Cầu dao tự động dạng khối MCCB Himel

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 1P và 2P

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3P dòng cắt cao

Cầu dao tự động dạng khối MCCB 3P dòng cắt tiêu chuẩn

Cầu dao tự động dạng khối MCCB chỉnh dòng

Phụ kiện MCCB

 • Cuộn shuntrip 230V HDM31000MX1A2R Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM31000MX1A2R Mã sản phẩm: HDM31000MX1A2R Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-1000 Tiêu…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM3800MX1A2R3P Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM3800MX1A2R3P Mã sản phẩm: HDM3800MX1A2R3P Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-800 Tiêu…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM31250MX1A2R Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM31250MX1A2R Mã sản phẩm: HDM31250MX1A2R  Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-1250 Tiêu chuẩn:…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM3630MX1A2 Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM3630MX1A2 Mã sản phẩm: HDM3630MX1A2 Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-630 Tiêu chuẩn:…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM3400MX1A2 Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM3400MX1A2  Mã sản phẩm: HDM3400MX1A2 Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-400 Tiêu chuẩn:…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM3250MX1A2 Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM3250MX1A2  Mã sản phẩm: HDM3250MX1A2 Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-250 Tiêu chuẩn:…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM3160MX1A2 Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM3160MX1A2 Mã sản phẩm: HDM3160MX1A2 Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-160 Tiêu chuẩn:…
 • Cuộn shuntrip 230V HDM3100SMX1A2 Himel

  Cuộn shuntrip 230V Himel HDM3100SMX1A2 Mã sản phẩm: HDM3100SMX1A2 Himel   Điện áp coil: 230V Sản phẩm tương thích: MCCB HDM3-100s Tiêu chuẩn:…

Đăng nhập