Điện công nghiệp

Tủ điện công nghiệp

Thiết bị điện Sino

 • Tủ điện Sino

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện Siemens

 • MCB Siemens

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCBO Siemens

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị chống sét DEHN

Phụ kiện Tủ bảng

 • Thanh cài răng lược 3P

  Thanh cài răng lược 3P Thông tin chi tiết sản phẩm:   Hãy liên hệ với chúng tôi để mua…
 • Thanh cài răng lược 2P

  Thanh cài răng lược 2P Thông tin chi tiết sản phẩm:   Hãy liên hệ với chúng tôi để mua…
 • Thanh cài răng lược 1P

    Thanh cài răng lược 1P Thông tin chi tiết sản phẩm:   Hãy liên hệ với chúng tôi để…

Rơ le bảo vệ chạm đất DEESYS

Thiết bị điện Socomec

Biến dòng hạ thế

 • Biến dòng MCT

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Biến dòng PCT

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Biến dòng iLEC

 • Biến dòng 3P iLEC

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Biến dòng kẹp hở iLEC

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Biến dòng LightStar

 • Biến dòng 3P LightStar

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Biến tần INVT

Cầu dao hộp Vinakip

Cầu dao Vinakip

Chống sét van hạ thế

Aptomat đảo chiều

Thiết bị điện Hager

 • Bảng giá Hager 2020

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Catalogue Hager

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Isolator Hager

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Hager (HLF) 10kA type C - 80A,100A,125A

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Hager 10kA type C - NC

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Hager 6kA type C - MU

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Hager 2P

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Hager 3P

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCBO Hager 1P+N ( 2P )

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCCB Hager 2P

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCCB Hager 4P

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tủ điện Hager

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện Hivero

Thiết bị điện Legrand

 • MCB Legrand

  Aptomat LEGRAND – Thiết bị đóng cắt Legrand là dòng thiết bị bảo vệ tối ưu. Thương hiệu Pháp với khả…Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCBO Legrand

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện Leipole

Thiết bị điện Master

 • Cầu chì Master

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện Mikro

 • Bảng giá và Catalog Mikro

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Cuộn kháng Mikro

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Rơle Mikro, Đồng hồ Mikro

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tụ bù Mikro Malaysia

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện Simon

 • Bảng giá Simon

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tủ điện Simon

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện Suntree

Thiết bị đo điện

Thiết bị đo lường Mitex

Đèn LED Duhal

 • Đèn LED văn phòng

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Bàng giá

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Đèn LED dân dụng

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện APC

Tụ bù hạ thế

 • Cuộn kháng ATELEC

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Cuộn kháng NUINTEK

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tụ bù Epcos

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tụ bù Samwha

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tụ bù Schneider

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

ATS Osung

 • Bộ chuyển nguồn ATS Osung

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ats Osung 3 cực

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ats Osung 4 cực

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Đồng Hồ Dixsen

Tủ bảng điện

Thiết bị điện Grasslin

Tủ điện nhựa Brenna

Thiết Bị Điện Panasonic

 • Quạt hút Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Tủ điện âm tường Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Aptomat Khối Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCBO Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCCB Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Thiết bị chống sét lan truyền Panasonic

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Thiết bị điện LS

 • Contactor LS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB LS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCBO LS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB LS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Thiết bị chống sét LS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Relay điện tử LS

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Đăng nhập