Thiết bị điện Legrand

MCB Legrand

 • MCB DX³ 10000

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB RX³ 3000

  MCB RX³ 3000 Aptomat LEGRAND MCB RX³ 3000  – Thiết bị đóng cắt Legrand là dòng thiết bị bảo vệ tối…Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB RX³ 4500

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB RX³ 6000

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • MCB RX³ 6kA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

RCBO Legrand

 • RCBO DX3 6000-10kA

  RCBO DX3 6000-10kACông tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn
 • RCBO DX3 6000-6kA

  Công tắc, ổ cắm series S-Flexi được thiết kế độc đáo, đa dạng cho mọi lựa chọn

Đăng nhập