Biến dòng hạ thế hình xuyến tròn - CCX 0.5 - kiểu BD01

Biến dòng hạ thế hình xuyến tròn - CCX 0.5 - kiểu BD01 (24)

 • Sản phẩm
 • Tài liệu kỹ thuật
 • STT
  Sản phẩm
  Đơn giá (vnđ)
  T.Trạng
  Mua
 • 1
  Biến dòng Mitex 6300/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT6300/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 2
  Biến dòng Mitex 6000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT6000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 3
  Biến dòng Mitex 5000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT5000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 4
  Biến dòng Mitex 4000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT4000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 5
  Biến dòng Mitex 3000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT3000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 6
  Biến dòng Mitex 2000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT2000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 7
  Biến dòng Mitex 1600/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT1600/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 8
  Biến dòng Mitex 1500/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT1500/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 9
  Biến dòng Mitex 1200/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT1200/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 10
  Biến dòng Mitex 1000/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT1000/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 11
  Biến dòng Mitex 800/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT800/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 12
  Biến dòng Mitex 750/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT750/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 13
  Biến dòng Mitex 700/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT700/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 14
  Biến dòng Mitex 600/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT600/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • 15
  Biến dòng Mitex 500/5A

  Biến dòng đo lường hạ thế kiểu BD01 CT500/5A-0.5 Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61869-1; IEC 61869-2; TCVN 11845-1; TCVN…

  Còn hàng
 • Tài liệu
  ngày
  Kích thước
  Định dạng

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Đăng nhập