Himel

Chống sét lan truyền himel

Cầu chì Himel

 • Đế cầu chì HRT1600ZS Himel

  Đế cầu chì  Himel HRT1600ZS Mã sản phẩm: HRT1600ZS Himel   Số cực: 1P Dòng định mức: 160A Điện áp: 500 VAC Kích thước: 10x38 mm…
 • Đế cầu chì HRT1832ZXB Himel

  Đế cầu chì  Himel HRT1832ZXB Mã sản phẩm: HRT1832ZXB Himel   Số cực: 1P Dòng định mức: 32A Điện áp: 500 VAC Kích thước: 10x38 mm…
 • Ruột cầu chì HRT1600100 Himel

  Ruột cầu chì Himel HRT1600100 Mã sản phẩm: HRT1600100 Himel   Số cực: 1P Dòng định mức: 100A Điện áp: 500 VAC Kích thước: 10x38…
 • Ruột cầu chì HRT1810386 Himel

  Ruột cầu chì Himel HRT1810386 Mã sản phẩm: HRT1810386 Himel   Số cực: 1P Dòng định mức: 6A Điện áp: 500 VAC Kích thước: 10x38 mm…
 • Ruột cầu chì HRT1810384 Himel

  Ruột cầu chì Himel HRT1810384 Mã sản phẩm: HRT1810384 Himel   Số cực: 1P Dòng định mức: 4A Điện áp: 500 VAC Kích thước: 10x38…
 • Ruột cầu chì HRT1810382 Himel

  Ruột cầu chì Himel HRT1810382  Mã sản phẩm: HRT1810382 Himel   Số cực: 1P Dòng định mức: 2A Điện áp: 500 VAC Kích thước: 10x38 mm…

Cầu dao chống rò RCCB Himel

Cầu dao tự động dạng khối MCCB Himel

Cầu dao tự động MCB Himel

CB bảo vệ động cơ Himel

Khởi động từ Himel

Máy cắt không khí ACB Himel

Ổ cắm‚ phích cắm công nghiệp

 • Ổ cắm cố định IP44

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ cắm cố định IP67

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ cắm di động IP44

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ cắm di động IP67

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ nối 2 ngả

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Ổ nối 3 ngả

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phích cắm IP44

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • Phích cắm IP67

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Rơ le Himel

Tụ bù Himel

Tủ phân phối MCB Himel

Đăng nhập