Rơ le nhiệt Schneider

Rơ le nhiệt LRD Schneider

 • Rơ le nhiệt Schneider LRD4369

  Rơ le nhiệt LRD4369 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD4369 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD4367

  Rơ le nhiệt LRD4367 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD4367 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD4365

  Rơ le nhiệt LRD4365 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD4365 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD3365

  Rơ le nhiệt LRD3365 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD3365 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD380

  Rơ le nhiệt Schneider LRD380 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD380 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD365

  Rơ le nhiệt LRD365 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD365 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD350

  Rơ le nhiệt LRD350 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD350 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt Schneider LRD340

  Rơ le nhiệt LRD340 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRD340 – Điện áp chịu xung định mức:…

Rơ le nhiệt LRE Schneider

 • Rơ le nhiệt LRE489 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE489 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE489 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…
 • Rơ le nhiệt LRE488 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE488 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE488 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…
 • Rơ le nhiệt LRE487 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE487 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE487 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…
 • Rơ le nhiệt LRE486 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE486 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE486 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…
 • Rơ le nhiệt LRE485 Schneider

  Rơ le nhiệt LRE485 Schneider Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE485 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…
 • Rơ le nhiệt LRE484 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE484 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE484 – Điện áp chịu xung định mức:…
 • Rơ le nhiệt LRE483 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE483 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE483 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…
 • Rơ le nhiệt LRE482 Schneider

  Rơ le nhiệt Schneider LRE482 Thông số kĩ thuật: – Mã sản phẩm: LRE482 – Điện áp chịu xung định mức: 6kV…

Rơ le điện tử LT47 & LR97

Rơ le nhiệt LR2K Schneider

 • Relay nhiệt LR2K0322 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0322 Mã hàng: LR2K0322 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 12.00 - 16.00 A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC…
 • Relay nhiệt LR2K0321 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0321 Mã hàng: LR2K0321 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 10.00 - 14.00 A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC…
 • Relay nhiệt LR2K0316 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0316 Mã hàng: LR2K0316 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 8.00 - 11.50 A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC…
 • Relay nhiệt LR2K0314 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0314 Mã hàng: LR2K0314 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 5.50 - 8.00 A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC…
 • Relay nhiệt LR2K0312 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0312 Mã hàng: LR2K0312 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 3.70 - 5.50 A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC…
 • Relay nhiệt LR2K0310 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0310 Mã hàng: LR2K0310 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 2.60 - 3.70A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC 60947…
 • Relay nhiệt LR2K0308 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0308 Mã hàng: LR2K0308 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 1.80 - 2.60A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC 60947…
 • Relay nhiệt LR2K0307 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR2K0307 Mã hàng: LR2K0307 Schneider Phạm vi điều chỉnh: 1.20 - 1.80 A Tiếp điểm: 1NO+1NC Tiêu chuẩn: IEC…

Rơ le nhiệt LR9F Schneider

 • Relay nhiệt LR9F7381 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR9F7381 Mã hàng: LR9F7381 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor F400...F800 Phạm vi điều chỉnh:  380 -…
 • Relay nhiệt LR9F7379 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR9F7379 Mã hàng: LR9F7379 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor F225...F500 Phạm vi điều chỉnh:  300 -…
 • Relay nhiệt LR9F7375 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR9F7375 Mã hàng: LR9F7375 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor  F225...F500 Phạm vi điều chỉnh: 200 -…
 • Relay nhiệt LR9F5371 Schneider

  Relay nhiệt  Schneider LR9F5371 Mã hàng: LR9F5371 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor  F22&F265 Phạm vi điều chỉnh: 132 -…
 • Relay nhiệt LR9F5369 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR9F5369 Mã hàng: LR9F5369  Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor F115...F185 Phạm vi điều chỉnh:  90 -…
 • Relay nhiệt LR9F5367 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR9F5367 Mã hàng: LR9F5367 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor F115...F185 Phạm vi điều chỉnh: 60 -…
 • Relay nhiệt LR9F5363 Schneider

  Relay nhiệt Schneider LR9F5363  Mã hàng: LR9F5363 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor F115...F185 Phạm vi điều chỉnh: 48 - 80…
 • Relay nhiệt LR9F5357 Schneider

  Relay nhiệt  Schneider LR9F5357 Mã hàng: LR9F5357 Schneider Loại: Gắn trực tiếp với Contactor F115...F185 Phạm vi điều chỉnh: 30 - 50 A Tiếp…

Đăng nhập