Thiết bị điện Himel

Chống sét lan truyền Himel

Ổ cắm‚ phích cắm công nghiệp

 • Ổ cắm cố định IP44

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ cắm cố định IP44/IP67

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ cắm di động IP44/IP67

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phích cắm IP44

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phích cắm IP44/IP67

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Hỗ trợ

Chọn kênh để liên hệ với chúng tôi

Đăng nhập