000AT 80KA 56,664,300 Himel
HDW632203FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 3200AF/2000AT 80KA 63,000,000 Himel
HDW632253FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 3200AF/2500AT 80KA 65,064,300 Himel
HDW632323FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  3P 3200AF/3200AT 80KA 76,614,300 Himel
HDW620064FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 2000AF/630AT 80KA 50,364,300 Himel
HDW620084FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 2000AF/800AT 80KA 52,464,300 Himel
HDW620104FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 2000AF/1000AT 80KA 54,564,300 Himel
HDW620124FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 2000AF/1250AT 80KA 58,764,300 Himel
HDW620164FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 2000AF/1600AT 80KA 59,814,300 Himel
HDW620204FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 2000AF/2000AT 80KA 66,114,300 Himel
HDW632204FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 3200AF/2000AT 80KA 74,514,300 Himel
HDW632254FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 3200AF/2500AT 80KA 76,614,300 Himel
HDW632324FHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, FIXED,  4P 3200AF/3200AT 80KA 93,414,300 Himel
HDW620063DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 2000AF/630AT 80KA 57,714,300 Himel
HDW620083DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 2000AF/800AT 80KA 58,764,300 Himel
HDW620103DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 2000AF/1000AT 80KA 59,814,300 Himel
HDW620123DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 2000AF/1250AT 80KA 60,864,300 Himel
HDW620163DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 2000AF/1600AT 80KA 61,914,300 Himel
HDW620203DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 2000AF/2000AT 80KA 68,214,300 Himel
HDW632203DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 3200AF/2000AT 80KA 76,614,300 Himel
HDW632253DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 3200AF/2500AT 80KA 77,664,300 Himel
HDW632323DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 3200AF/3200AT 80KA 94,464,300 Himel
HDW663403DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 6300AF/4000AT 120KA 216,999,300 Himel
HDW663503DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 6300AF/5000AT 120KA 242,199,300 Himel
HDW663633DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  3P 6300AF/6300AT 120KA 279,999,300 Himel
HDW620064DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 2000AF/630AT 80KA 64,119,300 Himel
HDW620084DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 2000AF/800AT 80KA 65,169,300 Himel
HDW620104DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 2000AF/1000AT 80KA 66,219,300 Himel
HDW620124DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 2000AF/1250AT 80KA 67,269,300 Himel
HDW620164DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 2000AF/1600AT 80KA 69,369,300 Himel
HDW620204DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 2000AF/2000AT 80KA 79,449,300 Himel
HDW632204DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 3200AF/2000AT 80KA 86,799,300 Himel
HDW632254DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 3200AF/2500AT 80KA 89,949,300 Himel
HDW632324DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 3200AF/3200AT 80KA 103,599,300 Himel
HDW663404DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 6300AF/4000AT 120KA 241,149,300 Himel
HDW663504DHVV56M AIR CIRCUIT BREAKER W6, DRAWOUT,  4P 6300AF/5000AT 120KA 262,149,300 Himel
HDW6MCH102A HDW6 Motor Mechanism 1000AF AC230V 3,881,850 Himel
HDW6MCH103A HDW6 Motor Mechanism 1000AF AC400V 3,881,850 Himel
HDW6MCH102D HDW6 Motor Mechanism 1000AF DC220V 3,881,850 Himel
HDW6MCH202A HDW6 Motor Mechanism 2000AF AC230V 3,878,700 Himel
HDW6MCH203A HDW6 Motor Mechanism 2000AF AC400V 3,878,700 Himel
HDW6MCH202D HDW6 Motor Mechanism 2000AF DC220V 3,878,700 Himel
HDW6MCH322A HDW6 Motor Mechanism 3200AF AC230V 4,172,700 Himel
HDW6MCH323A HDW6 Motor Mechanism 3200AF AC400V 4,172,700 Himel
HDW6MCH322D HDW6 Motor Mechanism 3200AF DC220V 4,172,700 Himel
HDW6MCH632A HDW6 Motor Mechanism 6300AF AC230V 5,277,300 Himel
HDW6MCH633A HDW6 Motor Mechanism 6300AF AC400V 5,277,300 Himel
HDW6MCH632D HDW6 Motor Mechanism 6300AF DC220V 5,277,300 Himel
HDW6XF102A HDW6 Closing release 1000AF AC230V 747,600 Himel
HDW6XF103A HDW6 Closing release 1000AF AC400V 747,600 Himel
HDW6XF102D HDW6 Closing release 1000AF DC220V 747,600 Himel
HDW6XF2A HDW6 Closing release 2000-6300AF AC230V 815,850 Himel
HDW6XF3A HDW6 Closing release 2000-6300AF AC400V 815,850 Himel
HDW6XF2D HDW6 Closing release 2000-6300AF DC220V 927,150 Himel
HDW6MX102A HDW6 Shunt release 1000AF AC230V 747,600 Himel
HDW6MX103A HDW6 Shunt release 1000AF AC400V 747,600 Himel
HDW6MX102D HDW6 Shunt release 1000AF DC220V 747,600 Himel
HDW6MX2A HDW6 Shunt release 2000-6300AF AC230V 815,850 Himel
HDW6MX3A HDW6 Shunt release 2000-6300AF AC400V 815,850 Himel
HDW6MX2D HDW6 Shunt release 2000-6300AF DC220V 927,150 Himel
HDW6MN102A HDW6 Undervoltage release 1000AF AC230V 3,284,400 Himel
HDW6MN103A HDW6 Undervoltage release 1000AF AC400V 3,284,400 Himel
HDW6MNR102A HDW6 Undervoltage delayed release 1000AF AC230V 4,180,050 Himel
HDW6MNR103A HDW6 Undervoltage delayed release 1000AF AC400V 4,180,050 Himel
HDW6MN2A HDW6 Undervoltage release 2000-6300AF AC230V 2,501,100 Himel
HDW6MN3A HDW6 Undervoltage release 2000-6300AF AC400V 2,501,100 Himel
HDW6MNR2A HDW6 Undervoltage delayed release 2000-6300AF AC230V 6,543,600 Himel
HDW6MNR3A HDW6 Undervoltage delayed release 2000-6300AF AC400V 6,543,600 Himel
HDW6OF44 HDW6 Auxiliary contact 1000AF 4NO 4NC 778,050 Himel
HDW6OF66 HDW6 Auxiliary contact 2000-6300AF 5NO 5NC 1,152,900 Himel
HDW61002M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 200A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61004M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 400A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61006M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 630A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61008M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 800A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61010M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61002M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 200A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61004M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 400A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61006M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 630A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61008M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 800A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61010M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61002M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 200A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61004M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 400A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61006M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 630A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61008M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 800A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61010M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61002M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 200A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61004M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 400A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61006M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 630A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61008M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 800A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61010M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61002L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 200A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61004L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 400A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61006L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 630A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61008L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 800A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61010L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P AC230V 12,252,450 Himel
HDW61002L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 200A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61004L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 400A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61006L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 630A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61008L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 800A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61010L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P AC230V 13,847,400 Himel
HDW61002L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 200A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61004L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 400A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61006L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 630A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61008L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 800A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61010L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P AC400V 12,252,450 Himel
HDW61002L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 200A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61004L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 400A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61006L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 630A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61008L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 800A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61010L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P AC400V 13,847,400 Himel
HDW61010L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61008L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 800A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61006L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 630A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61004L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 400A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61002L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 200A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61010M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61008M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 800A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61006M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 630A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61004M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 400A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61002M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 200A 3P DC220V 14,418,600 Himel
HDW61010H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P AC230V 15,290,100 Himel
HDW61010H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P AC400V 15,290,100 Himel
HDW61008H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 800A 3P AC230V 15,290,100 Himel
HDW61008H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 800A 3P AC400V 15,290,100 Himel
HDW61006H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 630A 3P AC230V 15,290,100 Himel
HDW61006H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 630A 3P AC400V 15,290,100 Himel
HDW61004H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 400A 3P AC230V 15,290,100 Himel
HDW61004H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 400A 3P AC400V 15,290,100 Himel
HDW61002H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 200A 3P AC230V 15,290,100 Himel
HDW61002H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 200A 3P AC400V 15,290,100 Himel
HDW61010H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 1000A 3P DC220V 17,157,000 Himel
HDW61008H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 800A 3P DC220V 17,157,000 Himel
HDW61006H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 630A 3P DC220V 17,157,000 Himel
HDW61004H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 400A 3P DC220V 17,157,000 Himel
HDW61002H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 200A 3P DC220V 17,157,000 Himel
HDW61010M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61008M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 800A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61006M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 630A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61004M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 400A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61002M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 1000 200A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61010L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61008L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 800A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61006L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 630A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61004L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 400A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61002L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 1000 200A 4P DC220V 16,659,300 Himel
HDW61010H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P AC230V 17,231,550 Himel
HDW61010H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P AC400V 17,231,550 Himel
HDW61008H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 800A 4P AC230V 17,231,550 Himel
HDW61008H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 800A 4P AC400V 17,231,550 Himel
HDW61006H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 630A 4P AC230V 17,231,550 Himel
HDW61006H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 630A 4P AC400V 17,231,550 Himel
HDW61004H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 400A 4P AC230V 17,231,550 Himel
HDW61004H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 400A 4P AC400V 17,231,550 Himel
HDW61002H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 200A 4P AC230V 17,231,550 Himel
HDW61002H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 200A 4P AC400V 17,231,550 Himel
HDW61010H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 1000A 4P DC220V 19,395,600 Himel
HDW61008H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 800A 4P DC220V 19,395,600 Himel
HDW61006H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 630A 4P DC220V 19,395,600 Himel
HDW61004H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 400A 4P DC220V 19,395,600 Himel
HDW61002H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 1000 200A 4P DC220V 19,395,600 Himel
HDW62006M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 630A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62008M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 800A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62010M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62012M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62016M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62020M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62006M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 630A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62008M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 800A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62010M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62012M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62016M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62020M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62006M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 630A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62008M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 800A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62010M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62012M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62016M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62020M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62006M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 630A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62008M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 800A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62010M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62012M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62016M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62020M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62006M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 630A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62008M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 800A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62010M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62012M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62020M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62006M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 630A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62008M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 800A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62010M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62012M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62016M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62020M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62006L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 630A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62008L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 800A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62010L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62012L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62016L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62020L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P AC230V 12,083,400 Himel
HDW62006L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 630A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62008L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 800A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62010L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62012L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62016L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62020L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P AC400V 12,083,400 Himel
HDW62006L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 630A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62008L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 800A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62010L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62012L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62016L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62020L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P AC230V 14,219,100 Himel
HDW62006L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 630A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62008L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 800A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62010L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62012L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62016L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62020L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P AC400V 14,219,100 Himel
HDW62006L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 630A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62008L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 800A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62010L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62012L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62016L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62020L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P DC220V 14,214,900 Himel
HDW62006L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 630A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62008L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 800A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62010L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62012L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62016L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62020L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P DC220V 16,266,600 Himel
HDW62006H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 630A 3P AC230V 15,078,000 Himel
HDW62008H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 800A 3P AC230V 15,078,000 Himel
HDW62010H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P AC230V 15,078,000 Himel
HDW62012H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P AC230V 15,078,000 Himel
HDW62016H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P AC230V 15,078,000 Himel
HDW62020H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P AC230V 15,078,000 Himel
HDW62006H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 630A 3P AC400V 15,078,000 Himel
HDW62008H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 800A 3P AC400V 15,078,000 Himel
HDW62010H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P AC400V 15,078,000 Himel
HDW62012H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P AC400V 15,078,000 Himel
HDW62016H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P AC400V 15,078,000 Himel
HDW62020H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P AC400V 15,078,000 Himel
HDW62006H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 630A 4P AC230V 17,214,750 Himel
HDW62008H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 800A 4P AC230V 17,214,750 Himel
HDW62010H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P AC230V 17,214,750 Himel
HDW62012H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P AC230V 17,214,750 Himel
HDW62016H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P AC230V 17,214,750 Himel
HDW62020H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P AC230V 17,214,750 Himel
HDW62006H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 630A 4P AC400V 17,214,750 Himel
HDW62008H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 800A 4P AC400V 17,214,750 Himel
HDW62010H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P AC400V 17,214,750 Himel
HDW62012H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P AC400V 17,214,750 Himel
HDW62016H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P AC400V 17,214,750 Himel
HDW62020H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P AC400V 17,214,750 Himel
HDW62006H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 630A 3P DC220V 17,125,500 Himel
HDW62008H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 800A 3P DC220V 17,125,500 Himel
HDW62010H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1000A 3P DC220V 17,125,500 Himel
HDW62012H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1250A 3P DC220V 17,125,500 Himel
HDW62016H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1600A 3P DC220V 17,125,500 Himel
HDW62020H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 2000A 3P DC220V 17,125,500 Himel
HDW62006H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 630A 4P DC220V 19,261,200 Himel
HDW62008H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 800A 4P DC220V 19,261,200 Himel
HDW62010H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1000A 4P DC220V 19,261,200 Himel
HDW62012H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1250A 4P DC220V 19,261,200 Himel
HDW62016H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 1600A 4P DC220V 19,261,200 Himel
HDW62020H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 2000 2000A 4P DC220V 19,261,200 Himel
HDW63220M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P AC230V 12,513,900 Himel
HDW63225M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P AC230V 12,513,900 Himel
HDW63232M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P AC230V 12,513,900 Himel
HDW63220M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P AC400V 12,513,900 Himel
HDW63225M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P AC400V 12,513,900 Himel
HDW63232M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P AC400V 12,513,900 Himel
HDW63220M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P AC230V 16,094,400 Himel
HDW63225M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P AC230V 16,094,400 Himel
HDW63232M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P AC230V 16,094,400 Himel
HDW63220M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P AC400V 16,094,400 Himel
HDW63225M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P AC400V 16,094,400 Himel
HDW63232M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P AC400V 16,094,400 Himel
HDW63220M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P DC220V 15,306,900 Himel
HDW63225M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P DC220V 15,306,900 Himel
HDW63232M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P DC220V 15,306,900 Himel
HDW63220M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P DC220V 17,074,050 Himel
HDW63225M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P DC220V 17,074,050 Himel
HDW63232M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P DC220V 17,074,050 Himel
HDW63220L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P AC230V 12,513,900 Himel
HDW63225L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P AC230V 12,513,900 Himel
HDW63232L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P AC230V 12,513,900 Himel
HDW63220L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P AC400V 12,513,900 Himel
HDW63225L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P AC400V 12,513,900 Himel
HDW63232L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P AC400V 12,513,900 Himel
HDW63220L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P AC230V 16,094,400 Himel
HDW63225L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P AC230V 16,094,400 Himel
HDW63232L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P AC230V 16,094,400 Himel
HDW63220L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P AC400V 16,094,400 Himel
HDW63225L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P AC400V 16,094,400 Himel
HDW63232L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P AC400V 16,094,400 Himel
HDW63220L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P DC220V 15,306,900 Himel
HDW63225L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P DC220V 15,306,900 Himel
HDW63232L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P DC220V 15,306,900 Himel
HDW63220L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P DC220V 17,074,050 Himel
HDW63225L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P DC220V 17,074,050 Himel
HDW63232L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P DC220V 17,074,050 Himel
HDW63220H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P AC230V 17,712,450 Himel
HDW63225H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P AC230V 17,712,450 Himel
HDW63232H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P AC230V 17,712,450 Himel
HDW63220H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P AC400V 17,712,450 Himel
HDW63225H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P AC400V 17,712,450 Himel
HDW63232H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P AC400V 17,712,450 Himel
HDW63220H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P AC230V 19,849,200 Himel
HDW63225H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P AC230V 19,849,200 Himel
HDW63232H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P AC230V 19,849,200 Himel
HDW63220H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P AC400V 19,849,200 Himel
HDW63225H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P AC400V 19,849,200 Himel
HDW63232H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P AC400V 19,849,200 Himel
HDW63220H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2000A 3P DC220V 20,467,650 Himel
HDW63225H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2500A 3P DC220V 20,467,650 Himel
HDW63232H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 3200A 3P DC220V 20,467,650 Himel
HDW63220H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2000A 4P DC220V 21,895,650 Himel
HDW63225H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 2500A 4P DC220V 21,895,650 Himel
HDW63232H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 3200 3200A 4P DC220V 21,895,650 Himel
HDW66340M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW66350M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW66363M32 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW66340M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW66350M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW66363M34 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW66340M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW66350M42 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW66340M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW66350M44 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW66340M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW66350M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW66363M35 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW66340M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW66350M45 HDW6 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW66340L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW66350L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW66363L32 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW66340L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW66350L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW66363L34 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW66340L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW66350L42 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW66340L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW66350L44 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW66340L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW66350L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW66363L35 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW66340L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW66350L45 HDW6 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW66340H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC230V 27,864,900 Himel
HDW66350H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC230V 27,864,900 Himel
HDW66363H32 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC230V 27,864,900 Himel
HDW66340H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC400V 27,864,900 Himel
HDW66350H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC400V 27,864,900 Himel
HDW66363H34 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC400V 27,864,900 Himel
HDW66340H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC230V 30,031,050 Himel
HDW66350H42 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC230V 30,031,050 Himel
HDW66340H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC400V 30,031,050 Himel
HDW66350H44 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC400V 30,031,050 Himel
HDW66340H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P DC220V 30,896,250 Himel
HDW66350H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P DC220V 30,896,250 Himel
HDW66363H35 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P DC220V 30,896,250 Himel
HDW66340H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P DC220V 32,106,900 Himel
HDW66350H45 HDW6 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P DC220V 32,106,900 Himel
HDW610FP HDW6 Fixed phase barrier 1000AF 148,050 Himel
HDW610DP HDW6 Drawout phase barrier 1000AF 148,050 Himel
HDW6FP HDW6 Fixed phase barrier 2000-6300AF 297,150 Himel
HDW6DP HDW6 Drawout phase barrier 2000-6300AF 233,100 Himel
HDW610FD HDW6 Fixed Doorframe  1000AF 522,900 Himel
HDW610DD HDW6 Drawout Doorframe  1000AF 522,900 Himel
HDW620FD HDW6 Fixed Doorframe  2000AF 455,700 Himel
HDW620DD HDW6 Drawout Doorframe  2000AF 455,700 Himel
HDW63263FD HDW6 Fixed Doorframe  3200-6300AF 597,450 Himel
HDW63263DD HDW6 Drawout Doorframe  3200-6300AF 597,450 Himel
HDW6FL2 HDW6 Fixed Cable mechanical interlock 2sets 2M 10,470,600 Himel
HDW6FL3 HDW6 Fixed Cable mechanical interlock 3sets 2M 21,558,600 Himel
HDW6DL2 HDW6 Drawout Cable mechanical interlock 2sets 2M 10,470,600 Himel
HDW6DL3 HDW6 Drawout Cable mechanical interlock 3sets 2M 21,558,600 Himel
HDW6FG2 HDW6 Fixed Connecting-rod type mechanical interlock 2sets vertical installation 0.9M 24,330,600 Himel
HDW6FG3 HDW6 Fixed Connecting-rod type mechanical interlock 3sets vertical installation 0.9M 44,658,600 Himel
HDW6DG2 HDW6 Drawout Connecting-rod type mechanical interlock 2sets vertical installation 0.9M 24,330,600 Himel
HDW6DG3 HDW6 Drawout Connecting-rod type mechanical interlock 3sets vertical installation 0.9M 44,658,600 Himel
HDW916N063FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 1600AF/630AT 50KA 57,750,000 Himel
HDW916N083FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 1600AF/800AT 50KA 59,323,950 Himel
HDW916N103FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 1600AF/1000AT 50KA 62,043,450 Himel
HDW916N123FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 1600AF/1250AT 50KA 63,491,400 Himel
HDW916N163FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 1600AF/1600AT 50KA 69,240,150 Himel
HDW940H1163FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/1600AT 65KA 76,650,000 Himel
HDW940H1203FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/2000AT 65KA 77,743,050 Himel
HDW940H1253FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/2500AT 65KA 85,615,950 Himel
HDW940H1323FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/3200AT 65KA 98,461,650 Himel
HDW940H1403FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/4000AT 65KA 162,737,400 Himel
HDW940H2163FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/1600AT 100KA 82,599,300 Himel
HDW940H2203FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/2000AT 100KA 84,053,550 Himel
HDW940H2253FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/2500AT 100KA 96,197,850 Himel
HDW940H2323FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/3200AT 100KA 110,630,100 Himel
HDW940H2403FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  3P 4000AF/4000AT 100KA 174,144,600 Himel
HDW916N064FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 1600AF/630AT 50KA 71,400,000 Himel
HDW916N084FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 1600AF/800AT 50KA 73,561,950 Himel
HDW916N104FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 1600AF/1000AT 50KA 76,933,500 Himel
HDW916N124FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 1600AF/1250AT 50KA 78,730,050 Himel
HDW916N164FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 1600AF/1600AT 50KA 82,598,250 Himel
HDW940H1164FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/1600AT 65KA 89,781,300 Himel
HDW940H1204FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/2000AT 65KA 92,763,300 Himel
HDW940H1254FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/2500AT 65KA 94,642,800 Himel
HDW940H1324FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/3200AT 65KA 115,377,150 Himel
HDW940H1404FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/4000AT 65KA 189,187,950 Himel
HDW940H2164FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/1600AT 100KA 90,300,000 Himel
HDW940H2204FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/2000AT 100KA 100,293,900 Himel
HDW940H2254FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/2500AT 100KA 106,339,800 Himel
HDW940H2324FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/3200AT 100KA 129,637,200 Himel
HDW940H2404FHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, FIXED,  4P 4000AF/4000AT 100KA 212,571,450 Himel
HDW916N063DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 1600AF/630AT 50KA 81,900,000 Himel
HDW916N083DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 1600AF/800AT 50KA 87,160,500 Himel
HDW916N103DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 1600AF/1000AT 50KA 87,664,500 Himel
HDW916N123DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 1600AF/1250AT 50KA 89,365,500 Himel
HDW916N163DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 1600AF/1600AT 50KA 101,056,200 Himel
HDW940H1163DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/1600AT 65KA 107,100,000 Himel
HDW940H1203DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/2000AT 65KA 111,705,300 Himel
HDW940H1253DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/2500AT 65KA 114,539,250 Himel
HDW940H1323DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/3200AT 65KA 128,436,000 Himel
HDW940H1403DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/4000AT 65KA 221,193,000 Himel
HDW940H2163DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/1600AT 100KA 109,843,650 Himel
HDW940H2203DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/2000AT 100KA 121,418,850 Himel
HDW940H2253DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/2500AT 100KA 128,695,350 Himel
HDW940H2323DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/3200AT 100KA 144,309,900 Himel
HDW940H2403DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 4000AF/4000AT 100KA 224,984,550 Himel
HDW963L403DHV5VE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 6300AF/4000AT 120KA 272,126,400 Himel
HDW963L503DHV5VE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 6300AF/5000AT 120KA 277,144,350 Himel
HDW963L633DHV5VE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  3P 6300AF/6300AT 120KA 317,173,500 Himel
HDW916N064DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 1600AF/630AT 50KA 93,450,000 Himel
HDW916N084DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 1600AF/800AT 50KA 95,829,300 Himel
HDW916N104DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 1600AF/1000AT 50KA 97,833,750 Himel
HDW916N124DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 1600AF/1250AT 50KA 103,056,450 Himel
HDW916N164DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 1600AF/1600AT 50KA 105,448,350 Himel
HDW940H1164DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/1600AT 65KA 117,109,650 Himel
HDW940H1204DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/2000AT 65KA 125,884,500 Himel
HDW940H1254DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/2500AT 65KA 127,825,950 Himel
HDW940H1324DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/3200AT 65KA 151,297,650 Himel
HDW940H1404DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/4000AT 65KA 274,278,900 Himel
HDW940H2164DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/1600AT 100KA 117,600,000 Himel
HDW940H2204DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/2000AT 100KA 136,831,800 Himel
HDW940H2254DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/2500AT 100KA 143,624,250 Himel
HDW940H2324DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/3200AT 100KA 169,997,100 Himel
HDW940H2404DHV5FE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 4000AF/4000AT 100KA 278,980,800 Himel
HDW963L404DHV5VE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 6300AF/4000AT 120KA 287,135,100 Himel
HDW963L504DHV5VE AIR CIRCUIT BREAKER W9, DRAWOUT,  4P 6300AF/5000AT 120KA 303,591,750 Himel
HDW9MCH162A MCH 1600AF AC230V 8,227,800 Himel
HDW9MCH164A MCH 1600AF AC415V 8,218,350 Himel
HDW9MCH162D MCH 1600AF DC230V 9,132,900 Himel
HDW9MCH402A MCH 4000AF AC230V 5,001,150 Himel
HDW9MCH404A MCH 4000AF AC415V 5,008,500 Himel
HDW9MCH402D MCH 4000AF DC230V 5,973,450 Himel
HDW9MCH632A MCH 6300AF AC230V 5,277,300 Himel
HDW9MCH634A MCH 6300AF AC400V 5,277,300 Himel
HDW9MCH632D MCH 6300AF DC230V 5,277,300 Himel
HDW9XF2A Closing release 1600/4000AF AC230V 1,938,300 Himel
HDW9XF4A Closing release 1600/4000AF AC400V 2,904,300 Himel
HDW9XF2D Closing release 1600/4000AF DC220V 1,938,300 Himel
HDW9XF2A63 Closing release 6300AF AC230V 815,850 Himel
HDW9XF4A63 Closing release 6300AF AC400V 815,850 Himel
HDW9XF2D63 Closing release 6300AF DC220V 927,150 Himel
HDW9MX2A Shunt release 1600/4000AF AC230V 1,938,300 Himel
HDW9MX4A Shunt release 1600/4000AF AC400V 2,904,300 Himel
HDW9MX2D Shunt release 1600/4000AF DC220V 1,938,300 Himel
HDW9MX2A63 Shunt release 6300AF AC230V 815,850 Himel
HDW9MX4A63 Shunt release 6300AF AC400V 815,850 Himel
HDW9MX2D63 Shunt release 6300AF DC220V 927,150 Himel
HDW9MN2A Under-voltage release 1600/4000AF AC230V 2,125,200 Himel
HDW9MN4A Under-voltage release 1600/4000AF AC400V 3,090,150 Himel
HDW9MNR2A Delayed under-voltage release 1600/4000AF AC230V 5,645,850 Himel
HDW9MNR4A Delayed under-voltage release 1600AF/4000AF AC400V 8,094,450 Himel
HDW9MN2A63 Under-voltage release 6300AF AC230V 2,567,250 Himel
HDW9MN4A63 Under-voltage release 6300AF AC400V 2,567,250 Himel
HDW9MNR2A63 Delayed under-voltage release 6300AF AC230V 2,717,400 Himel
HDW9MNR4A63 Delayed under-voltage release 6300AF AC400V 2,717,400 Himel
HDW9OF4416 Auxiliary contacts 1600AF 4NO4NC 976,500 Himel
HDW9OF4440 Auxiliary contacts 4000AF 4NO4NC 2,259,600 Himel
HDW9OF88 Auxiliary contacts 4000AF 8NO8NC 4,518,150 Himel
HDW9OF12 Auxiliary contacts 4000AF 12NO12NC 6,778,800 Himel
HDW9OF55 Auxiliary contacts 6300AF 5NO5NC 1,150,800 Himel
HDW9TU0 Intelligent control unit iTR336 1600AF/4000AF 6,871,200 Himel
HDW9TUE Intelligent control unit iTR336E 1600AF/4000AF 9,750,300 Himel
HDW9TUH Intelligent control unit iTR336H 1600AF/4000AF 27,394,500 Himel
HDW9TUH-L Intelligent control unit iTR336H-L 1600AF/4000AF 27,092,100 Himel
HDW96340L32 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW96340M32 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW96340H32 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC230V 27,864,900 Himel
HDW96340L34 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW96340M34 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW96340H34 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P AC400V 27,864,900 Himel
HDW96340L35 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW96340M35 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW96340H35 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 3P DC220V 30,896,250 Himel
HDW96340L42 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW96340M42 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW96340H42 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC230V 30,031,050 Himel
HDW96340L44 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW96340M44 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW96340H44 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P AC400V 30,031,050 Himel
HDW96340L45 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW96340M45 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW96340H45 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 4000A 4P DC220V 32,106,900 Himel
HDW96350L32 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW96350M32 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW96350H32 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC230V 27,864,900 Himel
HDW96350L34 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW96350M34 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW96350H34 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P AC400V 27,864,900 Himel
HDW96350L35 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW96350M35 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW96350H35 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 3P DC220V 30,896,250 Himel
HDW96350L42 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW96350M42 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC230V 25,279,800 Himel
HDW96350H42 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC230V 30,031,050 Himel
HDW96350L44 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW96350M44 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC400V 25,279,800 Himel
HDW96350H44 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P AC400V 30,031,050 Himel
HDW96350L45 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW96350M45 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P DC220V 26,268,900 Himel
HDW96350H45 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 5000A 4P DC220V 32,106,900 Himel
HDW96363L32 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW96363M32 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC230V 22,027,950 Himel
HDW96363H32 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC230V 27,864,900 Himel
HDW96363L34 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW96363M34 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC400V 22,027,950 Himel
HDW96363H34 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P AC400V 27,864,900 Himel
HDW96363L35 HDW9 L Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW96363M35 HDW9 M Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P DC220V 24,104,850 Himel
HDW96363H35 HDW9 H Type Intelligent Controller 6300 6300A 3P DC220V 30,896,250 Himel
HDW916FCDP Door frame 1600AF Fixed type 2,340,450 Himel
HDW916DCDP Door frame 1600AF Draw-out type 1,572,900 Himel
HDW940FCDP Door frame 4000AF Fixed type 2,443,350 Himel
HDW940DCDP Door frame 4000af Draw-out type 2,872,800 Himel
HDW963DCDP Door frame 6300AF Draw-out type 2,977,800 Himel
HDW916DEIP Interphase barrier 1600AF Draw-out type 1,046,850 Himel
HDW916FEIP Interphase barrier 1600AF Fixed type 1,046,850 Himel
HDW940DEIP Interphase barrier 4000AF Draw-out type 5,670,000 Himel
HDW940FEIP Interphase barrier 4000AF Fixed type 9,212,700 Himel
HDW963DEIP Interphase barrier 6300AF Draw-out type 9,317,700 Himel
HDW916PF Ready to close contact 1600AF 463,050 Himel
HDW940PF Ready to close contact 4000AF 463,050 Himel
HDW92AP Power supply module AC230V 469,350 Himel
HDW94AP Power supply module AC400V 469,350 Himel
HDW92DP Power supply module DC220V 1,563,450 Himel
HDW9TR Signal convert module 1600/4000AF 1,563,450 Himel
HDW9TR63 Signal convert module 6300AF 1,717,800 Himel
HDW9V3 Vertical adapter 1600AF 3P 19,577,250 Himel
HDW9V4 Vertical adapter 1600AF 4P 25,596,900 Himel
HDW9C3 Cable-lug adapter 1600AF 3P 11,799,900 Himel
HDW9C4 Cable-lug adapter 1600AF 4P 15,353,100 Himel
HDW9S3 Spreader 1600AF 3P 9,860,550 Himel
HDW9S4 Spreader 1600AF 4P 13,005,300 Himel
HDW916EDT 3-Position Indication contacts 1600AF 643,650 Himel
HDW940EDT 3-Position Indication contacts 4000AF 643,650 Himel
HDW916SWT2 SWT2 Fault-Trip Indication contact(Additional) 1600AF 221,550 Himel
HDW940SWT2 SWT2 Fault-Trip Indication contact(Additional) 4000AF 588,000 Himel
HDW916RES Remote Reset contact 1600AF 7,871,850 Himel
HDW940RES Remote Reset contact 4000AF 5,807,550 Himel
HDW9N16 N-Phase External CT 1600AF 1,563,450 Himel
HDW9N40 N-Phase External CT 4000AF 1,563,450 Himel
HDW9G Ground Return CT 1600AF/4000AF 6,256,950 Himel
HDW9L Earth-Leakage CT 1600AF/4000AF 9,385,950 Himel
HDW916L1 1 lock 1 key 1600AF 781,200 Himel
HDW916L2 2 locks 1 key 1600AF 1,562,400 Himel
HDW916L3 3 locks 2 keys 1600AF 2,344,650 Himel
HDW940L1 1 lock 1 key 4000AF 794,850 Himel
HDW940L2 2 locks 1 key 4000AF 1,587,600 Himel
HDW940L3 3 locks 2 keys 4000AF 2,382,450 Himel
HDW9DLL16 Left door interlock 1600AF 1,187,550 Himel
HDW9DLR16 Right door interlock 1600AF 1,187,550 Himel
HDW9DLL40 Left door interlock 4000AF 1,187,550 Himel
HDW9DLR40 Right door interlock 4000AF 1,187,550 Himel
HDW916FLL2 Cable interlock 1600AF Fixed type 2 devices 25,217,850 Himel
HDW916DLL2 Cable interlock 1600AF Draw-out type 2 devices 27,705,300 Himel
HDW940FLL2 Cable interlock 4000AF Fixed type 2 devices 27,825,000 Himel
HDW916FGL2 Lever interlock 1600AF Fixed type 2 devices 18,225,900 Himel
HDW916DGL2 Lever interlock 1600AF Draw-out type 2 devices 19,486,950 Himel
HDW940FGL2 Lever interlock 4000AF Fixed type 2 devices 37,751,700 Himel
HDW940DGL2 Lever interlock 4000AF Draw-out type 2 devices 37,751,700 Himel
HDC19S2511M7 HDC19s-25/11 50/60Hz 220/230V 420,000 Himel
HDC19S2520M7 HDC19s-25/20 50/60Hz 220/230V 420,000 Himel
HDC19S2502M7 HDC19s-25/02 50/60Hz 220/230V 420,000 Himel
HDC19S3211M7 HDC19s-32/11 50/60Hz 220/230V 703,500 Himel
HDC19S3220M7 HDC19s-32/20 50/60Hz 220/230V 703,500 Himel
HDC19S3202M7 HDC19s-32/02 50/60Hz 220/230V 703,500 Himel
HDC19S4311M7 HDC19s-43/11 50/60Hz 220/230V 840,000 Himel
HDC19S4320M7 HDC19s-43/20 50/60Hz 220/230V 840,000 Himel
HDC19S4302M7 HDC19s-43/02 50/60Hz 220/230V 840,000 Himel
HDC19S6312M7 HDC19s-63/12 50/60Hz 220/230V 997,500 Himel
HDC19S6321M7 HDC19s-63/21 50/60Hz 220/230V 997,500 Himel
HDC19S9512M7 HDC19s-95/12 50/60Hz 220/230V 1,711,500 Himel
HDC19S9521M7 HDC19s-95/21 50/60Hz 220/230V 1,711,500 Himel
HDC19S11512M7 HDC19s-115/12 50/60Hz 220/230V 2,362,500 Himel
HDC19S11521M7 HDC19s-115/21 50/60Hz 220/230V 2,362,500 Himel
HDC19S2511Q7 HDC19s-25/11 50/60Hz 380/400V 420,000 Himel
HDC19S2520Q7 HDC19s-25/20 50/60Hz 380/400V 420,000 Himel
HDC19S2502Q7 HDC19s-25/02 50/60Hz 380/400V 420,000 Himel
HDC19S3211Q7 HDC19s-32/11 50/60Hz 380/400V 703,500 Himel
HDC19S3220Q7 HDC19s-32/20 50/60Hz 380/400V 703,500 Himel
HDC19S3202Q7 HDC19s-32/02 50/60Hz 380/400V 703,500 Himel
HDC19S4311Q7 HDC19s-43/11 50/60Hz 380/400V 840,000 Himel
HDC19S4320Q7 HDC19s-43/20 50/60Hz 380/400V 840,000 Himel
HDC19S4302Q7 HDC19s-43/02 50/60Hz 380/400V 840,000 Himel
HDC19S6312Q7 HDC19s-63/12 50/60Hz 380/400V 997,500 Himel
HDC19S6321Q7 HDC19s-63/21 50/60Hz 380/400V 997,500 Himel
HDC19S9512Q7 HDC19s-95/12 50/60Hz 380/400V 1,711,500 Himel
HDC19S9521Q7 HDC19s-95/21 50/60Hz 380/400V 1,711,500 Himel
HDC19S11512Q7 HDC19s-115/12 50/60Hz 380/400V 2,362,500 Himel
HDC19S11521Q7 HDC19s-115/21 50/60Hz 380/400V 2,362,500 Himel
HDCH8S16220 MODULAR CONTACTOR 16A 2P 2NO 380,100 Himel
HDCH8S16202 MODULAR CONTACTOR 16A 2P 2NC 380,100 Himel
HDCH8S16211 MODULAR CONTACTOR 16A 2P 1NO+1NC 380,100 Himel
HDCH8S20220 MODULAR CONTACTOR 20A 2P 2NO 416,850 Himel
HDCH8S20202 MODULAR CONTACTOR 20A 2P 2NC 416,850 Himel
HDCH8S20211 MODULAR CONTACTOR 20A 2P 1NO+1NC 416,850 Himel
HDCH8S25220 MODULAR CONTACTOR 25A 2P 2NO 456,750 Himel
HDCH8S25202 MODULAR CONTACTOR 25A 2P 2NC 456,750 Himel
HDCH8S25211 MODULAR CONTACTOR 25A 2P 1NO+1NC 456,750 Himel
HDCH8S40220 MODULAR CONTACTOR 40A 2P 2NO 500,850 Himel
HDCH8S40202 MODULAR CONTACTOR 40A 2P 2NC 500,850 Himel
HDCH8S40211 MODULAR CONTACTOR 40A 2P 1NO+1NC 500,850 Himel
HDCH8S63220 MODULAR CONTACTOR 63A 2P 2NO 549,150 Himel
HDCH8S63202 MODULAR CONTACTOR 63A 2P 2NC 549,150 Himel
HDCH8S63211 MODULAR CONTACTOR 63A 2P 1NO+1NC 549,150 Himel
HDCH8S16440 MODULAR CONTACTOR 16A 4P 4NO 558,600 Himel
HDCH8S16404 MODULAR CONTACTOR 16A 4P 4NC 558,600 Himel
HDCH8S16422 MODULAR CONTACTOR 16A 4P 2NO+2NC 558,600 Himel
HDCH8S16431 MODULAR CONTACTOR 16A 4P 3NO+1NC 558,600 Himel
HDCH8S20440 MODULAR CONTACTOR 20A 4P 4NO 614,250 Himel
HDCH8S20404 MODULAR CONTACTOR 20A 4P 4NC 614,250 Himel
HDCH8S20422 MODULAR CONTACTOR 20A 4P 2NO+2NC 614,250 Himel
HDCH8S20431 MODULAR CONTACTOR 20A 4P 3NO+1NC 614,250 Himel
HDCH8S25440 MODULAR CONTACTOR 25A 4P 4NO 668,850 Himel
HDCH8S25404 MODULAR CONTACTOR 25A 4P 4NC 668,850 Himel
HDCH8S25422 MODULAR CONTACTOR 25A 4P 2NO+2NC 668,850 Himel
HDCH8S25431 MODULAR CONTACTOR 25A 4P 3NO+1NC 668,850 Himel
HDCH8S40440 MODULAR CONTACTOR 40A 4P 4NO 813,750 Himel
HDCH8S40404 MODULAR CONTACTOR 40A 4P 4NC 813,750 Himel
HDCH8S40422 MODULAR CONTACTOR 40A 4P 2NO+2NC 813,750 Himel
HDCH8S40431 MODULAR CONTACTOR 40A 4P 3NO+1NC 813,750 Himel
HDCH8S63440 MODULAR CONTACTOR 63A 4P 4NO 894,600 Himel
HDCH8S63404 MODULAR CONTACTOR 63A 4P 4NC 894,600 Himel
HDCH8S63422 MODULAR CONTACTOR 63A 4P 2NO+2NC 894,600 Himel
HDCH8S63431 MODULAR CONTACTOR 63A 4P 3NO+1NC 894,600 Himel
HDS213B1P6Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 1~1.6A 920,850 Himel
HDS213B2P5Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 1.6~2.5A 924,000 Himel
HDS213B04Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 2.5~4A 926,100 Himel
HDS213B06Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 4~6A 928,200 Himel
HDS213B08Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 5.5~8A 930,300 Himel
HDS213B10Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 7~10A 932,400 Himel
HDS213B13Q7 MAGNETIC STARTER, 13AF, 9~13A 1,011,150 Himel
HDS225B18Q7 MAGNETIC STARTER, 25AF, 12~18A 1,214,850 Himel
HDS225B25Q7 MAGNETIC STARTER, 25AF, 17~25A 1,223,250 Himel
HDS295B32Q7 MAGNETIC STARTER, 95AF, 23~32A 3,024,000 Himel
HDS295B40Q7 MAGNETIC STARTER, 95AF, 30~40A 3,066,000 Himel
HDS295B50Q7 MAGNETIC STARTER, 95AF, 37~50A 3,131,100 Himel
HDS295B65Q7 MAGNETIC STARTER, 95AF, 48~65A 3,343,200 Himel
HDS295B80Q7 MAGNETIC STARTER, 95AF, 63~80A 4,232,550 Himel
HDS295B93Q7 MAGNETIC STARTER, 95AF, 80~93A 4,470,900 Himel
HDP632P16 MOTOR PROTECTOR  0.1~0.16A 573,300 Himel
HDP632P25 MOTOR PROTECTOR  0.16~0.25A 573,300 Himel
HDP632P4 MOTOR PROTECTOR  0.25~0.4A 573,300 Himel
HDP632P63 MOTOR PROTECTOR  0.4~0.63A 573,300 Himel
HDP6321 MOTOR PROTECTOR  0.63~1A 573,300 Himel
HDP6321P6 MOTOR PROTECTOR  1~1.6A 573,300 Himel
HDP6322P5 MOTOR PROTECTOR  1.6~2.5A 573,300 Himel
HDP6324 MOTOR PROTECTOR  2.5~4A 573,300 Himel
HDP6326P3 MOTOR PROTECTOR  4~6.3A 573,300 Himel
HDP63210 MOTOR PROTECTOR  6~10A 573,300 Himel
HDP63214 MOTOR PROTECTOR  9~14A 636,300 Himel
HDP63218 MOTOR PROTECTOR  13~18A 636,300 Himel
HDP63223 MOTOR PROTECTOR  17~23A 636,300 Himel
HDP63225 MOTOR PROTECTOR  20~25A 636,300 Himel
HDP63232 MOTOR PROTECTOR  24~32A 636,300 Himel
HAU110 HDP6 Undervoltage Release HAU 110~115V 283,500 Himel
HAU220 HDP6 Undervoltage Release HAU 220~240V 283,500 Himel
HAU380 HDP6 Undervoltage Release HAU 380~400V 283,500 Himel
HAU415 HDP6 Undervoltage Release HAU 415V 283,500 Himel
HAS110 HDP6 Shunt Release as 110~115V 262,500 Himel
HAS220 HDP6 Shunt Release as 220~240V 262,500 Himel
HAS380 HDP6 Shunt Release as 380~400V 262,500 Himel
HAS415 HDP6 Shunt Release as 415V 262,500 Himel
HAE20 HDP6 Top Auxiliary Contact HAE 2NO 157,500 Himel
HAE11 HDP6 Top Auxiliary Contact HAE 1NO+1NC 157,500 Himel
HAN20 HDP6 Side Auxiliary Contact HAN 2NO 157,500 Himel
HAN11 HDP6 Side Auxiliary Contact HAN 1NO+1NC 157,500 Himel
HDC30911M7 CONTACTOR 9A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 195,300 Himel
HDC31211M7 CONTACTOR 12A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 233,100 Himel
HDC31811M7 CONTACTOR 18A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 327,600 Himel
HDC32511M7 CONTACTOR 25A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 378,000 Himel
HDC33211M7 CONTACTOR 32A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 525,000 Himel
HDC34011M7 CONTACTOR 40A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 640,500 Himel
HDC35011M7 CONTACTOR 50A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 756,000 Himel
HDC36511M7 CONTACTOR 65A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 828,450 Himel
HDC38011M7 CONTACTOR 80A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 885,150 Himel
HDC39511M7 CONTACTOR 95A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 1,291,500 Himel
HDC60911M7 CONTACTOR 9A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 216,300 Himel
HDC61211M7 CONTACTOR 12A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 258,300 Himel
HDC61811M7 CONTACTOR 18A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 363,300 Himel
HDC62511M7 CONTACTOR 25A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 418,950 Himel
HDC63211M7 CONTACTOR 32A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 699,300 Himel
HDC64011M7 CONTACTOR 40A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 838,950 Himel
HDC65011M7 CONTACTOR 50A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 919,800 Himel
HDC66511M7 CONTACTOR 65A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 982,800 Himel
HDC68011M7 CONTACTOR 80A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 1,434,300 Himel
HDC69511M7 CONTACTOR 95A 1NO 1NC 220V 50/60Hz 1,707,300 Himel
HDC611500M7 CONTACTOR 115A 220V 50/60Hz 3,009,300 Himel
HDC615000M7 CONTACTOR 150A 220V 50/60Hz 3,051,300 Himel
HDC618500M7 CONTACTOR 185A 220V 50/60Hz 4,027,800 Himel
HDC622500M7 CONTACTOR 225A 220V 50/60Hz 4,195,800 Himel
HDC626500M7 CONTACTOR 265A 220V 50/60Hz 6,295,800 Himel
HDC633000M7 CONTACTOR 330A 220V 50/60Hz 7,345,800 Himel
HDC640000M7 CONTACTOR 400A 220V 50/60Hz 7,807,800 Himel
HDC650000M7 CONTACTOR 500A 220V 50/60Hz 15,430,800 Himel
HDC663000M7 CONTACTOR 630A 220V 50/60Hz 16,323,300 Himel
HDC60911Q7 CONTACTOR 9A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 216,300 Himel
HDC61211Q7 CONTACTOR 12A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 258,300 Himel
HDC61811Q7 CONTACTOR 18A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 363,300 Himel
HDC62511Q7 CONTACTOR 25A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 418,950 Himel
HDC63211Q7 CONTACTOR 32A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 699,300 Himel
HDC64011Q7 CONTACTOR 40A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 838,950 Himel
HDC65011Q7 CONTACTOR 50A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 919,800 Himel
HDC66511Q7 CONTACTOR 65A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 982,800 Himel
HDC68011Q7 CONTACTOR 80A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 1,434,300 Himel
HDC69511Q7 CONTACTOR 95A 1NO 1NC 380V 50/60Hz 1,707,300 Himel
HDC611500Q7 CONTACTOR 115A 380V 50/60Hz 3,009,300 Himel
HDC615000Q7 CONTACTOR 150A 380V 50/60Hz 3,051,300 Himel
HDC618500Q7 CONTACTOR 185A 380V 50/60Hz 4,027,800 Himel
HDC622500Q7 CONTACTOR 225A 380V 50/60Hz 4,195,800 Himel
HDC626500Q7 CONTACTOR 265A 380V 50/60Hz 6,295,800 Himel
HDC633000Q7 CONTACTOR 330A 380V 50/60Hz 7,345,800 Himel
HDC640000Q7 CONTACTOR 400A 380V 50/60Hz 7,807,800 Himel
HDC650000Q7 CONTACTOR 500A 380V 50/60Hz 15,430,800 Himel
HDC663000Q7 CONTACTOR 630A 380V 50/60Hz 16,323,300 Himel
HJX2F1154M7 CONTACTOR 115A 4P 4NO 220V 50/60Hz 5,460,000 Himel
HJX2F1504M7 CONTACTOR 150A 4P 4NO 220V 50/60Hz 5,775,000 Himel
HJX2F1854M7 CONTACTOR 185A 4P 4NO 220V 50/60Hz 7,402,500 Himel
HJX2F2254M7 CONTACTOR 225A 4P 4NO 220V 50/60Hz 7,717,500 Himel
HJX2F2654M7 CONTACTOR 265A 4P 4NO 220V 50/60Hz 11,182,500 Himel
HJX2F3304M7 CONTACTOR 330A 4P 4NO 220V 50/60Hz 15,382,500 Himel
HJX2F4004M7 CONTACTOR 400A 4P 4NO 220V 50/60Hz 16,852,500 Himel
HJX2F5004M7 CONTACTOR 500A 4P 4NO 220V 50/60Hz 21,945,000 Himel
HJX2F6304M7 CONTACTOR 630A 4P 4NO 220V 50/60Hz 30,660,000 Himel
HJX2F8004M7 CONTACTOR 800A 4P 4NO 220V 50/60Hz 33,390,000 Himel
HFD602 HFD6-02 Top auxiliary contacts 2NC 75,600 Himel
HFD611 HFD6-11 Top auxiliary contacts 1NO 1NC 75,600 Himel
HFD620 HFD6-20 Top auxiliary contacts 2NO 75,600 Himel
HFD604 HFD6-04 Top auxiliary contacts 4NC 121,800 Himel
HFD613 HFD6-13 Top auxiliary contacts 1NO 3NC 121,800 Himel
HFD622 HFD6-22 Top auxiliary contacts 2NO 2NC 121,800 Himel
HFD631 HFD6-31 Top auxiliary contacts 3NO 1NC 121,800 Himel
HFD640 HFD6-40 Top auxiliary contacts 4NO 121,800 Himel
HFC602 HFC6-02 Side auxiliary contacts 2NC 75,600 Himel
HFC611 HFC6-11 Side auxiliary contacts 1NO 1NC 75,600 Himel
HFC620 HFC6-20 Side auxiliary contacts 2NO 75,600 Himel
HFT620 HFT6 Air deHLAY head Power deHLAY 0.1-3S 306,600 Himel
HFT622 HFT6 Air deHLAY head Power deHLAY 0.1-30S 306,600 Himel
HFT624 HFT6 Air deHLAY head Power deHLAY 10-180S 306,600 Himel
HFT630 HFT6 Air deHLAY head Power off deHLAY 0.1-3S 306,600 Himel
HFT632 HFT6 Air deHLAY head Power off deHLAY 0.1-30S 306,600 Himel
HFT634 HFT6 Air deHLAY head Power off deHLAY 10-180S 306,600 Himel
HFR632H HFR6-32H mechanical interlock Horizontal installation Acc 199,500 Himel
HFR695H HFR6-95H mechanical interlock Horizontal installation Acc 262,500 Himel
HFR6FFH HFR6-FFH mechanical interlock Horizontal installation Acc 630,000 Himel
HFR6GGH HFR6-GGH mechanical interlock Horizontal installation Acc 703,500 Himel
HFR6HHH HFR6-HHH mechanical interlock Horizontal installation Acc 997,500 Himel
HFR6KKH HFR6-KKH mechanical interlock Horizontal installation Acc 1,102,500 Himel
HFR6LLH HFR6-LLH mechanical interlock Horizontal installation Acc 1,260,000 Himel
HF420 HF4-20 Top of auxiliary contact for HJX2 63,000 Himel
HF402 HF4-02 Top of auxiliary contact for HJX2 63,000 Himel
HF411 HF4-11 Top of Auxiliary 63,000 Himel
HF404 HF4-04Top of Auxiliary 99,750 Himel
HF422 HF4-22 Top of auxiliary contact for HJX2 99,750 Himel
HF431 HF4-31 Top of auxiliary contact for HJX2 99,750 Himel
HF440 HF4-40 Top of auxiliary contact for HJX2 99,750 Himel
HF413 HF4-13 Top of auxiliary contact for HJX2 99,750 Himel
HSK420 HSK4-20 breaking time-delay 0.1-3s 336,000 Himel
HSK422 HSK4-22 0.1-30s Air delay head for CJX2 336,000 Himel
HSK424 HSK4-24 making time-delay 10-180s 336,000 Himel
HSK430 HSK4-30 breaking time-delay 0.1-3s 336,000 Himel
HSK432 HSK4-32 breaking time-delay 0.1-30s 336,000 Himel
HSK434 HSK4-34 breaking time-delay 10-180s 336,000 Himel
HDR618P15 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.10-0.15A 240,450 Himel
HDR618P18 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.12-0.18A 240,450 Himel
HDR618P25 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.18-0.25A 240,450 Himel
HDR618P36 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.25-0.36A 240,450 Himel
HDR618P5 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.35-0.50A 240,450 Himel
HDR618P7 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.50-0.70A 240,450 Himel
HDR618P9 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.63-0.90A 240,450 Himel
HDR6181P2 THERMAL OVERLOAD RELAY-18   0.90-1.20A 240,450 Himel
HDR6181P8 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  1.20-1.80A 240,450 Himel
HDR6182P5 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  1.80-2.50A 240,450 Himel
HDR6183P6 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  2.50-3.60A 240,450 Himel
HDR6184P8 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  3.50-4.80A 240,450 Himel
HDR6186P3 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  4.50-6.30A 240,450 Himel
HDR6187 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  5-7A 240,450 Himel
HDR6189 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  6.3-9A 240,450 Himel
HDR61812 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  9-12A 240,450 Himel
HDR61815 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  11-15A 240,450 Himel
HDR61818 THERMAL OVERLOAD RELAY-18  14-18A 240,450 Himel
HDR6329 THERMAL OVERLOAD RELAY-32   6.3-9A 334,950 Himel
HDR63212 THERMAL OVERLOAD RELAY-32   9-12A 334,950 Himel
HDR63218 THERMAL OVERLOAD RELAY-32  12-18A 334,950 Himel
HDR63225 THERMAL OVERLOAD RELAY-32  18-25A 334,950 Himel
HDR63232 THERMAL OVERLOAD RELAY-32  23-32A 334,950 Himel
HDR69525 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   18-25A 555,450 Himel
HDR69532 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   23-32A 555,450 Himel
HDR69540 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   30-40A 555,450 Himel
HDR69550 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   37-50A 555,450 Himel
HDR69565 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   48-65A 555,450 Himel
HDR69570 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   55-70A 555,450 Himel
HDR69580 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   63-80A 555,450 Himel
HDR69595 THERMAL OVERLOAD RELAY-95   80-95A 555,450 Himel
HDR618J HDR6-18 Base 52,500 Himel
HDR632J HDR6-32 Base 73,500 Himel
HDR695J HDR6-95 Base 105,000 Himel
HDR618565 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 48-65A 1,197,000 Himel
HDR618570 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 55-70A 1,218,000 Himel
HDR618580 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 63-80A 1,239,000 Himel
HDR618595 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 75-95A 1,249,500 Himel
HDR6185115 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 90-115A 1,192,800 Himel
HDR6185135 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 105-135A 1,192,800 Himel
HDR6185150 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 120-150A 1,192,800 Himel
HDR6185160 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 130-160A 2,085,300 Himel
HDR6185185 THERMAL OVERLOAD RELAY-185 150-185A 2,085,300 Himel
HDR6630200F THERMAL OVERLOAD RELAY-630/F 145-200A 2,316,300 Himel
HDR6630250F THERMAL OVERLOAD RELAY-630/F 180-250A 2,316,300 Himel
HDR6630320F THERMAL OVERLOAD RELAY-630/F 230-320A 2,442,300 Himel
HDR6630400F THERMAL OVERLOAD RELAY-630/F 290-400A 3,148,950 Himel
HDR6630480F THERMAL OVERLOAD RELAY-630/F 350-480A 3,148,950 Himel
HDR6630630F THERMAL OVERLOAD RELAY-630/F 460-630A 6,684,300 Himel
HDZ8P034M1 HDZ8P 3A 4P no indication 220V AC 78,750 Himel
HDZ8P034LM1 HDZ8P 3A 4P LED 220V AC 84,000 Himel
HDZ8P034BZ1 HDZ8P 3A 4P no indication 24V DC 78,750 Himel
HDZ8P034LBZ1 HDZ8P 3A 4P LED 24V DC 84,000 Himel
HDZ8P054M1 HDZ8 5A 4P no indication 220V AC 84,000 Himel
HDZ8P054LM1 HDZ8 5A 4 CO LED230AC 89,250 Himel
HDZ8P054BZ1 HDZ8 5A 4 CO no indication 24DC 84,000 Himel
HDZ8P054LBZ1 HDZ8 5A 4 CO LED24DC 89,250 Himel
HDZ8P104M1 HDZ8 10A 4P no indication 220V AC 126,000 Himel
HDZ8P104LM1 HDZ8 10A 4 CO LED220AC 147,000 Himel
HDZ8P104BZ1 HDZ8 10A 4 CO no indication 24DC 126,000 Himel
HDZ8P104LBZ1 HDZ8 10A 4 CO LED24DC 147,000 Himel
HDZ8PPYF14A HDZ8 5A 4 CO Base for HDZ8054 42,000 Himel
HDZ8PPTF14A HDZ8 10A 4 CO Base for HDZ8P104 73,500 Himel
HJSZ3AA240 HJSZ3A-A: 0.05-0.5s/5s/30s/3M AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AB240 HJSZ3A-B: 0.1-1s/10s/60s/6M AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AC240 HJSZ3A-C: 0.5-5s/50s/5M/30M AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AD240 HJSZ3A-D: 1-10s/100s/10M/60M AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AE240 HJSZ3A-E: 6s-60s/10M/60M/6h AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AF240 HJSZ3A-F: 0.2M-2M/20M/2h/12h AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AG240 HJSZ3A-G: 0.4M-4M/40M/4h/24h AC240V 278,250 Himel
HJSZ3AA400 HJSZ3A-A: 0.05-0.5s/5s/30s/3M AC400V 278,250 Himel
HJSZ3AB400 HJSZ3A-B: 0.1-1s/10s/60s/6M AC400V 278,250 Himel
HJSZ3AC400 HJSZ3A-C: 0.5-5s/50s/5M/30M AC400V 278,250 Himel
HJSZ3AD400 HJSZ3A-D: 1-10s/100s/10M/60M AC400V 278,250 Himel
HJSZ3AE400 HJSZ3A-E: 6s-60s/10M/60M/6h AC400V 278,250 Himel
HJSZ3AF400 HJSZ3A-F: 0.2M-2M/20M/2h/12h AC400V 278,250 Himel
HJSZ3AG400 HJSZ3A-G: 0.4M-4M/40M/4h/24h AC400V 278,250 Himel
HJSZ3F5S240 HJSZ3F 5S: 0.5s-5s AC240V 346,500 Himel
HJSZ3F30S240 HJSZ3F 30S: 3s-30s AC240V 346,500 Himel
HJSZ3F60S240 HJSZ3F 60S: 6s-60s AC240V 346,500 Himel
HJSZ3F5M240 HJSZ3F 5M: 0.5min-5min AC240V 346,500 Himel
HJSZ3F10M240 HJSZ3F 10M: 1min-10min AC240V 346,500 Himel
HJSZ3F30M240 HJSZ3F 30M: 3min-30min AC240V 346,500 Himel
HJSZ3F5S400 HJSZ3F 5S: 0.5s-5s AC400V 346,500 Himel
HJSZ3F30S400 HJSZ3F 30S: 3s-30s AC400V 346,500 Himel
HJSZ3F60S400 HJSZ3F 60S: 6s-60s AC400V 346,500 Himel
HJSZ3F5M400 HJSZ3F 5M: 0.5min-5min AC400V 346,500 Himel
HJSZ3F10M400 HJSZ3F 10M: 1min-10min AC400V 346,500 Himel
HJSZ3F30M400 HJSZ3F30M: 3min-30min AC400V 346,500 Himel
HDRT810B HDRT8 Power delay 0.1-10s 346,500 Himel
HDRT8120B HDRT8 Power delay 10-120s 346,500 Himel
HDRT8480B HDRT8 Power delay 30-480s 399,000 Himel
HDRT8480A HDRT8 Off delay 30-480s 399,000 Himel
HXJ9380 HXJ9-380V Phase Failure 504,000 Himel
HXJ9400 HXJ9-400V Sequency protection 504,000 Himel
H72TA30 AMMETER H72T-30/5A 208,950 Himel
H72TA40 AMMETER H72T-40/5A 208,950 Himel
H72TA50 AMMETER H72T-50/5A 208,950 Himel
H72TA60 AMMETER H72T-60/5A 208,950 Himel
H72TA75 AMMETER H72T-75/5A 208,950 Himel
H72TA80 AMMETER H72T-80/5A 208,950 Himel
H72TA100 AMMETER H72T-100/5A 208,950 Himel
H72TA150 AMMETER H72T-150/5A 208,950 Himel
H72TA160 AMMETER H72T-160/5A 208,950 Himel
H72TA200 AMMETER H72T-200/5A 208,950 Himel
H72TA250 AMMETER H72T-250/5A 208,950 Himel
H72TA300 AMMETER H72T-300/5A 208,950 Himel
H72TA400 AMMETER H72T-400/5A 208,950 Himel
H72TA600 AMMETER H72T-600/5A 208,950 Himel
H72TA800 AMMETER H72T-800/5A 208,950 Himel
H72TA1000 AMMETER H72T-1000/5A 208,950 Himel
H72TA1600 AMMETER H72T-1600/5A 208,950 Himel
H72TA5000 AMMETER H72T-5000/5A 208,950 Himel
H72TA10000 AMMETER H72T-10000/5A 208,950 Himel
H72TA5A AMMETER H72T-5A 210,000 Himel
H72TA15A AMMETER H72T-15A 210,000 Himel
H72TA20A AMMETER H72T-20A 210,000 Himel
H72TA25A AMMETER H72T-25A 210,000 Himel
H72TA30A AMMETER H72T-30A 220,500 Himel
H72TA40A AMMETER H72T-40A 231,000 Himel
H72TA50A AMMETER H72T-50A 262,500 Himel
H72TA60A AMMETER H72T-60A 262,500 Himel
H72TA75A AMMETER H72T-75A 273,000 Himel
H72TA80A AMMETER H72T-80A 273,000 Himel
H72TA100A AMMETER H72T-100A 273,000 Himel
H72CA5A AMMETER H72C-5A DC 220,500 Himel
H72LV300 VOLTMETER H72L 300V 231,000 Himel
H72LV500 VOLTMETER H72L 500V 231,000 Himel
H72LV600 VOLTMETER H72L 600V 231,000 Himel
H72CV500 VOLTMETER H72C-500V DC 231,000 Himel
H72LHZ01200V FREQUENCY METER H72L-HZ 200V 45-55HZ 378,000 Himel
H96TA30 AMMETER H96T-30/5A 231,000 Himel
H96TA40 AMMETER H96T-40/5A 231,000 Himel
H96TA50 AMMETER H96T-50/5A 231,000 Himel
H96TA60 AMMETER H96T-60/5A 231,000 Himel
H96TA75 AMMETER H96T-75/5A 231,000 Himel
H96TA80 AMMETER H96T-80/5A 231,000 Himel
H96TA100 AMMETER H96T-100/5A 231,000 Himel
H96TA150 AMMETER H96T-150/5A 231,000 Himel
H96TA160 AMMETER H96T-160/5A 231,000 Himel
H96TA200 AMMETER H96T-200/5A 231,000 Himel
H96TA250 AMMETER H96T-250/5A 231,000 Himel
H96TA300 AMMETER H96T-300/5A 231,000 Himel
H96TA400 AMMETER H96T-400/5A 231,000 Himel
H96TA600 AMMETER H96T-600/5A 231,000 Himel
H96TA800 AMMETER H96T-800/5A 231,000 Himel
H96TA1000 AMMETER H96T-1000/5A 231,000 Himel
H96TA1600 AMMETER H96T-1600/5A 231,000 Himel
H96TA5000 AMMETER H96T-5000/5A 231,000 Himel
H96TA10000 AMMETER H96T-10000/5A 231,000 Himel
H96TA5A AMMETER H96T-5A 231,000 Himel
H96TA15A AMMETER H96T-15A 231,000 Himel
H96TA20A AMMETER H96T-20A 231,000 Himel
H96TA25A AMMETER H96T-25A 231,000 Himel
H96TA30A AMMETER H96T-30A 231,000 Himel
H96TA40A AMMETER H96T-40A 233,100 Himel
H96TA50A AMMETER H96T-50A 252,000 Himel
H96TA60A AMMETER H96T-60A 252,000 Himel
H96TA75A AMMETER H96T-75A 262,500 Himel
H96TA80A AMMETER H96T-80A 262,500 Himel
H96TA100A AMMETER H96T-100A 273,000 Himel
H96CA5A AMMETER H96C-5A DC 273,000 Himel
H96LV300 VOLTMETER H96L 300V 231,000 Himel
H96LV500 VOLTMETER H96L 500V 231,000 Himel
H96LV600 VOLTMETER H96L 600V 241,500 Himel
H96CV500 VOLTMETER H96C-500V DC 273,000 Himel
H96LHZ01200V FREQUENCY METER H96L-HZ 200V 45-55HZ 367,500 Himel
HLMKP63030 MCT-0.66-30 30/5 class 0.5 159,600 Himel
HLMKP65030 MCT-0.66-30 50/5 class 0.5 159,600 Himel
HLMKP67530 MCT-0.66-30 75/5 class 0.5 159,600 Himel
HLMKP610030 MCT-0.66-30 100/5 class 0.5 159,600 Himel
HLMKP610030Z MCT-0.66-30 100/5 class 0.5 243,600 Himel
HLMKP615030 MCT-0.66-30 150/5 class 0.5 159,600 Himel
HLMKP620030 MCT-0.66-30 200/5 class 0.5 159,600 Himel
HLMKP625030 MCT-0.66-30 250/5 class 0.5 165,900 Himel
HLMKP630030 MCT-0.66-30 300/5 class 0.5 168,000 Himel
HLMKP625040 MCT-0.66-40 250/5 class 0.5 203,700 Himel
HLMKP630040 MCT-0.66-40 300/5 class 0.5 203,700 Himel
HLMKP640040 MCT-0.66-40 400/5 class 0.5 203,700 Himel
HLMKP650040 MCT-0.66-40 500/5 class 0.5 245,700 Himel
HLMKP630050 MCT-0.66-50 300/5 class 0.5 290,850 Himel
HLMKP640050 MCT-0.66-50 400/5 class 0.5 290,850 Himel
HLMKP650050 MCT-0.66-50 500/5 class 0.5 290,850 Himel
HLMKP660050 MCT-0.66-50 600/5 class 0.5 290,850 Himel
HLMKP675050 MCT-0.66-50 750/5 class 0.5 322,350 Himel
HLMKP680050 MCT-0.66-50 800/5 class 0.5 322,350 Himel
HLMKP6100050 MCT-0.66-50 1000/5 class 0.5 354,900 Himel
HLMKP650060 MCT-0.66-60 500/5 class 0.5 300,300 Himel
HLMKP660060 MCT-0.66-60 600/5 class 0.5 304,500 Himel
HLMKP675060 MCT-0.66-60 750/5 class 0.5 330,750 Himel
HLMKP680060 MCT-0.66-60 800/5 class 0.5 330,750 Himel
HLMKP6100060 MCT-0.66-60 1000/5 class 0.5 361,200 Himel
HLMKP6120060 MCT-0.66-60 1200/5 class 0.5 371,700 Himel
HLMKP6150060 MCT-0.66-60 1500/5 class 0.5 415,800 Himel
HLMKP660080 MCT-0.66-80 600/5 class 0.5 389,550 Himel
HLMKP675080 MCT-0.66-80 750/5 class 0.5 402,150 Himel
HLMKP680080 MCT-0.66-80 800/5 class 0.5 392,700 Himel
HLMKP6100080 MCT-0.66-80 1000/5 class 0.5 415,800 Himel
HLMKP6120080 MCT-0.66-80 1200/5 class 0.5 434,700 Himel
HLMKP6150080 MCT-0.66-80 1500/5 class 0.5 434,700 Himel
HLMKP6200080 MCT-0.66-80 2000/5 class 0.5 535,500 Himel
HLMKP6250080 MCT-0.66-80 2500/5 class 0.5 610,050 Himel
HLMKP6600100 MCT-0.66-100 600/5 class 0.5 396,900 Himel
HLMKP6750100 MCT-0.66-100 750/5 class 0.5 418,950 Himel
HLMKP6800100 MCT-0.66-100 800/5 class 0.5 439,950 Himel
HLMKP61000100 MCT-0.66-100 1000/5 class 0.5 448,350 Himel
HLMKP61200100 MCT-0.66-100 1200/5 class 0.5 476,700 Himel
HLMKP61500100 MCT-0.66-100 1500/5 class 0.5 521,850 Himel
HLMKP62000100 MCT-0.66-100 2000/5 class 0.5 551,250 Himel
HLMKP62500100 MCT-0.66-100 2500/5 class 0.5 602,700 Himel
HLMKP63000100 MCT-0.66-100 3000/5 class 0.5 722,400 Himel
HLMKP61500120 MCT-0.66-120 1500/5 class 0.5 570,150 Himel
HLMKP62000120 MCT-0.66-120 2000/5 class 0.5 633,150 Himel
HLMKP62500120 MCT-0.66-120 2500/5 class 0.5 678,300 Himel
HLMKP63000120 MCT-0.66-120 3000/5 class 0.5 1,068,900 Himel
HLMKP64000120 MCT-0.66-120 4000/5 class 0.5 1,171,800 Himel
HLMKP65000120 MCT-0.66-120 5000/5 class 0.5 1,440,600 Himel
HLMKP6P13030 MCT-0.66-30 30/5 class 1 148,050 Himel
HLMKP6P15030 MCT-0.66-30 50/5 class 1 148,050 Himel
HLMKP6P17530 MCT-0.66-30 75/5 class 1 148,050 Himel
HLMKP6P115030 MCT-0.66-30 150/5 class 1 148,050 Himel
HLMKP6P110030 MCT-0.66-30 100/5 class 1 148,050 Himel
HLMKP6P120030 MCT-0.66-30 200/5 class 1 148,050 Himel
HLMKP6P125030 MCT-0.66-30 250/5 class 1 153,300 Himel
HLMKP6P130030 MCT-0.66-30 300/5 class 1 155,400 Himel
HLMKP6P125040 MCT-0.66-40 250/5 class 1 189,000 Himel
HLMKP6P130040 MCT-0.66-40 300/5 class 1 189,000 Himel
HLMKP6P140040 MCT-0.66-40 400/5 class 1 189,000 Himel
HLMKP6P150040 MCT-0.66-40 500/5 class 1 224,700 Himel
HLMKP6P160040 MCT-0.66-40 600/5 class 1 247,800 Himel
HLMKP6P130050 MCT-0.66-50 300/5 class 1 267,750 Himel
HLMKP6P140050 MCT-0.66-50 400/5 class 1 267,750 Himel
HLMKP6P150050 MCT-0.66-50 500/5 class 1 267,750 Himel
HLMKP6P160050 MCT-0.66-50 600/5 class 1 267,750 Himel
HLMKP6P175050 MCT-0.66-50 1750/5 class 1 296,100 Himel
HLMKP6P180050 MCT-0.66-50 800/5 class 1 296,100 Himel
HLMKP6P1100050 MCT-0.66-50 1000/5 class 1 325,500 Himel
HLMKP6P1120050 MCT-0.66-50 1200/5 class 1 325,500 Himel
HLMKP6P150060 MCT-0.66-60 500/5 class 1 277,200 Himel
HLMKP6P160060 MCT-0.66-60 600/5 class 1 282,450 Himel
HLMKP6P175060 MCT-0.66-60 750/5 class 1 302,400 Himel
HLMKP6P180060 MCT-0.66-60 800/5 class 1 302,400 Himel
HLMKP6P1100060 MCT-0.66-60 1000/5 class 1 332,850 Himel
HLMKP6P1120060 MCT-0.66-60 1200/5 class 1 343,350 Himel
HLMKP6P1150060 MCT-0.66-60 1500/5 class 1 383,250 Himel
HLMKP6P1200060 MCT-0.66-60 2000/5 class 1 383,250 Himel
HLMKP6P160080 MCT-0.66-80 600/5 class 1 357,000 Himel
HLMKP6P175080 MCT-0.66-80 750/5 class 1 368,550 Himel
HLMKP6P180080 MCT-0.66-80 800/5 class 1 368,550 Himel
HLMKP6P1100080 MCT-0.66-80 1000/5 class 1 383,250 Himel
HLMKP6P1120080 MCT-0.66-80 1200/5 class 1 400,050 Himel
HLMKP6P1150080 MCT-0.66-80 1500/5 class 1 400,050 Himel
HLMKP6P1200080 MCT-0.66-80 2000/5 class 1 492,450 Himel
HLMKP6P1250080 MCT-0.66-80 2500/5 class 1 561,750 Himel
HLMKP6P1600100 MCT-0.66-100 600/5 class 1 366,450 Himel
HLMKP6P1750100 MCT-0.66-100 750/5 class 1 386,400 Himel
HLMKP6P1800100 MCT-0.66-100 800/5 class 1 404,250 Himel
HLMKP6P11000100 MCT-0.66-100 1000/5 class 1 412,650 Himel
HLMKP6P11200100 MCT-0.66-100 1200/5 class 1 438,900 Himel
HLMKP6P11500100 MCT-0.66-100 1500/5 class 1 481,950 Himel
HLMKP6P12000100 MCT-0.66-100 2000/5 class 1 506,100 Himel
HLMKP6P12500100 MCT-0.66-100 2500/5 class 1 553,350 Himel
HLMKP6P13000100 MCT-0.66-100 3000/5 class 1 665,700 Himel
HLMKP6P11500120 MCT-0.66-120 1500/5 class 1 522,900 Himel
HLMKP6P12000120 MCT-0.66-120 2000/5 class 1 580,650 Himel
HLMKP6P12500120 MCT-0.66-120 2500/5 class 1 624,750 Himel
HLMKP6P13000120 MCT-0.66-120 3000/5 class 1 983,850 Himel
HLMKP6P14000120 MCT-0.66-120 4000/5 class 1 1,077,300 Himel
HLMKP6P15000120 MCT-0.66-120 5000/5 class 1 1,324,050 Himel
HRT1810382 FUSE 32F 2A 6,300 Himel
HRT1810384 FUSE 32F 4A 6,300 Himel
HRT1810386 FUSE 32F 6A 6,300 Himel
HRT1810388 FUSE 32F 8A 6,300 Himel
HRT18103810 FUSE 32F 10A 6,300 Himel
HRT18103812 FUSE 32F 12A 6,300 Himel
HRT18103816 FUSE 32F 16A 6,300 Himel
HRT18103820 FUSE 32F 20A 6,300 Himel
HRT18103825 FUSE 32F 25A 6,300 Himel
HRT18103832 FUSE 32F 32A 6,300 Himel
HRT1814512 FUSE 63F 2A 12,600 Himel
HRT1814514 FUSE 63F 4A 12,600 Himel
HRT1814516 FUSE 63F 6A 12,600 Himel
HRT1814518 FUSE 63F 8A 12,600 Himel
HRT18145110 FUSE 63F 10A 12,600 Himel
HRT18145112 FUSE 63F 12A 12,600 Himel
HRT18145116 FUSE 63F 16A 12,600 Himel
HRT18145120 FUSE 63F 20A 12,600 Himel
HRT18145125 FUSE 63F 25A 12,600 Himel
HRT18145132 FUSE 63F 32A 12,600 Himel
HRT18145140 FUSE 63F 40A 12,600 Himel
HRT18145150 FUSE 63F 50A 12,600 Himel
HRT18145163 FUSE 63F 63A 12,600 Himel
HRT1832ZXB FUSE HOLDER 32X/1P Resin with Indicator 36,750 Himel
HRT1832Z2XB FUSE HOLDER 32X/2P Resin with Indicator 68,250 Himel
HRT1832Z3XB FUSE HOLDER 32X/3P Resin with Indicator 99,750 Himel
HRT1832ZB FUSE HOLDER 32/1P Resin without Indicator 33,600 Himel
HRT1832Z2B FUSE HOLDER 32/2P Resin without Indicator 63,000 Himel
HRT1832Z3B FUSE HOLDER 32/3P Resin without Indicator 94,500 Himel
HRT1832ZX FUSE HOLDER 32X/1P Nylon with Indicator 36,750 Himel
HRT1832Z2X FUSE HOLDER 32X/2P Nylon with Indicator 68,250 Himel
HRT1832Z3X FUSE HOLDER 32X/3P Nylon with Indicator 99,750 Himel
HRT1832Z FUSE HOLDER 32/1P Nylon without Indicator 33,600 Himel
HRT1832Z2 FUSE HOLDER 32/2P Nylon without Indicator 63,000 Himel
HRT1832Z3 FUSE HOLDER 32/3P Nylon without Indicator 94,500 Himel
HRT1863ZXB FUSE HOLDER 63X/1P Resin with Indicator 73,500 Himel
HRT1863Z2XB FUSE HOLDER 63X/2P Resin with Indicator 147,000 Himel
HRT1863Z3XB FUSE HOLDER 63X/3P Resin with Indicator 231,000 Himel
HRT1863ZB FUSE HOLDER 63/1P Resin without Indicator 68,250 Himel
HRT1863Z2B FUSE HOLDER 63/2P Resin without Indicator 136,500 Himel
HRT1863Z3B FUSE HOLDER 63/3P Resin without Indicator 210,000 Himel
HRT16002 FUSE HRT16-00 2A 63,000 Himel
HRT16004 FUSE HRT16-00 4A 63,000 Himel
HRT16006 FUSE HRT16-00 6A 63,000 Himel
HRT16008 FUSE HRT16-00 8A 63,000 Himel
HRT160010 FUSE HRT16-00 10A 63,000 Himel
HRT160012 FUSE HRT16-00 12A 63,000 Himel
HRT160016 FUSE HRT16-00 16A 63,000 Himel
HRT160020 FUSE HRT16-00 20A 63,000 Himel
HRT160025 FUSE HRT16-00 25A 63,000 Himel
HRT160032 FUSE HRT16-00 32A 63,000 Himel
HRT160040 FUSE HRT16-00 40A 63,000 Himel
HRT160050 FUSE HRT16-00 50A 63,000 Himel
HRT160063 FUSE HRT16-00 63A 63,000 Himel
HRT160080 FUSE HRT16-00 80A 78,750 Himel
HRT1600100 FUSE HRT16-00 100A 78,750 Himel
HRT1600125 FUSE HRT16-00 125A 78,750 Himel
HRT1600160 FUSE HRT16-00 160A 78,750 Himel
HRT16180 FUSE HRT16-1 80A 157,500 Himel
HRT161100 FUSE HRT16-1 100A 157,500 Himel
HRT161125 FUSE HRT16-1 125A 157,500 Himel
HRT161160 FUSE HRT16-1 160A 157,500 Himel
HRT161200 FUSE HRT16-1 200A 157,500 Himel
HRT161250 FUSE HRT16-1 250A 157,500 Himel
HRT162125 FUSE HRT16-2 125A 252,000 Himel
HRT162160 FUSE HRT16-2 160A 252,000 Himel
HRT162200 FUSE HRT16-2 200A 252,000 Himel
HRT162250 FUSE HRT16-2 250A 252,000 Himel
HRT162300 FUSE HRT16-2 300A 252,000 Himel
HRT162315 FUSE HRT16-2 315A 252,000 Himel
HRT162355 FUSE HRT16-2 355A 252,000 Himel
HRT162400 FUSE HRT16-2 400A 252,000 Himel
HRT163315 FUSE HRT16-3 315A 336,000 Himel
HRT163355 FUSE HRT16-3 355A 336,000 Himel
HRT163400 FUSE HRT16-3 400A 336,000 Himel
HRT163450 FUSE HRT16-3 150A 336,000 Himel
HRT163500 FUSE HRT16-3 500A 336,000 Himel
HRT163630 FUSE HRT16-3 630A 336,000 Himel
HRT1600ZS HRT16-00 base (resin) 94,500 Himel
HRT161ZS HRT16-1 250A Resin Base 273,000 Himel
HRT162ZS HRT16-2 400A Resin Base 483,000 Himel
HRT163ZS HRT16-3 630A Resin Base 603,750 Himel
HRT16C HRT-16 Handle 89,250 Himel
HLD1122D21B3 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Pure Green 47,250 Himel
HLD1122D21B4 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Red 47,250 Himel
HLD1122D21B5 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Yellow 47,250 Himel
HLD1122D21B7 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Pure White 47,250 Himel
HLD1122D21B8 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122D41F3 INDICATING LIGHT 22C 110 V AC Green 47,250 Himel
HLD1122D41F4 INDICATING LIGHT 22C 110 V AC RED 47,250 Himel
HLD1122D41F5 INDICATING LIGHT 22C 110 V AC YELLOW 47,250 Himel
HLD1122D41F7 INDICATING LIGHT 22C AC110V Pure White 47,250 Himel
HLD1122D41F8 INDICATING LIGHT 22C AC110V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122D41M3 INDICATING LIGHT 22C AC220V Pure Green 47,250 Himel
HLD1122D41M4 INDICATING LIGHT 22C AC220V Red 47,250 Himel
HLD1122D41M5 INDICATING LIGHT 22C AC220V Yellow 47,250 Himel
HLD1122D41M7 INDICATING LIGHT 22C AC220V Pure White 47,250 Himel
HLD1122D41M8 INDICATING LIGHT 22C AC220V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122D41N3 INDICATING LIGHT 22C AC230V Pure Green 47,250 Himel
HLD1122D41N4 INDICATING LIGHT 22C AC230V Red 47,250 Himel
HLD1122D41N5 INDICATING LIGHT 22C AC230V Yellow 47,250 Himel
HLD1122D41N7 INDICATING LIGHT 22C AC 230V Pure White 47,250 Himel
HLD1122D41N8 INDICATING LIGHT 22C AC 230V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122B21B3 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24VPure Green 50,400 Himel
HLD1122B21B4 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24V Red 50,400 Himel
HLD1122B21B5 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24V Yellow 50,400 Himel
HLD1122B21B7 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24VPure White LED 50,400 Himel
HLD1122B21B8 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24VPure Blue LED 50,400 Himel
HLD1122B21F3 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Green 50,400 Himel
HLD1122B21F4 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Red 50,400 Himel
HLD1122B21F5 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Yellow 50,400 Himel
HLD1122B21F7 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Pure White 50,400 Himel
HLD1122B21F8 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Pure Blue 50,400 Himel
HLD1122B21M3 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Pure Green 50,400 Himel
HLD1122B21M4 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Red 50,400 Himel
HLD1122B21M5 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Yellow 50,400 Himel
HLD1122B21M7 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Pure White 50,400 Himel
HLD1122B21M8 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Pure Blue 50,400 Himel
HLD1122B41N3 INDICATING LIGHT 22A AC230V Green 50,400 Himel
HLD1122B41N4 INDICATING LIGHT 22A AC230V Red 50,400 Himel
HLD1122B41N5 INDICATING LIGHT 22A AC230V Yellow 50,400 Himel
HLD1122B41N7 INDICATING LIGHT 22A AC 230V Pure White 50,400 Himel
HLD1122B41N8 INDICATING LIGHT 22A AC230V Blue 50,400 Himel
HLD1122C21B3 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Pure Green 47,250 Himel
HLD1122C21B4 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Red 47,250 Himel
HLD1122C21B5 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Yellow 47,250 Himel
HLD1122C21B7 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Pure White 47,250 Himel
HLD1122C21B8 INDICATING LIGHT 22C AC.DC 24V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122C41F3 INDICATING LIGHT 22C 110 V AC Green 47,250 Himel
HLD1122C41F4 INDICATING LIGHT 22C 110 V AC RED 47,250 Himel
HLD1122C41F5 INDICATING LIGHT 22C 110 V AC YELLOW 47,250 Himel
HLD1122C41F7 INDICATING LIGHT 22C AC110V Pure White 47,250 Himel
HLD1122C41F8 INDICATING LIGHT 22C AC110V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122C41M3 INDICATING LIGHT 22C AC220V Pure Green 47,250 Himel
HLD1122C41M4 INDICATING LIGHT 22C AC220V Red 47,250 Himel
HLD1122C41M5 INDICATING LIGHT 22C AC220V Yellow 47,250 Himel
HLD1122C41M7 INDICATING LIGHT 22C AC220V Pure White 47,250 Himel
HLD1122C41M8 INDICATING LIGHT 22C AC220V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122C41N3 INDICATING LIGHT 22C AC230V Pure Green 47,250 Himel
HLD1122C41N4 INDICATING LIGHT 22C AC230V Red 47,250 Himel
HLD1122C41N5 INDICATING LIGHT 22C AC230V Yellow 47,250 Himel
HLD1122C41N7 INDICATING LIGHT 22C AC 230V Pure White 47,250 Himel
HLD1122C41N8 INDICATING LIGHT 22C AC 230V Pure Blue 47,250 Himel
HLD1122A21B3 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24VPure Green 50,400 Himel
HLD1122A21B4 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24V Red 50,400 Himel
HLD1122A21B5 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24V Yellow 50,400 Himel
HLD1122A21B7 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24VPure White LED 50,400 Himel
HLD1122A21B8 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 24VPure Blue LED 50,400 Himel
HLD1122A21F3 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Green 50,400 Himel
HLD1122A21F4 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Red 50,400 Himel
HLD1122A21F5 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Yellow 50,400 Himel
HLD1122A21F7 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Pure White 50,400 Himel
HLD1122A21F8 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 110V Pure Blue 50,400 Himel
HLD1122A21M3 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Pure Green 50,400 Himel
HLD1122A21M4 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Red 50,400 Himel
HLD1122A21M5 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Yellow 50,400 Himel
HLD1122A21M7 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Pure White 50,400 Himel
HLD1122A21M8 INDICATING LIGHT 22A AC.DC 220V Pure Blue 50,400 Himel
HLD1122A41N3 INDICATING LIGHT 22A AC230V Green 50,400 Himel
HLD1122A41N4 INDICATING LIGHT 22A AC230V Red 50,400 Himel
HLD1122A41N5 INDICATING LIGHT 22A AC230V Yellow 50,400 Himel
HLD1122A41N7 INDICATING LIGHT 22A AC 230V Pure White 50,400 Himel
HLD1122A41N8 INDICATING LIGHT 22A AC230V Blue 50,400 Himel
HLAY711BN22 PUSHBUTTON HLAY7-11BN NO+NC Black 50,400 Himel
HLAY711BN32 PUSHBUTTON HLAY7-11BN NO+NC Green 50,400 Himel
HLAY711BN42 PUSHBUTTON HLAY7-11BN NO+NC Red 50,400 Himel
HLAY711BN52 PUSHBUTTON HLAY7-11BN NO+NC Yellow 50,400 Himel
HLAY711BN62 PUSHBUTTON HLAY7-11BN NO+NC blue 50,400 Himel
HLAY711M32 PUSHBUTTON HLAY7-11M NO+NC Green 72,450 Himel
HLAY711M42 PUSHBUTTON HLAY7-11M NO+NC Red 72,450 Himel
HLAY711ZS32 PUSHBUTTON HLAY7-11ZSNO+NC Green 72,450 Himel
HLAY711ZS42 PUSHBUTTON HLAY7-11ZSNO+NCRed 72,450 Himel
HLAY711X2022 SELECTOR SWITCH 1NO+1NC Short handle 2-position 50,400 Himel
HLAY711X3022 SELECTOR SWITCH 1NO+1NC Short handle 3-position 50,400 Himel
HLAY711XB2022 SELECTOR SWITCH 1NO+1NC Long handle 2-position 50,400 Himel
HLAY720XB3022 SELECTOR SWITCH 1NO+1NC Long handle 3-position 50,400 Himel
HLAY711Y2002 SELECTOR SWITCH 1NO+1NC 2-position key knob 126,000 Himel
HLAY711Y3002 SELECTOR SWITCH 1NO+1NC 3-position key knob 126,000 Himel
HLAY711D3B2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)24V Green 89,250 Himel
HLAY711D3F2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)1NO+1NC Green 110VΦ22 89,250 Himel
HLAY711D3M2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D (LED) 220V NO+NC Green 89,250 Himel
HLAY711D4B2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)24V Red 89,250 Himel
HLAY711D4F2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)1NO+1NC Red 110VΦ22 89,250 Himel
HLAY711D4M2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D (LED) 220V NO+NC Red 89,250 Himel
HLAY711D5B2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)24V Yellow 89,250 Himel
HLAY711D5F2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)1NO+1NC Yellow 110VΦ22 89,250 Himel
HLAY711D5M2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D (LED) 220V Yellow Φ22 89,250 Himel
HLAY711D6B2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)24V Blue 89,250 Himel
HLAY711D6F2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)1NO+1NC Blue 110VΦ22 89,250 Himel
HLAY711D6M2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D (LED) 220V Blue Φ22 89,250 Himel
HLAY711D7B2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)24V White 89,250 Himel
HLAY711D7F2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D(LED)1NO+1NC White 110VΦ22 89,250 Himel
HLAY711D7M2L ILLUMINATED PUSHBUTTON HLAY7-11D (LED) 220V White Φ22 89,250 Himel
HLAY5BVB3L INDICATING LIGHT BVB3 24V LED Green 94,500 Himel
HLAY5BVB4L INDICATING LIGHT BVB4 24V LED Red 94,500 Himel
HLAY5BVB5L INDICATING LIGHT BVB5 24V LED Yellow 94,500 Himel
HLAY5BVB6L INDICATING LIGHT BVB6 24V LED blue 94,500 Himel
HLAY5BVB1L INDICATING LIGHT BVB1 24V LED white 94,500 Himel
HLAY5BVF3L INDICATING LIGHT BVF63 LED 110V LED Green 94,500 Himel
HLAY5BVF4L INDICATING LIGHT BVF64 LED 110V LED Red 94,500 Himel
HLAY5BVF5L INDICATING LIGHT BVF65 LED 110V LED Yellow 94,500 Himel
HLAY5BVF6L INDICATING LIGHT BVF66 LED 110V Blue 94,500 Himel
HLAY5BVF1L INDICATING LIGHT BVF61 LED 110V LED White 94,500 Himel
HLAY5BVM3L INDICATING LIGHT BVM63 LED 220V220V LED Green 94,500 Himel
HLAY5BVM4L INDICATING LIGHT BVM64 LED 220V220V LED Red 94,500 Himel
HLAY5BVM5L INDICATING LIGHT BVM65 LED 220V Yellow 94,500 Himel
HLAY5BVM6L INDICATING LIGHT BVM66 LED 220V Blue 94,500 Himel
HLAY5BVM1L INDICATING LIGHT BVM61 LED 220V 94,500 Himel
HLAY5BW33B5L ILLUMINATED PUSHBUTTON BW33 24V 1NO+1NC Green LED 126,000 Himel
HLAY5BW34B5L ILLUMINATED PUSHBUTTON BW34 24V 1NO+1NC Red LED 126,000 Himel
HLAY5BW33M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON BW33 220V 1NO+1NC Green LED 126,000 Himel
HLAY5BW34M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON BW34 220V 1NO+1NC Red LED 126,000 Himel
HLAY5EW33B5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW3 Green 24V 1NO+1NC LED 105,000 Himel
HLAY5EW34B5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW3 Red 24V 1NO+1NC LED 105,000 Himel
HLAY5EW33F5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW3 Green 110V 1NO+1NC LED 105,000 Himel
HLAY5EW34F5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW3 Red 110V 1NO+1NC LED 105,000 Himel
HLAY5EW33M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW3365 LED 220V 1NO+1NC Green 105,000 Himel
HLAY5EW34M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW3465 LED 220V 1NO+1NC Red 105,000 Himel
HLAY5EW35M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW35 LED 220V NO+NC Yellow 105,000 Himel
HLAY5EW36M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW36M5 LED 220V 1NO+1NC blue 105,000 Himel
HLAY5EW37M5L ILLUMINATED PUSHBUTTON EW37M5 LED 220V 1NO+1NC pure white 105,000 Himel
HLAY5BL8325 DOUBLE HEAD FLAT BUTTON BL8325 1NO+1NC 136,500 Himel
HLAY5BL8425 DOUBLE HEAD BUTTON BL8425 1NO+1NC 136,500 Himel
HLAY5BW84B5L DOUBLE HEAD BUTTON BW84B5 LED 24V NO+NC 168,000 Himel
HLAY5BW84F5L DOUBLE HEAD BUTTON BW8465 110V LED 168,000 Himel
HLAY5BW84M5L DOUBLE HEAD BUTTON BW84M5 LED 220V NO+NC 168,000 Himel
HLAY5EW84B5L DOUBLE HEAD BUTTON EW84M5L   24V LED 147,000 Himel
HLAY5EW84F5L DOUBLE HEAD BUTTON EW84M5L   110V LED 147,000 Himel
HLAY5EW84M5L DOUBLE HEAD BUTTON EW84M5L   220V LED 147,000 Himel
HLAY5EC31 MUSHROOM HEAD BUTTON EC31 φ40 NO Green 52,500 Himel
HLAY5EC42 MUSHROOM HEAD BUTTON EC42 φ40 1NC Red 52,500 Himel
HLAY5EC35 MUSHROOM HEAD BUTTON EC45 Green 63,000 Himel
HLAY5EC45 MUSHROOM HEAD BUTTON EC45 φ40 1NO+1NC Red 63,000 Himel
HLAY5ER31 MUSHROOM HEAD BUTTON ER31 green 1NO 73,500 Himel
HLAY5ER42 MUSHROOM HEAD BUTTON ER42 φ60 1NC Red 73,500 Himel
HLAY5ER35 MUSHROOM HEAD BUTTON ER35 green 1NO+1NC 84,000 Himel
HLAY5ER45 MUSHROOM HEAD BUTTON ER45 red 1NO+1NC 84,000 Himel
HLAY5BC31 MUSHROOM HEAD BUTTON BC φ40 Green 1NO 57,750 Himel
HLAY5BC42 MUSHROOM HEAD BUTTON BC42 φ40 1NC Red 57,750 Himel
HLAY5BC35 MUSHROOM HEAD BUTTON BC35 Green 73,500 Himel
HLAY5BC45 MUSHROOM HEAD BUTTON BC45 φ40 1NO+1NC Red 73,500 Himel
HLAY5BR31 MUSHROOM HEAD BUTTON BR31 1NO Green 89,250 Himel
HLAY5BR42 MUSHROOM HEAD BUTTON BR42 1NC Red 89,250 Himel
HLAY5BR35 MUSHROOM HEAD BUTTON BR35 1NC+1NC Green 94,500 Himel
HLAY5BR45 MUSHROOM HEAD BUTTON BR45 1NC+1NC Red 94,500 Himel
HLAY5ES431 EMERGENCY STOP BUTTON ES431 Green 1NO 57,750 Himel
HLAY5ES442 EMERGENCY STOP BUTTON ES442    φ30NC Red 57,750 Himel
HLAY5ES435 EMERGENCY STOP BUTTON ES435 Green 1NO+1NC 73,500 Himel
HLAY5ES445 EMERGENCY STOP BUTTON ES445 red 1NO+1NC 73,500 Himel
HLAY5ES531 EMERGENCY STOP BUTTON ES531 Green 1NO 68,250 Himel
HLAY5ES542 EMERGENCY STOP BUTTON ES542 φ40 1NC Red 68,250 Himel
HLAY5ES535 EMERGENCY STOP BUTTON ES535 Green 1NO+1NC 84,000 Himel
HLAY5ES545 EMERGENCY STOP BUTTON ES545 φ40 1NO+1NC Red 84,000 Himel
HLAY5ES631 EMERGENCY STOP BUTTON ES631 Green 1NO 78,750 Himel
HLAY5ES642 EMERGENCY STOP BUTTON ES642 φ60 1NC Red 78,750 Himel
HLAY5ES635 EMERGENCY STOP BUTTON ES635 Green 1NO+1NC 94,500 Himel
HLAY5ES645 EMERGENCY STOP BUTTON ES645 red 1N0+1NC 94,500 Himel
HLAY5BS431 EMERGENCY STOP BUTTON BS431 Green 1NO 89,250 Himel
HLAY5BS442 EMERGENCY STOP BUTTON BS442   φ30NC Red 89,250 Himel
HLAY5BS435 EMERGENCY STOP BUTTON BS435 Green 1NO+1NC 115,500 Himel
HLAY5BS445 EMERGENCY STOP BUTTON BS445 30 Red 1NO+1NC 115,500 Himel
HLAY5BS531 EMERGENCY STOP BUTTON BS531 Green 1NO 99,750 Himel
HLAY5BS542 EMERGENCY STOP BUTTON BS542 φ40 1NC Red 99,750 Himel
HLAY5BS535 EMERGENCY STOP BUTTON BS535 Green 1NO+1NC 126,000 Himel
HLAY5BS545 EMERGENCY STOP BUTTON BS545 NO+NC Red 126,000 Himel
HLAY5BS631 EMERGENCY STOP BUTTON BS631 Green 1NO 120,750 Himel
HLAY5BS642 EMERGENCY STOP BUTTON BS642 φ60 1NC Red 120,750 Himel
HLAY5BS635 EMERGENCY STOP BUTTON BS635 Green 1NO+1NC 141,750 Himel
HLAY5BS645 EMERGENCY STOP BUTTON BS645 Φ60 Red 1NO+1NC 141,750 Himel
HLAY5EA31 PUSHBUTTON EA31 NO Green 52,500 Himel
HLAY5EA42 PUSHBUTTON EA42 NC Red 52,500 Himel
HLAY5EA55 PUSHBUTTON EA 1NO+1NC Yellow 63,000 Himel
HLAY5EA65 PUSHBUTTON EA65 Blue 1NO+1NC 63,000 Himel
HLAY5EA15 PUSHBUTTON EA15 white 63,000 Himel
HLAY5EA25 PUSHBUTTON EA25 1NO+1NC Black 63,000 Himel
HLAY5BA31 PUSHBUTTON BA31 NO Green 78,750 Himel
HLAY5BA42 PUSHBUTTON BA42 NC Red 78,750 Himel
HLAY5BA55 PUSHBUTTON BA55 NO+NC Yellow 89,250 Himel
HLAY5BA65 PUSHBUTTON BA65 NO+NC Blue 89,250 Himel
HLAY5BA15 PUSHBUTTON BA15 NC White 89,250 Himel
HLAY5BA25 PUSHBUTTON BA25 NC BHLAck 89,250 Himel
HLAY5ED21 SELECTOR SWITCH ED21 1NO Two Black 52,500 Himel
HLAY5ED25 SELECTOR SWITCH ED25 1NO+1NC Two Black 63,000 Himel
HLAY5ED33 SELECTOR SWITCH ED33 2NO Three Black 63,000 Himel
HLAY5EJ21 SELECTOR SWITCH EJ21 NO Two Black 52,500 Himel
HLAY5EJ25 SELECTOR SWITCH EJ25 NO+NC Two Black 63,000 Himel
HLAY5EJ33 SELECTOR SWITCH EJ332 NO Three Black 63,000 Himel
HLAY5EG21 SELECTOR SWITCH EG21 NO Two Location 105,000 Himel
HLAY5EG25 SELECTOR SWITCH EG25 NO+NC Two Location 115,500 Himel
HLAY5EG33 SELECTOR SWITCH EG33 2NO Three Location 115,500 Himel
HLAY5BD21 SELECTOR SWITCH BD21 NO Two Black 78,750 Himel
HLAY5BD25 SELECTOR SWITCH BD25 NO+NC Two Black 89,250 Himel
HLAY5BD33 SELECTOR SWITCH BD33 2NO Three Black 89,250 Himel
HLAY5BJ21 SELECTOR SWITCH BJ21 1NO Two Black 78,750 Himel
HLAY5BJ25 SELECTOR SWITCH BJ25 1NO 1NC two Black 89,250 Himel
HLAY5BJ33 SELECTOR SWITCH BJ33 2NO Three Black 89,250 Himel
HLAY5BG21 SELECTOR SWITCH BG21 NO Two Location 136,500 Himel
HLAY5BG25 SELECTOR SWITCH BG25 NO+NC Two Location 147,000 Himel
HLAY5BG33 SELECTOR SWITCH BG332 NO Three Location 147,000 Himel
HLAY5BE101 AUXILIARY CONTACT BE 1NO 21,000 Himel
HLAY5BE102 AUXILIARY CONTACT BE 1NC 21,000 Himel
HLAY5BE103 AUXILIARY CONTACT BE 2NO 42,000 Himel
HLAY5BE104 AUXILIARY CONTACT BE 2NC 42,000 Himel
HLAY5BE105 AUXILIARY CONTACT BE NC 1 + NO1 42,000 Himel
HDB6SN1C6 MCB 1P C 6A  6KA 61,950 Himel
HDB6SN1C10 MCB 1P C 10A  6KA 61,950 Himel
HDB6SN1C16 MCB 1P C 16A  6KA 61,950 Himel
HDB6SN1C20 MCB 1P C 20A  6KA 61,950 Himel
HDB6SN1C25 MCB 1P C 25A  6KA 61,950 Himel
HDB6SN1C32 MCB 1P C 32A  6KA 61,950 Himel
HDB6SN1C40 MCB 1P C 40A  6KA 61,950 Himel
HDB6SL1C50 MCB 1P C 50A  4.5KA 61,950 Himel
HDB6SL1C63 MCB 1P C 63A  4.5KA 61,950 Himel
HDB6SN2C6 MCB 2P C 6A  6KA 132,300 Himel
HDB6SN2C10 MCB 2P C 10A  6KA 132,300 Himel
HDB6SN2C16 MCB 2P C 16A  6KA 132,300 Himel
HDB6SN2C20 MCB 2P C 20A  6KA 132,300 Himel
HDB6SN2C25 MCB 2P C 25A  6KA 132,300 Himel
HDB6SN2C32 MCB 2P C 32A  6KA 132,300 Himel
HDB6SN2C40 MCB 2P C 40A  6KA 132,300 Himel
HDB6SL2C50 MCB 2P C 50A  4.5KA 132,300 Himel
HDB6SL2C63 MCB 2P C 63A  4.5KA 132,300 Himel
HDB6SN3C6 MCB 3P C 6A  6KA 214,200 Himel
HDB6SN3C10 MCB 3P C 10A  6KA 214,200 Himel
HDB6SN3C16 MCB 3P C 16A  6KA 214,200 Himel
HDB6SN3C20 MCB 3P C 20A  6KA 214,200 Himel
HDB6SN3C25 MCB 3P C 25A  6KA 214,200 Himel
HDB6SN3C32 MCB 3P C 32A  6KA 214,200 Himel
HDB6SN3C40 MCB 3P C 40A  6KA 214,200 Himel
HDB6SL3C50 MCB 3P C 50A  4.5KA 214,200 Himel
HDB6SL3C63 MCB 3P C 63A  4.5KA 214,200 Himel
HDB6SN4C6 MCB 4P C 6A  6KA 376,950 Himel
HDB6SN4C10 MCB 4P C 10A  6KA 376,950 Himel
HDB6SN4C16 MCB 4P C 16A  6KA 376,950 Himel
HDB6SN4C20 MCB 4P C 20A  6KA 376,950 Himel
HDB6SN4C25 MCB 4P C 25A  6KA 376,950 Himel
HDB6SN4C32 MCB 4P C 32A  6KA 376,950 Himel
HDB6SN4C40 MCB 4P C 40A  6KA 376,950 Himel
HDB6SL4C50 MCB 4P C 50A  4.5KA 376,950 Himel
HDB6SL4C63 MCB 4P C 63A  4.5KA 376,950 Himel
HDB2H1C80 MCB 1P C 80A  10KA 174,300 Himel
HDB2H1C100 MCB 1P C 100A  10KA 174,300 Himel
HDB2H1C125 MCB 1P C 125A  10KA 174,300 Himel
HDB2H2C80 MCB 2P C 80A  10KA 387,450 Himel
HDB2H2C100 MCB 2P C 100A  10KA 387,450 Himel
HDB2H2C125 MCB 2P C 125A  10KA 387,450 Himel
HDB2H3C80 MCB 3P C 80A  10KA 613,200 Himel
HDB2H3C100 MCB 3P C 100A  10KA 613,200 Himel
HDB2H3C125 MCB 3P C 125A  10KA 613,200 Himel
HDB2H4C80 MCB 4P C 80A  10KA 781,200 Himel
HDB2H4C100 MCB 4P C 100A  10KA 781,200 Himel
HDB2H4C125 MCB 4P C 125A  10KA 781,200 Himel
HDM163L103 MCCB 63L 3P 10A, 25kA (For distribution power) 667,800 Himel
HDM163L163 MCCB 63L 3P 16A, 25kA (For distribution power) 667,800 Himel
HDM163L203 MCCB 63L 3P 20A, 25kA (For distribution power) 667,800 Himel
HDM163L253 MCCB 63L 3P 25A, 25kA (For distribution power) 667,800 Himel
HDM163L323 MCCB 63L 3P 32A, 25kA (For distribution power) 680,400 Himel
HDM163L403 MCCB 63L 3P 40A, 25kA (For distribution power) 680,400 Himel
HDM163L503 MCCB 63L 3P 50A, 25kA (For distribution power) 680,400 Himel
HDM163L633 MCCB 63L 3P 63A, 25kA (For distribution power) 751,800 Himel
HDM1100L803 MCCB 100L 3P 80A, 35kA (For distribution power) 804,300 Himel
HDM1100L1003 MCCB 100L 3P 100A, 35kA (For distribution power) 804,300 Himel
HDM1225L1253 MCCB 225L 3P 125A, 35kA (For distribution power) 1,413,300 Himel
HDM1225L1603 MCCB 225L 3P 160A, 35kA (For distribution power) 1,413,300 Himel
HDM1225L1803 MCCB 225L 3P 180A, 35kA (For distribution power) 1,413,300 Himel
HDM1225L2003 MCCB 225L 3P 200A, 35kA (For distribution power) 1,413,300 Himel
HDM1225L2253 MCCB 225L 3P 225A, 35kA (For distribution power) 1,413,300 Himel
HDM1400L2503 MCCB 400L 3P 250A, 50kA (For distribution power) 2,347,800 Himel
HDM1400L3153 MCCB 400L 3P 315A, 50kA (For distribution power) 3,502,800 Himel
HDM1400L3503 MCCB 400L 3P 350A, 50kA (For distribution power) 3,502,800 Himel
HDM1400L4003 MCCB 400L 3P 400A, 50kA (For distribution power) 3,502,800 Himel
HDM1630L5003 MCCB 630L 3P 500A, 50kA (For distribution power) 7,230,300 Himel
HDM1630L6303 MCCB 630L 3P 630A, 50kA (For distribution power) 7,230,300 Himel
HDM1800L7003 MCCB 800L 3P 700A, 50kA (For distribution power) 8,154,300 Himel
HDM1800L8003 MCCB 800L 3P 800A, 50kA (For distribution power) 8,154,300 Himel
HDM163M103 MCCB 63M 3P 10A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M163 MCCB 63M 3P 16A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M203 MCCB 63M 3P 20A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M253 MCCB 63M 3P 25A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M323 MCCB 63M 3P 32A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M403 MCCB 63M 3P 40A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M503 MCCB 63M 3P 50A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM163M633 MCCB 63M 3P 63A, 50kA (For distribution power) 1,045,800 Himel
HDM1100M803 MCCB 100M 3P 80A, 50kA (For distribution power) 1,134,000 Himel
HDM1100M1003 MCCB 100M 3P 100A, 50kA (For distribution power) 1,134,000 Himel
HDM1225M1253 MCCB 225M 3P 125A, 50kA (For distribution power) 2,064,300 Himel
HDM1225M1603 MCCB 225M 3P 160A, 50kA (For distribution power) 2,064,300 Himel
HDM1225M1803 MCCB 225M 3P 180A, 50kA (For distribution power) 2,064,300 Himel
HDM1225M2003 MCCB 225M 3P 200A, 50kA (For distribution power) 2,064,300 Himel
HDM1225M2253 MCCB 225M 3P 225A, 50kA (For distribution power) 2,064,300 Himel
HDM1400M2503 MCCB 400M 3P 250A, 70kA (For distribution power) 3,954,300 Himel
HDM1400M3153 MCCB 400M 3P 315A, 70kA (For distribution power) 3,954,300 Himel
HDM1400M3503 MCCB 400M 3P 350A, 70kA (For distribution power) 3,954,300 Himel
HDM1400M4003 MCCB 400M 3P 400A, 70kA (For distribution power) 3,954,300 Himel
HDM1630M5003 MCCB 630M 3P 500A, 70kA (For distribution power) 8,364,300 Himel
HDM1630M6303 MCCB 630M 3P 630A, 70kA (For distribution power) 8,364,300 Himel
HDM1800M7003 MCCB 800M 3P 700A, 70kA (For distribution power) 9,424,800 Himel
HDM1800M8003 MCCB 800M 3P 800A, 70kA (For distribution power) 9,424,800 Himel
HDM11250M10003 MCCB 1250 3P 1000A, 85kA (For distribution power) 19,809,300 Himel
HDM11250M12503 MCCB 1250 3P 1250A, 85kA (For distribution power) 20,260,800 Himel
HDM1100M102 MCCB 100M 2P 10A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M162 MCCB 100M 2P 16A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M202 MCCB 100M 2P 20A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M252 MCCB 100M 2P 25A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M322 MCCB 100M 2P 32A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M402 MCCB 100M 2P 40A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M502 MCCB 100M 2P 50A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M632 MCCB 100M 2P 63A, 50kA (For distribution power) 814,800 Himel
HDM1100M802 MCCB 100M 2P 80A, 50kA (For distribution power) 869,400 Himel
HDM1100M1002 MCCB 100M 2P 100A, 50kA (For distribution power) 869,400 Himel
HDM1225M1252 MCCB 225M 2P 125A, 50kA (For distribution power) 1,060,500 Himel
HDM1225M1602 MCCB 225M 2P 160A, 50kA (For distribution power) 1,060,500 Himel
HDM1225M1802 MCCB 225M 2P 180A, 50kA (For distribution power) 1,060,500 Himel
HDM1225M2002 MCCB 225M 2P 200A, 50kA (For distribution power) 1,060,500 Himel
HDM163M104 MCCB 63M 4P 10A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M164 MCCB 63M 4P 16A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M204 MCCB 63M 4P 20A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M254 MCCB 63M 4P 25A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M324 MCCB 63M 4P 32A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M404 MCCB 63M 4P 40A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M504 MCCB 63M 4P 50A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM163M634 MCCB 63M 4P 63A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM1100M804 MCCB 100M 4P 80A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM1100M1004 MCCB 100M 4P 100A, 50kA (For distribution power) 1,329,300 Himel
HDM1225M1254 MCCB 225M 4P 125A, 50kA (For distribution power) 2,190,300 Himel
HDM1225M1604 MCCB 225M 4P 160A, 50kA (For distribution power) 2,190,300 Himel
HDM1225M1804 MCCB 225M 4P 180A, 50kA (For distribution power) 2,190,300 Himel
HDM1225M2004 MCCB 225M 4P 200A, 50kA (For distribution power) 2,190,300 Himel
HDM1225M2254 MCCB 225M 4P 225A, 50kA (For distribution power) 2,190,300 Himel
HDM1400M2504 MCCB 400M 4P 250A, 70kA (For distribution power) 5,468,400 Himel
HDM1400M3154 MCCB 400M 4P 315A, 70kA (For distribution power) 5,468,400 Himel
HDM1400M3504 MCCB 400M 4P 350A, 70kA (For distribution power) 5,468,400 Himel
HDM1400M4004 MCCB 400M 4P 400A, 70kA (For distribution power) 5,468,400 Himel
HDM1630M5004 MCCB 630M 4P 500A, 70kA (For distribution power) 9,414,300 Himel
HDM1630M6304 MCCB 630M 4P 630A, 70kA (For distribution power) 9,414,300 Himel
HDM1800M7004 MCCB 800M 4P 700A, 70kA (For distribution power) 9,414,300 Himel
HDM1800M8004 MCCB 800M 4P 800A, 70kA (For distribution power) 10,884,300 Himel
HDM1100MCHAC230 HDM1-100 Motor Mechanism AC230V 2,152,500 Himel
HDM1100MCHAC400 HDM1-100 Motor Mechanism AC400V 2,152,500 Himel
HDM1100MN230D5 HDM1-100 MN 230V 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1100MN400D5 HDM1-100 MN 400V 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1100MX230D5 HDM1-100 MX 230V 500mm Wire Connection 997,500 Himel
HDM1100MX400D5 HDM1-100 MX 400V 500mm Wire Connection 997,500 Himel
HDM1100OFD5 HDM1-100 OF 500mm Wire Connection 231,000 Himel
HDM1100SDD5 HDM1-100 SD 500mm Wire Connection 231,000 Himel
HDM1100TS HDM1-100 Square Handle 472,500 Himel
HDM11250MCHAC230 HDM1-1250 Motor Mechanism AC230V 5,985,000 Himel
HDM11250MCHAC400 HDM1-1250 Motor Mechanism AC400V 5,985,000 Himel
HDM11250MN230D5 HDM1-1250 MN 230V 500mm Wire Connection 3,045,000 Himel
HDM11250MN400D5 HDM1-1250 MN 400V 500mm Wire Connection 3,045,000 Himel
HDM11250MX230D5 HDM1-1250 MX 230V 500mm Wire Connection 3,045,000 Himel
HDM11250MX400D5 HDM1-1250 MX 400V 500mm Wire Connection 3,045,000 Himel
HDM11250OFD5 HDM1-1250 OF(2NONC) 500mm Wire Connection 1,785,000 Himel
HDM1225MCHAC230 HDM1-225 Motor Mechanism AC230V 2,467,500 Himel
HDM1225MCHAC400 HDM1-225 Motor Mechanism AC400V 2,467,500 Himel
HDM1225MN230D5 HDM1-225 MN 230V 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1225MN400D5 HDM1-225 MN 400V 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1225MX230D5 HDM1-225 MX 230V 500mm Wire Connection 1,050,000 Himel
HDM1225MX400D5 HDM1-225 MX 400V 500mm Wire Connection 1,050,000 Himel
HDM1225OFD5 HDM1-225 OF 500mm Wire Connection 336,000 Himel
HDM1225SDD5 HDM1-225 SD 500mm Wire Connection 336,000 Himel
HDM1225TS HDM1-225 Square Handle 577,500 Himel
HDM1400MCHAC230 HDM1-400 Motor Mechanism AC230V 5,355,000 Himel
HDM1400MCHAC400 HDM1-400 Motor Mechanism AC400V 5,355,000 Himel
HDM1400MN230D5 HDM1-400 MN 230V 500mm Wire Connection 1,785,000 Himel
HDM1400MN400 HDM1-400 MN 400V 1,785,000 Himel
HDM1400MX230D5 HDM1-400 MX 230V 500mm Wire Connection 1,890,000 Himel
HDM1400MX400D5 HDM1-400 MX 400V 500mm Wire Connection 1,890,000 Himel
HDM1400OFD5 HDM1-400 OF(2NONC) 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1400SDD5 HDM1-400 SD 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1400TS HDM1-400 Square Handle 682,500 Himel
HDM1630MCHAC230 HDM1-630 Motor Mechanism AC230V 5,670,000 Himel
HDM1630MCHAC400 HDM1-630 Motor Mechanism AC400V 5,670,000 Himel
HDM1630MN230D5 HDM1-630 MN 230V 500mm Wire Connection 1,785,000 Himel
HDM1630MN400D5 HDM1-630 MN 400V 500mm Wire Connection 1,785,000 Himel
HDM1630MX230D5 HDM1-630 MX 230V 500mm Wire Connection 1,890,000 Himel
HDM1630MX400D5 HDM1-630 MX 400V 500mm Wire Connection 1,890,000 Himel
HDM1630OFD5 HDM1-630 OF(2NONC) 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1630SDD5 HDM1-630 SD 500mm Wire Connection 577,500 Himel
HDM1630TS HDM1-630 Square Handle 787,500 Himel
HDM1LE100M163T ELCB-100 3P 16A 300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M203T ELCB-100 3P 20A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M253T ELCB-100 3P 25A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M323T ELCB-100 3P 32A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M403T ELCB-100 3P 40A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M503T ELCB-100 3P 50A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M633T ELCB-100 3P 63A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M803T ELCB-100 3P 80A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE100M1003T ELCB-100 3P 100A  300mA 1,749,300 Himel
HDM1LE225M1253T ELCB-225 3P 125A  300mA 3,082,800 Himel
HDM1LE225M1603T ELCB-225 3P 160A  300mA 3,082,800 Himel
HDM1LE225M2003T ELCB-225 3P 200A  300mA 3,082,800 Himel
HDM1LE225M2253T ELCB-225 3P 225A  300mA 3,082,800 Himel
HDM1LE400M2503T ELCB-400 3P 250A  300mA 6,789,300 Himel
HDM1LE400M3153T ELCB-400 3P 315A  300mA 6,789,300 Himel
HDM1LE400M4003T ELCB-400 3P 400A  300mA 6,789,300 Himel
HDM1LE100M164TA ELCB-100 4P 16A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M204TA ELCB-100 4P 20A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M254TA ELCB-100 4P 25A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M324TA ELCB-100 4P 32A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M404TA ELCB-100 4P 40A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M504TA ELCB-100 4P 50A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M634TA ELCB-100 4P 63A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M804TA ELCB-100 4P 80A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE100M1004TA ELCB-100 4P 100A  300mA 2,799,300 Himel
HDM1LE225M1254TA ELCB-225 4P 125A  300mA 3,502,800 Himel
HDM1LE225M1604TA ELCB-225 4P 160A  300mA 3,502,800 Himel
HDM1LE225M2004TA ELCB-225 4P 200A  300mA 3,502,800 Himel
HDM1LE225M2254TA ELCB-225 4P 225A  300mA 3,502,800 Himel
HDM1LE400M2504TA ELCB-400 4P 250A  300mA 6,310,500 Himel
HDM1LE400M3154TA ELCB-400 4P 315A  300mA 6,310,500 Himel
HDM1LE400M4004TA ELCB-400 4P 400A  300mA 6,310,500 Himel
HDW320S063FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 630A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 44,064,300 Himel
HDW320S083FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 800A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 46,164,301 Himel
HDW320S0103FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 1000A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 48,264,302 Himel
HDW320S0123FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 1250A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 49,314,303 Himel
HDW320S0163FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 1600A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 51,414,304 Himel
HDW320S0203FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 2000A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 56,664,305 Himel
HDW340M253FHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 2500A 100KA FIXED WITH ACCESSORIES 96,197,850 Himel
HDW340M323FHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 3200A 100KA FIXED WITH ACCESSORIES 110,630,100 Himel
HDW340M403FHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 4000A 100KA FIXED WITH ACCESSORIES 174,144,600 Himel
HDW320S064FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 630A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 50,364,300 Himel
HDW320S084FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 800A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 52,464,300 Himel
HDW320S0104FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 1000A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 54,564,300 Himel
HDW320S0124FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 1250A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 58,764,300 Himel
HDW320S0164FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 1600A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 59,814,300 Himel
HDW320S0204FHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 2000A 65KA FIXED WITH ACCESSORIES 66,114,300 Himel
HDW340M254FHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 2500A 100KA FIXED WITH ACCESSORIES 106,339,800 Himel
HDW340M324FHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 3200A 100KA FIXED WITH ACCESSORIES 129,637,200 Himel
HDW340M404FHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 4000A 100KA FIXED WITH ACCESSORIES 212,571,450 Himel
HDW320S063DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 630A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 57,714,300 Himel
HDW320S083DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 800A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 58,764,300 Himel
HDW320S0103ĐHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 1000A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 59,814,300 Himel
HDW320S0123DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 1250A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 60,864,300 Himel
HDW320S0163DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 1600A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 61,914,300 Himel
HDW320S0203DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 2000A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 68,214,300 Himel
HDW340M253DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 2500A 100KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 127,825,950 Himel
HDW340M323DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 3200A 100KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 151,297,650 Himel
HDW340M403DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 4000A 100KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 221,834,550 Himel
HDW363M503DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 5000A 120KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 242,199,300 Himel
HDW363M633DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 3P 6300A 120KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 279,999,300 Himel
HDW320S064DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 630A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 64,119,300 Himel
HDW320S084DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 800A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 65,169,300 Himel
HDW320S0104ĐHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 1000A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 66,219,300 Himel
HDW320S0124DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 1250A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 67,269,300 Himel
HDW320S0164DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 1600A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 69,369,300 Himel
HDW320S0204DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 2000A 65KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 78,819,300 Himel
HDW340M254DHNN56M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 2500A 100KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 143,624,250 Himel
HDW340M324DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 3200A 100KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 169,997,100 Himel
HDW340M404DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 4000A 100KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 241,149,300 Himel
HDW363M504DHNN54M HDW3 AIR CIRCUIRT BREAKER 4P 5000A 120KA DRAWOUT WITH ACCESSORIES 262,149,300 Himel

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác