Biến tần KDE

Biến tần KDE500M

 • Biến tần KDE500M 4KW

  Biến tần KDE 4KW KDE500M-4R0GT4B Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 2.2KW

  Biến tần KDE 2,2KW KDE500M-2R2GT4B Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 0.4KW

  Biến tần KDE 0,4KW KDE500M-R40GS2B Điện áp Ngõ vào:   1 pha 220V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 1.5KW

  Biến tần KDE 1,5KW KDE500-1R5GT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 0.75KW

  Biến tần KDE 0,75KW KDE500-R75GT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 2.2KW

  Biến tần KDE 2,2KW KDE500-2R2GS2 Điện áp Ngõ vào:   1 pha 220V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 1.5KW

  Biến tần KDE 1,5KW KDE500-1R5GS2 Điện áp Ngõ vào:   1 pha 220V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …
 • Biến tần KDE500M 0.75KW

  Biến tần KDE 0,75KW KDE500M-R75GS2 Điện áp Ngõ vào:   1 pha 220V ± 15% Tần số Ngõ vào:         …

Biến tần KDE200

 • Biến tần KDE200 Mini 3,7KW

  Biến tần KDE 3,7KW KDE200-3R7GT4 * Điện áp Ngõ vào:  3 pha  380V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz *…
 • Biến tần KDE200 Mini 2,2KW

  Biến tần KDE 2,2KW KDE200-2R2GT4 * Điện áp Ngõ vào:  3 pha  380V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz *…
 • Biến tần KDE200 Mini 1,5KW

  Biến tần KDE 1,5KW KDE200-1R5GT4 * Điện áp Ngõ vào:  3 pha  380V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz * Điện…
 • Biến tần KDE200 Mini 0,75KW

  Biến tần KDE 0,75KW KDE200-R75GT4 * Điện áp Ngõ vào:  3 pha  380V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz * Điện…
 • Biến tần KDE200 Mini 2,2KW

  Biến tần KDE 2,2KW KDE200-2R2GS2 * Điện áp Ngõ vào:   220V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz * Điện áp Ngõ…
 • Biến tần KDE200 Mini 1,5KW

  Biến tần KDE 1,5KW KDE200-1R5GS2 * Điện áp Ngõ vào:  1 pha 220V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz * Điện…
 • Biến tần KDE200 Mini 0,75KW

  Biến tần KDE 0,75KW KDE200-R75GS * Điện áp Ngõ vào:   1 pha 220V ± 15% * Tần số Ngõ vào:            47~63Hz * Điện…

Biến tần KDE500

 • BIẾN TẦN KDE500 710KW

   Biến tần KDE 630KW  KDE500-710PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 630KW

   Biến tần KDE 630KW  KDE500-630PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 560KW

   Biến tần KDE 560/630KW  KDE500-560G/630PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 500KW

   Biến tần KDE 500/560KW  KDE500-500G/560PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 450KW

   Biến tần KDE 450/500KW  KDE500-450G/500PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 400KW

   Biến tần KDE 400/450KW  KDE500-400G/450PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 355KW

   Biến tần KDE 355/400KW  KDE500-355G/400PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …
 • BIẾN TẦN KDE500 315KW

   Biến tần KDE 315KW  KDE500-315G/344PT4 Điện áp Ngõ vào:   3 pha 380V ± 15% Tần số Ngõ vào:       …

Đăng nhập