MCCB Compact NS fixed H manually

MCCB Compact NS fixed H manually (18)

 • Sản phẩm
 • Tài liệu kỹ thuật
 • STT
  Sản phẩm
  Đơn giá (vnđ)
  T.Trạng
  Mua
 • 1
  Aptomat MCCB 3200A 4P NS320H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 3200A 4P Schneider NS320H4M2 ● Mã hàng: NS320H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 3200A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 2
  Aptomat MCCB 2500A 4P NS250H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 2500A 4P Schneider NS250H4M2 ● Mã hàng: NS250H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 2500A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 3
  Aptomat MCCB 200A 4P NS200H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 2000A 4P Schneider NS200H4M2 ● Mã hàng: NS200H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 2000A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 4
  Aptomat MCCB 1600b 4P NS16BH4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600b 4P Schneider NS16BH4M2 ● Mã hàng: NS16BH4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1600b ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 5
  Aptomat MCCB 1600A 4P NS160H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 4P Schneider NS160H4M2 ● Mã hàng: NS160H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:1600A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 6
  Aptomat MCCB 1250A 4P NS125H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 4P Schneider NS125H4M2 ● Mã hàng: NS125H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức:1250A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 7
  Aptomat MCCB 1000A 4P NS100H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1000A 4P Schneider NS100H4M2 ● Mã hàng: NS100H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 1000A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 8
  Aptomat MCCB 800a 4P NS080H4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 800A 4P  Schneider NS080H4M2 ● Mã hàng: NS080H4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 800A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 9
  Aptomat MCCB 630b 4P NS06bH4M2 Schneider

  Aptomat MCCB 630b 4P Schneider NS06bH4M2 ● Mã hàng: NS06bH4M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 4P ● Dòng điện định mức: 630b ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 10
  Aptomat MCCB 3200A 3P NS320H3M2 Schneider

  Aptomat MCCB 3200A 3P Schneider NS320H3M2 ● Mã hàng: NS320H3M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 3200A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 11
  Aptomat MCCB 2500A 3P NS250H3M2 Schneider

  Aptomat MCCB 2500A 3P Schneider NS250H3M2 ● Mã hàng: NS250H3M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 2500A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 12
  Aptomat MCCB 2000A 3P NS200H3M2 Schneider

  Aptomat MCCB 2000A 3P Schneider NS200H3M2 ● Mã hàng: NS200H3M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức:2000A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 13
  Aptomat MCCB 1600b 3P NS16BH3M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600b 3P Schneider NS16BH3M2 Mã hàng: NS16BH3M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1600b ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 14
  Aptomat MCCB 1600A 3P NS160H3M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1600A 3P Schneider NS160H3M2 Mã hàng: NS160H3M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1600A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • 15
  Aptomat MCCB 1250A 3P NS125H3M2 Schneider

  Aptomat MCCB 1250A 3P Schneider NS125H3M2 ● Mã hàng: NS125H3M2 Schneider ● Loại: Fixed - H type ● Số cực: 3P ● Dòng điện định mức: 1250A ● Dòng cắt…

  Còn hàng
 • Tài liệu
  ngày
  Kích thước
  Định dạng

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

Yêu cầu đặc biệt của Khách hàng
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Đăng nhập