Nút nhấn, đèn báo, chuyển mạch XA2E

Công tắc bộ chọn

Đèn báo pha

Nút nhấn dừng khẩn cấp

Nút nhấn không đèn

Đăng nhập