MCCB Panasonic 2P - 2.5kA, 25kA ( Made in Japan )

MCCB Panasonic 2P - 2.5kA

 • Aptomat Panasonic 2P 60A BBW260Y

  Aptomat 2P 60A BBW260Y Panasonic Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm: BBW260Y Panasonic Dòng định mức: 60A Tự động bảo…
 • Aptomat Panasonic 50A 2P BBW250SKY

  Aptomat 50A 2P BBW250SKY Panasonic Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm: BBW250SKY Panasonic Dòng định mức: 50A Tự động bảo vệ…
 • Aptomat Panasonic 40A 2P BBW240SKY

  Aptomat 40A 2P BBW240SKY Panasonic Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm: BBW240SKY Panasonic Số cực: 2P Gắn thanh DIN Dòng điện…

MCCB Panasonic 2P - 25kA

 • Aptomat Panasonic 2P 100A BBW2100SKY

  Aptomat 2P 100A BBW2100SKY Panasonic Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm: BBW2100SKY Panasonic Số cực: 2P Kích thước khung 100AF Dòng điện định…
 • Aptomat Panasonic 2P 75A BBW275SKY

  Aptomat 2P 75A BBW275SK Panasonic Thông số kĩ thuật: Mã sản phẩm: BBW275SK Panasonic Dòng định mức: 75A Tự động bảo vệ quá tải…

Đăng nhập