Thiết bị điện Schneider

ACB - Máy cắt không khí

 • ACB EasyPact EVS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ACB MasterPact MTZ

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ACB MasterPact MVS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ACB MasterPact NT

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ACB MasterPact NW

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Biến dòng CT Schneider

Bộ bảo vệ MICROLOGIC Schneider

 • Compact NS>630A Draw out

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Compact NS>630A Fixed

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • External sensor

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Masterpact NT drawout

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Masterpact NT fixed

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Masterpact NW drawout

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Masterpact NW fixed

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Bộ điều khiển nhiệt độ Schneider

 • Bộ làm mát

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Cảm biến nhiệt độ điện tử

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Điện trở sấy

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Quạt thông gió

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Bộ lập trình Zelio Logic

Bộ nguồn Schneider

Cảm biến Schneider

Cáp mạng Schneider

Cầu chì bảo vệ Schneider

Cầu dao cắt tải Interpact

 • Interpact INS 3P

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Interpact INS 4P

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Cầu đấu Schneider

CB bảo vệ động cơ GV,GZ

Chống giật Schneider

 • Chống giật RCBO Acti9 300mA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Chống giật RCBO Acti9 30mA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Chống giật RCBO Easy9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Chống giật RCBO Easy9 Slim

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Chống giật RCCB Easy9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCCB Acti9 iID

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCCB Acti9 iIDK

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Chống sét Schneider

 • Chống sét Acti9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Chống sét Easy9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Công tắc hành trình Schneider

Đèn tầng Harmony Schneider

 • Đèn tầng Harmony XVC

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Đèn tầng Harmony XVG

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Đèn tầng Harmony XVM

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Hộp nút nhấn Harmony XAL

Khởi động từ Schneider

Màn hình cảm ứng HMI

Màn hình cảm ứng Pro-face

 • Màn hình Pro-face GP4000

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Màn hình Pro-face GP4100

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Màn hình Pro-face PS5000

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Màn hình Pro-face SP5000

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Màn hình Pro-face SP5000X

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Màn hình Pro-face ST6000

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Multi-Converter Pro-face

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCB Schneider

 • Contactor Acti9 iCT

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MBC Acti9 iK60N Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Acti9 iC120H Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Acti9 iC120N Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Acti9 iC60H Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Acti9 iC60H-DC Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Acti9 iC60L Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Acti9 iC60N Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Easy9 Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phụ kiện Acti9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Vigi module MCB iC60

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCCB Schneider

 • MCCB - EasyPact EZS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Compact NS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Compact NSX

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Compact NSXm

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Easypact CVS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB EasyPact EZC

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Nút nhấn, đèn báo, chuyển mạch XA2E, XB4, XB5, XB7

Ổ cắm, phích cắm công nghiệp

Ổ cắm‚ phích cắm phòng thấm nước

 • Series 56

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

PLC Modicom Schneider

Relay Schneider

Rơ le điều khiển loại K & D

Rơ le nhiệt Schneider

Rơ le trung gian Schneider

 • Phụ kiện cho Relay RXM

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Relay RXM Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Rơle Acti9 Schneider

 • Cầu chì cách ly STI

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Cầu dao cách ly Acti9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Rơle xung Acti9 iTL Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Time delay Acti9

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Tay điều khiển cầu trục

 • Joystick Controller XD2

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Joystick Controller XD5

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tay điều khiển XACA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị trung thế

 • Cầu chì trung thế

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Rơle Sepam

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Thiết bị chỉ thị đường truyền Flair

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tủ RMU Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Catalogue và tài liệu Schneider

 • Catalogue Schneider

  Tài liệu thiết bị điện Schneider Electric Catalogues Schneider 2020 MCCB EasyPact EZC EasyPact CVS Catalog MCCB EasyPact EZS Cataloge…

Đèn pha Led Mureva

Tủ điện Schneider

Công tắc Ổ cắm Schneider

 • Dòng AvatarOn A

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng E30 & ESM

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ âm sàn Scheider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phích cắm Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng NEO

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng S-Classic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng Zencelo A

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng AvatarOn

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng Concept

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng S-Flexi

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Dòng Vivace

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Đồng hồ đa năng Schneider

Khởi động mềm ATS

 • Khởi động mềm ATS01

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Khởi động mềm ATS22

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Khởi động mềm ATS48

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Biến tần Schneider

Bộ chuyển nguồn ATS

Hỗ trợ

Chọn kênh để liên hệ với chúng tôi

Đăng nhập