MCCB Schneider

MTS Gopact Schneider

MCCB GoPact Schneider

 • GoPact MCCB 125 - Cố định

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phụ kiện cho MCCB Gopact Shneider

  Át to mát MCCB GoPact Schneider - Số cực: 3P/4P - Dòng điện định mức: 16A-800A - Khả năng ngắt…Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCCB LV5

 • Easypact CVS 100/160

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Easypact CVS 250

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCCB Schneider Compact TMD NSX100/160/250B

MCCB Schneider Compact TMD NSXm H

MCCB Schneider Compact TMD NSXm N

MCCB Schneider TMD NSX100/160/250/400/630F

 • Compact TMD NSX100F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Compact TMD NSX160F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Compact TMD NSX250F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Compact TMD NSX400/630F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Module MT100/160 Schneider

Module MT250 Schneider

Module MT400/630 Schneider

MCCB EasyPact EZC

 • MCCB EASYPACT EZC100

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB EASYPACT EZC250

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCCB EASYPACT EZC400/630

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phụ kiện EasyPact 250

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phụ kiện EasyPact 400/630

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phụ kiện Easypact EZC 100

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCCB - EasyPact EZS

 • EasyPact EZS100E/F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • EasyPact EZS160/250E/F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • EasyPact EZS400/630F/N

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCCB Compact NS

MCCB Compact NSX

 • ComPact NSX100/160/250B

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ComPact NSX100/160/250F

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ComPact NSX100/160/250H

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • ComPact NSX100/160/250N

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

MCCB Compact NSXm

MCCB Easypact CVS

 • Easypact CVS100/630 36kA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Easypact CVS100/630 N 50kA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • EasyPact CVS100BS 25kA 380V

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Easypact CVS100BS 25kA 415V

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Đăng nhập