MCCB Panasonic 3P - 10kA, 25kA ( Made in Malaysia )

MCCB Panasonic 3P - 10kA

  • Aptomat Panasonic 100A BBC3100YHV

    Aptomat 100A BBC3100YHV Panasonic Thông số kỹ thuật : Mã sản phẩm: BBC3100YHV Panasonic Số cực: 2P Gắn thanh DIN Dòng điện định…
  • Aptomat Panasonic 3P 63A 25kA BBC3601YHV

    Aptomat 3P 63A 25kA BBC3601YHV Panasonic Thông số kỹ thuật : Mã sản phẩm: BBC3601YHV Panasonic Dòng định mức: 63A Tự động bảo…

MCCB Panasonic 3P - 25kA

Đăng nhập