GIC- INDIA

Timers & Timer Switch

Hour meter & Count

Bộ lập trình logic Gic

Module và bộ nguồn Gic

 • Bộ nguồn DC GIC 24BS24BD1F

  Bộ nguồn DC GIC 24BS24BD1F Mã hàng: 24BS24BD1F • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao…
 • Bộ nguồn DC GIC 24BS241D2F

  Bộ nguồn DC GIC 24BS241D2F Mã hàng: 24BS241D2F • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao và…
 • Bộ nguồn DC GIC 24BS24AD4E

  Bộ nguồn DC GIC 24BS24AD4E Mã hàng: 24BS24AD4E • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao…
 • Bộ nguồn DC GIC 24AS244D6D

  Bộ nguồn DC GIC 24AS244D6D Mã hàng: 24AS244D6D • Điều chỉnh tải & Đường truyền tốt • Loại trừ nhiễu cao…
 • Module truyền thông GIC G8XDTR4

  Module truyền thông GIC G8XDTR4 Mã hàng: G8XDTR4 Kết nối qua cổng RS 485 Kết nối Smart Relay đến HMI EMI/EMC:…
 • Module truyền thông GIC G7XDTR4

  Module truyền thông GIC G7XDTR4 Mã hàng: G7XDTR4 Kết nối qua cổng RS 485 Kết nối Smart Relay đến HMI Mã…
 • Module truyền thông GIC G8DDT10E

  Module truyền thông GIC G8DDT10E Smart Relay Genie-NX Mã hàng: G8DDT10E Hỗ trợ mở rộng lên 48 chân I/O Lập trình…
 • Module truyền thông GIC G7DDT10E

  Module truyền thông GIC G7DDT10E Smart Relay Genie-NX Mã hàng: G7DDT10E Hỗ trợ mở rộng lên 48 chân I/O Lập trình…

Bộ bảo vệ Gic

Bộ chuyển đổi Converters Gic

Bộ điều khiển mực chất lỏng Gic

Bộ điều khiển nhiệt độ Gic

Bộ báo pha Gic

Đăng nhập