Biến dòng KDE đặt hàng

Biến dòng KDE đặt hàng (19)

 • Sản phẩm
 • Tài liệu kỹ thuật
 • STT
  Sản phẩm
  Đơn giá (vnđ)
  T.Trạng
  Mua
 • 1
  Biến dòng vuông KDE100IR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-4000/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-4000/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 2
  Biến dòng vuông KDE120IR-5000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-5000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-5000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 3
  Biến dòng vuông KDE120IR-4000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-4000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-4000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 4
  Biến dòng vuông KDE120IR-3150/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-3150/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-3150/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 5
  Biến dòng vuông KDE120IR-2000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-2000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-2000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 6
  Biến dòng vuông KDE120IR-3000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE120IR-3000/5A, 15VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE120IR-3000/5-1.0-15 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 7
  Biến dòng vuông KDE100IR-1500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-1500/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-1500/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 8
  Biến dòng vuông KDE100IR-1600/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-1600/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-1600/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 9
  Biến dòng vuông KDE100IR-1250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE100IR-1250/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE100IR-1250/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 10
  Biến dòng vuông KDE80IR-1500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1500/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1500/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 11
  Biến dòng vuông KDE80IR-1250/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE80IR-1250/5A, 10VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE80IR-1250/5-1.0-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 12
  Biến dòng vuông KDE50IR-1000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE50IR-1000/5A, 5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE50IR-1000/5-1.0-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 13
  Biến dòng vuông KDE50IR-600/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE50IR-600/5A, 5VA, Class 1.0 Mã hàng: KDE50IR-600/5-1.0-5 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp để lồng…

  Còn hàng
 • 14
  Biến dòng vuông KDE10480-1500/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE10480, 1500/5A, 10VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE10480-1500/5-0.5-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp…

  Còn hàng
 • 15
  Biến dòng vuông KDE10060-1000/5A

  Biến dòng đo lường vuông KDE10060, 1000/5A, 10VA, Class 0.5 Mã hàng: KDE10060-1000/5-0.5-10 ĐẶC ĐIỂM CHÍNH Thiết kế phù hợp…

  Còn hàng
 • Tài liệu
  ngày
  Kích thước
  Định dạng

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Đăng nhập