MCB Acti9 iC60L Schneider

MCB Acti9 iC60L Schneider

 • Sản phẩm
 • Tài liệu kỹ thuật
 • STT
  Sản phẩm
  Đơn giá (vnđ)
  T.Trạng
  Mua
 • 1
  Aptomat Schneider A9F94101

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94101 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 1A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 2
  Aptomat Schneider A9F94102

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94102 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 2A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 3
  Aptomat Schneider A9F94103

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94103 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 3A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 4
  Aptomat Schneider A9F94104

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94104 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 4A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 5
  Aptomat Schneider A9F94106

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94106 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 6A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 6
  Aptomat Schneider A9F94110

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94110 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 10A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 7
  Aptomat Schneider A9F94116

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94116 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 16A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 8
  Aptomat Schneider A9F94120

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94120 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 20A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 9
  Aptomat Schneider A9F94125

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94125 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 25A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 10
  Aptomat Schneider A9F94132

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94132 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 32A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 11
  Aptomat Schneider A9F94140

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V  Model : A9F94140 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 40A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 12
  Aptomat Schneider A9F94150

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94150 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 50A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P,…

  Còn hàng
 • 13
  Aptomat Schneider A9F94163

  Acti9 iC60L  1P, 15kA, 230V Model : A9F94163-Aptomat Schneider Acti9 iC60L 63A, 1P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng…

  Còn hàng
 • 14
  Aptomat Schneider A9F94201

  Acti9 iC60L  2P, 15kA, 230V Model : A9F94201 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 1A, 2P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P, 4P…

  Còn hàng
 • 15
  Aptomat Schneider A9F94202

  Acti9 iC60L  2P, 15kA, 230V Model : A9F94202 - Aptomat Schneider Acti9 iC60L 2A, 2P, 15kA, 230V  MCB 1P, 2P, 3P, 4P…

  Còn hàng
 • Tài liệu
  ngày
  Kích thước
  Định dạng

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Hỗ trợ

Chọn kênh để liên hệ với chúng tôi

Đăng nhập