Biến tần INVT

Biến tần INVT GD20

 • Biến tần INVT 90kW GD20-090G-4

  Biến tần INVT 90kW GD20-090G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-090G-4 Điện áp:  3pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 110kW GD20-110G-4

  Biến tần INVT 110kW GD20-110G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-110G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 75kW GD20-075G-4

  Biến tần INVT 75kW GD20-075G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-075G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 55kW  GD20-055G-4

  Biến tần INVT 55kW  GD20-055G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-055G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 45kW GD20-045G-4

  Biến tần INVT 45kW GD20-045G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-045G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 37kW GD20-037G-4

  Biến tần INVT 37kW GD20-037G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-037G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 30kW GD20-030G-4

  Biến tần INVT 30kW GD20-030G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-030G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…
 • Biến tần INVT 22kW GD20-022G-4

  Biến tần INVT 22kW GD20-022G-4 Thông tin sản phẩm :   Mã sản phẩm:  GD20-022G-4 Điện áp:  3 pha 380V/400V/415V Ngõ ra…

Biến tần INVT GD200A

Biến tần INVT GD200A 3P 380V

Biến tần INVT thông dụng

GD10, 1P 220V ra 3P 220V

GD20, 1P 220V ra 3P 220V

GD200A-S24, 1P 220V-3P 380V

GD200A, 3P 220V ra 3P 220V

Đăng nhập