Ổ cắm‚ phích cắm công nghiệp

Ổ cắm cố định IP44

Ổ cắm cố định IP67

Ổ cắm di động IP44

Ổ cắm di động IP67

Ổ nối 2 ngả

Ổ nối 3 ngả

Phích cắm IP44

Phích cắm IP67

Đăng nhập