Thiết bị điện GIC- INDIA

Timers & Timer Switch

Hour meter & Count

Bộ lập trình logic Gic

Module và bộ nguồn Gic

 • Bộ nguồn DC GIC 24BS24BD1F

  Bộ nguồn DC GIC 24BS24BD1F Mã hàng: 24BS24BD1F • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao…
 • Bộ nguồn DC GIC 24BS241D2F

  Bộ nguồn DC GIC 24BS241D2F Mã hàng: 24BS241D2F • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao và…
 • Bộ nguồn DC GIC 24BS24AD4E

  Bộ nguồn DC GIC 24BS24AD4E Mã hàng: 24BS24AD4E • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao…
 • Bộ nguồn DC GIC 24AS244D6D

  Bộ nguồn DC GIC 24AS244D6D Mã hàng: 24AS244D6D • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao…
 • Module truyền thông GIC G8XDTR4

  Module truyền thông GIC G8XDTR4 Mã hàng: G8XDTR4 Kết nối qua cổng RS 485 Kết nối Smart Relay đến HMI EMI/EMC:…
 • Module truyền thông GIC G7XDTR4

  Module truyền thông GIC G7XDTR4 Mã hàng: G7XDTR4 Kết nối qua cổng RS 485 Kết nối Smart Relay đến HMI Mã…
 • Module truyền thông GIC G8DDT10E

  Module truyền thông GIC G8DDT10E Smart Relay Genie-NX Mã hàng: G8DDT10E Hỗ trợ mở rộng lên 48 chân I/O Lập trình…
 • Module truyền thông GIC G7DDT10E

  Module truyền thông GIC G7DDT10E Smart Relay Genie-NX Mã hàng: G7DDT10E Hỗ trợ mở rộng lên 48 chân I/O Lập trình…

Bộ bảo vệ Gic

Bộ chuyển đổi Converters Gic

Bộ điều khiển mực chất lỏng Gic

Bộ điều khiển nhiệt độ Gic

Bộ báo pha Gic

Hỗ trợ

Chọn kênh để liên hệ với chúng tôi

Đăng nhập