Catalogue MTS Gopact Schneider

Bộ chuyển nguồn bằng tay MTS Gopact Schneider

MTS Gopact Schneider

GM10D4N0634BDE Frame 1-63A-direct Handle-4P-415V-Open Transition
GM10D4N0634BEE Frame 1-63A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM10D4N1004BDE Frame 1-100A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM10D4N1004BEE Frame 1-100A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM1AD4N10H4BEE Frame 5-1000A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM1AD4N6304BEE Frame 5-630A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM1AD4N8004BEE Frame 5-800A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM20D4N1254BEE Frame 2-125A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM20D4N1604BEE Frame 2-160A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM20D4N2004BEE Frame 2-200A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM2AD4N12H4BEE Frame 6-1250A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM2AD4N16H4BEE Frame 6-1600A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM2AD4N20H4BEE Frame 6-2000A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM32D4N2504BEE Frame 3-250A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM32D4N3154BEE Frame 3-315A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM63D4N4004BEE Frame 4-400A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition
GM63D4N6304BEE Frame 4-630A-Extended Handle-4P-415V-Open Transition

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác