Vinakip

Cầu dao đảo chiều 3 pha 3 cực

Cầu dao đảo chiều 3 pha 4 cực

Cầu dao 3 pha 3 cực Vinakip

Cầu dao 3 pha 4 cực Vinakip

Cầu dao kiểu hở Vinakip

Cầu dao sứ Vinakip

Cầu chì ống Vinakip

 • Cầu chì ống Vinakip 100A 690V

  Cầu chì ống 100A 690V Vinakip CC07 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003150 CC07 Vinakip Dòng điện: 100A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 1000A 690V

  Cầu chì ống 800A 690V Vinakip CC16 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003159 CC16 Vinakip Dòng điện: 1000A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 800A 690V

  Cầu chì ống 800A 690V Vinakip CC15 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003158 CC15 Vinakip Dòng điện: 800A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 630A 690V

  Cầu chì ống 600A 690V Vinakip CC14 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003157 CC14 Vinakip Dòng điện: 630A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 500A 690V

  Cầu chì ống 500A 690V Vinakip CC13 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003156 CC13 Vinakip Dòng điện: 500A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 400A 690V

  Cầu chì ống 400A 690V Vinakip CC12 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003155 CC12 Vinakip Dòng điện: 400A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 300A 690V

  Cầu chì ống 300A 690V Vinakip CC11 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003154 CC11 Vinakip Dòng điện: 300A Điện áp: 690V Hãng…
 • Cầu chì ống Vinakip 250A 690V

  Cầu chì ống 250A 690V Vinakip CC10 Thông số kỹ thuật: Mã sản phẩm: 3003153 CC10 Vinakip Dòng điện: 250A Điện áp: 690V Hãng…

Đăng nhập