Động cơ Elektrim

Động cơ Elektrim 2 cực

 • Động cơ Elektrim 0.37kW Type EM71A-2 

  Động cơ điện 0.37kW Elektrim Type EM71A-2   - Mã sản phẩm: EM71A-2  - Thông số kỹ thuật: 0.37kW 0.5HP, 3P 380V 50HZ 2750rpm 2 cực 13kg - Kiểu dáng…
 • Động cơ Elektrim 18.5kW Type EM160L-2 

  Động cơ  điện 18.5kW Elektrim Type EM160L-2  - Mã sản phẩm: EM160L-2  - Thông số kỹ thuật: 18,5kW 25HP 3P 380V 50HZ 2930rpm 2 cực 147kg - Kiểu dáng…
 • Động cơ Elektrim 22kW Type EM180M-2 

  Động cơ điện 22kW Elektrim Type EM180M-2  - Mã sản phẩm: EM180M-2  - Thông số kỹ thuật: 22kW 30HP 3P 380V 50HZ 2940rpm 2 cực 180kg - Kiểu…
 • Động cơ Elektrim 22kW Type EM180M-2 

  Động cơ điện  22kW  Elektrim Type EM180M-2 - Mã sản phẩm: EM180M-2  - Thông số kỹ thuật: 22kW 30HP 3P 380V 50HZ 2940rpm 2 cực 180kg - Kiểu…
 • Động cơ Elektrim 37kW Type EM200LB-2 

  Động cơ điện 37kW Elektrim Type EM200LB-2  - Mã sản phẩm: EM200LB-2  - Thông số kỹ thuật: 37kW 50HP 3P 380V 50HZ 2950rpm 2 cực 255kg - Kiểu dáng…
 • Động cơ Elektrim 37kW Type EM200LB-2 

  Động cơ điện 37kW Elektrim  Type EM200LB-2   - Mã sản phẩm: EM200LB-2  - Thông số kỹ thuật: 37kW 50HP 3P 380V 50HZ 2950rpm 2 cực 255kg - Kiểu dáng…
 • Động cơ Elektrim 45kW Type EM225M-2 

  Động cơ điện 45kW Elektrim, Type EM225M-2  - Mã sản phẩm: EM225M-2  - Thông số kỹ thuật: 45kW 60HP 3P 380V 50HZ 2970rpm 2 cực 309kg - Kiểu dáng…
 • Động cơ Elektrim 75kW Type EM280S-2 

  Động cơ điện 75kW Elektrim, Type EM280S-2  - Mã sản phẩm: EM280S-2  - Thông số kỹ thuật: 75kW 100HP 3P 380V 50HZ 2970rpm 2 cực 544kg - Kiểu dáng…

Động cơ Elektrim 4 cực

Động cơ Elektrim 6 cực

Đăng nhập